Інші завдання дивись тут...

§4. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ.

Методи вивчення природи

Біологія як наука

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть метод у природознавстві, яким користувався Арістотель: а) спостере­ження та опис; б) польовий експеримент; в) лабораторний експеримент.

2. Метод, за допомогою якого виявляють риси подібності й відмінності між об'єктами, - це: а) опис; б) спостереження; в) експеримент; г) порівняння.

Поясніть значення лікарських рослин для збереження і поліпшення здоров'я людини.

Мають лікувальні властивості,  використовуються для лікування  та профілактики людського  організму.

Оцініть значення біології для розвитку медицини і сільського госпо­дарства.

Медицина використовує знання з біології для лікування хвороб і запобігання їм. Сільське господарство створює високопродуктивні сорти рослин і породи тварин, для забезпечення продовольством.

Поміркуйте. Чому біологію вважають наукою майбутнього?

Бо результати досліджень у галузі біології мають вирішальне значення для збереження та поліпшення здоров'я людини та свійських тварин, забезпечення людства продовольством, збереження та поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Інші завдання дивись тут...

       

  • Валерія
    Дякую! Було корисно почитати!
    8 жовтня 2020 18:22