Інші завдання дивись тут...

§ 31 ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН.

1. Що таке розмноження?

Розмноженням називають збільшення кіль­кості особин одного виду, воно супроводжу­ється появою нових організмів. Розмноження поділяють на статеве та нестатеве. Нестатеве розмножен­ня : це поділ клітини навпіл (одноклітинні  бактерії, амеба, евглена), за допомогою рухливих або нерухомих спор (хлорела, хламідомона­да), вегетативне розмноження багатоклітинних організмів. Усі рос­лини, отримані способом нестатевого розмноження від одного організму, будуть абсолютно ідентичними.

 

2. Що таке вегетативне розмноження?

Вегетативне розмноження рослин здійснюється частинами їхнього тіла і можливе завдяки легкому утво­ренню рослинами нових вегетативних органів

 

З. Що таке природне і штучне вегетативне розмноження?

Природне вегетативне розмноження відбувається без участі людини. Штучне вегетативне розмноження здійснює людина за­ради задоволення власних потреб: вона відокремлює частину тіла рослини і створює умови для утворення нового організму.

 

4. Як відбувається природне вегетативне розмноження?

Вегетативне розмноження рослин може здійснювати­ся частинами кореня або пагона, частіше воно здійснюється їх видозмінами:

а) на видозмінених коренях  утворюються додаткові кореневі бруньки, а яких виростають нові рослини (осот, хрін, обліпиха, вишня, жоржини, пшінка). Надземний пагін, що розвивається з додаткової кореневої брунь­ки, називається кореневим паростком.

в) видозміненими пагонами - бульбами або цибулинами (нова рослина, як правило, сама утворює кілька нових бульб або цибулин (картопля), невеликий фрагмент кореневища легко укорінюється і стає новою особиною (пирій).

г) у деяких рослин можуть вкорінюватись невидозмінені пагони, що відділилися від материнської рослини (верба ламка).

д) надземними видозмі­неними пагонами: вусами (суниця); вивідковими бруньками – спеціалізовані бруньки, які легко опадають і дають початок новим рослинам (каланхое); повітряними бульбоч­ками, які нагадують маленькі цибулинки, що утворюються або в пазухах листка (зубниця бульбоносна) або в суцвіттях замість квіток (у культурних сортів часнику).

 

5. Як відбувається штучне вегетативне розмноження?

Частина тіла рослини, яку людина відокремлює для вегетативного розмноження, називаєть­ся живцем. Живці поміщають у воду або вологий пісок, торф, штучне во­локно або їх суміші при оптимальних для виду рослини темпера­турі й освітленні, у місці зрізу живця починається інтенсивніше поділ клітин, виникає своєрідний наплив —калус, в ньому легко розвиваються додаткові корені.

 

Типи живців:

а ) стеблові живці – безлистими частини па­гона з бруньками (більшість кімнатних рослин, а також рослини відкритого ґрунту, наприклад, смородина, аґрус, верба), з утворенням коренів вегетативне розмноження фактично завершується, виникає рослина з усіма вегетатив­ними органами;

б) листкові живці – цілі листки з черешками або їхні фраг­менти (кімнатних сенполій і бего­ній), в живця спочатку повинні виникнути додаткові бруньки, з них — пагони, на яких утворяться додаткові коре­ні;

в) кореневі живці – відокремлені корені (хрін), на кореневих живцях повинні утворитися додаткові пагони із до­датковими коренями;

г) відводки – притиснені до ґрунту і при­копані пагони рослин, які після утворення додатко­вих коренів і відростання пагонів розділяють (смородина, аґрус, ліщина).

 

Важливим методом штучного вегетативного розмноження є щеплення рослин, при якому живця-прищепу прижив­ляють на рослину-підщепу із влас­ною кореневою системою, їх щільно притискають одну до одної зрізами та захищають місця зрізу від зміщення, висихання і забруднення. В резуль­таті цього відбувається їхнє зрос­тання. 

 

Сучасні біотехнологічні методи вегетативного розмноження рослин - це лабораторні методи культури тканин, за допо­могою яких на штучних стерильних середовищах можна культивувати найменші бруньки, отримувати і роз­множувати рослини навіть з окремих клітин. 

 

ЗАВДАННЯ.

Знайдіть неправильні твердження:

1. Вегетативне розмноження дозволяє отримати від однієї рослини велику різноманітність нащадків.

2. Штучне вегетативне розмноження можливе у рослин, які в природі веге­тативно не розмножуються.

3. Природне вегетативне розмноження дозволяє рослинам утворювати значно більше потомства.

4. Вегетативне розмноження може здійснюватись лише частинами пагона.

Неправильні твердження.

1. Вегетативне розмноження дозволяє отримати від однієї рослини велику різноманітність нащадків.

2. Штучне вегетативне розмноження можливе у рослин, які в природі веге­тативно не розмножуються.

4. Вегетативне розмноження може здійснюватись лише частинами пагона.

Інші завдання дивись тут...

  • Славік Герасимюк
    Це найкращий сайт по ГДЗ! адміністратори великий вам респект! smile
    28 січня 2015 19:13