Інші завдання дивись тут...

§3. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ.

Наземно-повітряне середовище

Водне середовище

Ґрунтове середовище

Царства організмів

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Кисень, необхідний для дихання організмів, виділяють: а) гриби; б) багато­клітинні тварини; в) рослини; г) віруси.

2. До неклітинних форм життя належать: а) гриби; б) тварини; в) рослини; г) віруси.

Поміркуйте. Чи можна назвати віруси організмами? Обґрунтуйте свою від­повідь.

Віруси не є організмами, вони не мають клітинної будови, вони перебувають на межі живого і неживого. Віруси — це подібні до кристалів структури, які, потрапивши в клітину, змушують його утворювати нові поко­ління вірусів, властивості живого (розмноження) вони проявля­ють тільки тоді, коли потрапляють у клітини людини, тварин, рослин, грибів і навіть бакте­рій. Вірус контролює та направляє цей процес. При цьому сам він не росте, не живиться, не виділяє продуктів обміну. Віруси спричиняють різноманітні захво­рювання : грип, жовтяниця (гепатит), кір, віспа, СНІД та ін. Відомо близько 10 тис. видів вірусів.

Інші завдання дивись тут...