Інші завдання дивись тут...

§ 40 ПЛАУНИ І ХВОЩІ.

1. Яка будова пагонів плаунів?

Вони мають пагони із дрібними зеленими листками і додаткові корені.

 

2. Де розвиваються спорангії плаунів?

Розмножуються плауни, подібно до мохів, спорами, які утворю­ються у спорангіях. У плауна баранця вони розміщені зонами поміж листків звичайних пагонів. У плауна булавоподібного на бічних гілочках утворюються особливі коротенькі пагони, які називають спороносними колосками. На цих пагонах розвиваються більш широкі листки, у яких при основі, на верхньо­му боці, розташований спорангій із спорами. Нестатеве покоління є основним фотосинтезуючим. Після до­стигання спори висипаються. Спороносний колосок відмирає.

 

 

3. Які особливості будови і розвитку заростків плаунів?

Спори плауна проростають у ґрунті ї дають початок не­величкій (кілька міліметрів завдовжки) безбарвній рослинці — заростку, яка є статевим поколінням. Заросток плаунів (статеве покоління) живе під землею, має ризоїди і живиться завдяки симбіозу з грибами, які постачають поживні речовини, розкладаючи органічні речовини рослин ґрунту.  

 

На ньому виникають як чоловічі, так і жіночі статеві органи. Сперматозоїди рухаються плівочкою води, яка завжди вкриває часточки ґрунту і запливають у жіночі статеві органи. Відбуваєть­ся запліднення. Із зиготи розвивається зародок нового плауна. Від проростання спори до запліднення проходить до 15 років.

Заросток плаунів утворює чоловічі і жіночі статеві органи, живе під землею, живиться завдяки співіснуванню із ґрунтовими грибами і має тривалий період розвитку.

 

4. Які рідкісні види плаунів та їх «родичів» вам відомі?

Плауни є рідкісними рослинами, що охороняються в Україні законом. «Родичами» плаунів є плаунок плауноподібний, який зрос­тає у високогір'ї Українських Карпат, та рідкісна водна рослина Українського Полісся — молодильник озерний.

 

5. Яка будова пагонів хвощів?

Щорічно хвощ польовий має два види наземних пагонів : весняні спороносні (нерозгалужені бурого кольору з дрібними листочками без хлорофілу зі спороносними колосками, які після розсівання спор відмирають) та літні фотосинтезуючі (пагони кільчасто галузяться, кожний пагін складається із зеленого стебла, яке виконує функцію фотосинтезу, та з дрібних безбарв­них листків, які зростаються у трубочку, у оболонках клітин хвощів накопичується дуже багато кремнію, тому вони жорсткі на дотик). Це нестатеве покоління, яке утворює спори.

 

6. Де розвиваються спори хвощів і які особливості їхньої будови?

У хвоща польовою і великого спори утворюються в спороносних колосках, що знаходяться на верхів­ках нерозгалужених безбарвних пагонів. Ці пагони розвиваються навесні і швидко відмирають після розсіювання спор.

Спори хвощів мають додаткову оболонку із двох спірально за­кручених довкола них стрічок. Ці стрічки при підсиханні розкру­чуються і заплітаються так, що спори розсіюються не відокремле­но, а групами. Це дуже важливо!

 

7. Які особливості заростків хвощів?

На поверхні ґрунту спори швидко проростають і утворюють статеве покоління — зелені чоловічі та жіночі заростки, які мають вигляд маленьких, розсічених на дрібні лопаті пластинок. У статевих органах на чоловічих зарос­тках утворюються сперматозоїди, а на жіночих — яйцеклітини. Після дощу або випадання роси сперматозоїди по плівочці води підпливають до яйцеклітин і запліднюють їх. Далі із зиготи швидко розвивається новий молодий хвощ.

 

8. Чи є серед хвощів України рідкісні види?

Хвощі, які поширені в Україні, зростають у лісах, на луках і болотах, а також напівзанурено на невеликій глибині у водоймах. Деякі з них (наприклад, хвощ великий) є рідкісними рослинами і підлягають охороні.

 

9. Які хвощі є бур'янами і які існують способи боротьби з ними?

Хвощ польовий став злісни­м бур'яном. Найбільш надійний спосіб позбавитися від цього бур'яну — систематичне знищення надземних пагонів (для ви­снаження кореневищ).

 

ЗАВЛАННЯ.

1. Заповніть у зошиті таблицю.

Ознака

Плаун

Хвощ

Вегетативні органи

стебло

Літні пагони

Місце знаходження спорангіїв

Між листками звичайного пагону, під листками

Спороносні колоски на весняних пагонах

Спосіб життя зародку

Підземний, симбіотичний

Наземний, фотосинтезуючий

Які статеві органи знаходяться на заростку

утворює чо­ловічі або жіночі статеві органи і має довгий період розвитку.

 

утворює чо­ловічі або жіночі статеві органи і має короткий період розвитку

 

 

2. Дайте відповідь на запитання:

Які спільні та відмінні риси будови і розмноження у плауна і хвоща?

                     Плаун

                        Хвощ

Відмінні риси будови і розмноження

Мають пагони з листками, додаткові корені, спорангії знаходяться між листками пагону або у колосках, спосіб життя зародку підземний, симбіотичний, довгий період розвитку.

Мають пагони двох видів: весняні нерозгалужені бурого кольору з дрібними листочками без хлорофілу зі спороносними колосками, які після розсівання спор відмирають, літні фотосинтезуючі; мають горизонтальні підземні кореневища, спосіб життя зародку наземний, фотосинтезуючий, короткий період розвитку.

                            Спільні риси будови і розмноження

Рослини мають статеві та нестатеві покоління, нестатеве покоління має пагони із листками і додаткові корені, є основним фотосинтезуючим,  статеве покоління представлене заростком, який утворює статеві органи і забезпечує статевий процес, запліднення по воді, розмножуються спорами, мають спорангії, на заростку утворюються чо­ловічі або жіночі статеві органи

Інші завдання дивись тут... 

  • Артемич
    спасибо большое
    6 березня 2023 10:55
  • Соня
    норм
    13 березня 2023 08:21
Назад Вперед