Інші завдання дивись тут...

§ 36. ЗАПЛІДНЕННЯ У КВІТКОВИХ РОСЛИН. БУДОВА НАСІНИНИ.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Зазначте, що таке сім'ядоля: а) корінь зародка; б) зародкове стебло; в) видо­змінений листок зародка; г) зародкова квітка.

2. Визначте, що собою становить ендосперм: а) тканина, клітини якої містять запас поживних речовин для розвитку зародка; б) перший листок зародка; в) зародковий корінець; г) зародкове стебло.

 

Дайте відповідь на запитання.

Запитання 1. Які особливості запліднення в квіткових рослин?

У квіткових рослин запліднення має свої особливості порівняно з іншими рослинами і дістало назву подвійного (це пов'язано з тим, що в зародковий мішок водночас потрапляють два спермії, один з них зливається з яйцеклітиною, а інший - із центральною клітиною).

 

Запитання 2. Яка будова насінини?

Насінина - розвинений і дозрілий після запліднення насінний зачаток, що містить зародок рослини, ендосперм та насінну шкірку.

Зародок рослини складається із зародкового корінця, підсім'ядольного коліна (зародкового стебла), бруньки та одної чи двох сім'ядолей (перших зародкових листків).

Ендосперм - запас поживних речовини.

Насінна шкірка - захисний покрив насінини.

 

Запитання 3. Що таке ендосперм? Яке насіння не має ендосперму?

В ендоспермі містяться запасні поживні речовини, необхідні зародку для розвитку та проростання.

Білкове насіння – це насіння, у якому поживні речовини знаходяться в ендоспермі (пшениця, цибуля, кукурудза, фіалка, перець). Будова такого насіння – шкірка, зародок, ендосперм. Поживні речовини з ендосперму через сім’ядолі надходять до зародка.

 

Коли ще під час дозрівання насінини зародок використовує поживні речовини ендосперму повністю, тоді утворюється насінина без ендосперму, тому запасні речовини в таких рослин відкладаються в м'ясистих сім'ядолях (горох, квасоля, гарбуз) або у зародковому корінці (грицики), чи інших частинах насінини.

Безбілкове насіння – насіння без ендосперму (боби, грицики, квасоля, горох, гарбуз, огірок). Будова такого насіння – шкірка та зородок.

Запитання 4. Яке значення насіння для квіткових рослин?

Насіння відіграє важливу роль у поширенні рослин.

 

Поміркуйте. Чому рослини, що здатні утворювати насіння, найпоширеніші в природі? Які ще рослини, крім квіткових, утворюють насіння?

Зародок квіткових рослин має значний запас поживних речовин і захищений насінною шкіркою, тому здатний переживати тривалі періоди несприятливих умов: низьких і висо­ких температур, посухи, за настання спри­ятливих умов насінина проростає і дає початок новій рослині. Квіткові рослини можна побачити і високо в горах, і в спекотних пустелях, і в прісних водоймах.

Насіння утворюють також голонасінні.

Інші завдання дивись тут...