Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

§ 44 ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМАІИКИ І РІЗНОМАНГТНІСТЬ  ПОКРИТОНАСІННИХ.

Різноманітність живих орга­нізмів вивчає особлива наука — біологічна систематика, а розділ систематики, присвячений різноманітності рослин, називається систематикою рослин.

   Кожному видові організмів учені дають єдину наукову назву, зрозумілу дослідникам усього світу, вона складається із двох слів латинською мовою. Систему подвійних назв видів запро­вадив у науку ще у XVIII сторіччі шведський учений Карл Лінней. Наприклад, наукова назва Vinca minor (барвінок малий). Перше із цих двох слів - Vinca (барвінок) - назва роду, до якого належить рослина. Це слово є ніби «прізвищем» організму. Друге слово - minor (малий) - видовий епітет. Це «особисте ім'я», що відрізняє саме цю рослину від інших представників роду. Коли жив К. Лінней, наукові праці писали латинською мовою, цей принцип - подавати міжнародні наукові назви організмів латинською мовою - зберігся й дотепер.

Найменша систематична одиниця - вид. До одного виду відносять особин, які подібні за будовою та процесами життєдіяльності і дають плідне потомство. Усі характерні ознаки виду нащадки успадковують від батьків.

Отже, класифікувати певний рослинний організм - це означає визначити його місце в системі рослинного світу.

      До основних родин дводольних покритонасінних належать жовтецеві, розові, хрестоцвітні, складноцвітні, пасльонові.

      До основних родин однодольних покритонасінних належать лілійні, орхідні, злакові.

Представники родин покритонасінних е джерелом сировини для промисловості, основою сільськогосподарського вироб­ництва і джерелом продуктів харчування, лікарської сировини. Але серед них багато отруйних рослин і бур'янів.

1. Що вивчає біологічна систематика?

Біологічна систематика вивчає різноманітність організмів і класифікує їх за сукупністю усіх ознак.

 

2. Які рівні класифікації рослин ви знаєте?

У сучасній систематиці рослин прийняті такі основні рівні класифікації : царство,  відділ, клас, порядок, родина, рід, вид.

 

 

3. Яке значення в житті людини мають представники дводольних?

Бобові широко відомі як сільськогосподарські культури із високим вмістом білків у насінинах. Відома усім картопля належить до пасльонових. Декоративне значення мають рослини родини склад­ноцвітих та розових. Багато декоративних,лікар­ських рослин, плодово-ягідних культур належать до родини розових. Багато овочевих і технічних культур серед хрестоцвітих.

 

4. Яке значення в житті людини мають представники однодольних?

Представниками однодольних рослин є злакові, з них виготовляють продукти харчування та корми. Декоративне значення мають лілійні, декоративне значення та як продукти харчування – орхід­ні (пальми).

 

ЗАВДАННЯ

За зразком на малюнку 192 визначте положення шипшини собачої у системі рослинних організмі в і заповніть пропускну схемі, яку попередньо відтворіть у зошиті.

 

Інші завдання дивись тут...

 

Загрузка...

 • Паша
  Очень хороший сайт
  29 березня 2015 20:10
 • Таня
  отличный сайт во всем мире лучшего не найдется wink
  1 квітня 2015 16:42
 • Максон
  Цей сайт просто щось lol
  2 квітня 2015 19:23
 • Вика
  класний сайт
  8 квітня 2015 18:31
 • Аня
  Хороший сайт, дуже допоміг.
  19 квітня 2015 13:10
 • Ира
  Спасибо за сайт wink
  19 березня 2016 14:36
 • Влада
  Сайт крутий в книжці все заплутано а тут саме головне
  31 березня 2016 21:04
 • даня
  клас
  14 травня 2016 14:53
 • саня
  спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  это же капец какой-то нигде не мог найти
  8 березня 2017 19:04
 • Дарья
  просто находка,а не сайт
  3 квітня 2017 17:20