§ 36. ЗАПЛІДНЕННЯ У КВІТКОВИХ РОСЛИН. БУДОВА НАСІНИНИ.

Квітка - це генеративний орган рослини, її най­важливіші частини - це тичинки і маточки (вони забезпечують запилення та запліднення). Заплідненню передує утворення статевих клітин: чоловічі статеві клітини (спермії) формуються в пилковому зерні, а жіноча (яйцеклітина) - у зародковому мішку насінного зачатка.

Після запилення пилкове зерно потрапляє на приймочку маточки і проростає (проростання пилку - це процес утворення пилкової трубки, вростання її в зародковий мішок). По пилковій трубці два спермії потрап­ляють до зародкового мішка, розташованого в насінному зачатку, один із сперміїв зливається з яйцеклітиною (утворюється зигота, згодом з неї розвивається зародок рослини), а інший - із центральною кліти­ною зародкового мішка (розвивається тканина із запасом поживних речовин – ендосперм), процес називається подвійним заплідненням.

Процес подвійного запліднення відкрив 1898 року професор Київського університету Святого Володимира (нині - Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Сергій Гаврилович Навашин.

Завдяки подвійному заплідненню і зигота, і первинна клітина ендосперму отримують частину спадкової інформації від одного з бать­ків, частину - від іншого, тому нова рослина більш життєздатна.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Зазначте, що таке сім'ядоля: а) корінь зародка; б) зародкове стебло; в) видо­змінений листок зародка; г) зародкова квітка.

2. Визначте, що собою становить ендосперм: а) тканина, клітини якої містять запас поживних речовин для розвитку зародка; б) перший листок зародка; в) зародковий корінець; г) зародкове стебло.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які особливості запліднення в квіткових рослин?

У квіткових рослин запліднення має свої особливості порівняно з іншими рослинами і дістало назву подвійного (це пов'язано з тим, що в зародковий мішок водночас потрапляють два спермії, один з них зливається з яйцеклітиною, а інший - із центральною клітиною).

2. Яка будова насінини?

Насінина - розвинений і дозрілий після запліднення насінний зачаток, що містить зародок рослини, ендосперм та насінну шкірку.

Головна частина насінини - це зародок рослини (складається із зародкових корінця, стебла, бруньки та одної чи двох сім'ядолей), ендосперм; насінна шкірка (у насінині пшениці вона зрослася зі стінкою плода). Зародки одних квіткових рослин (пшениці, кукурудзи, цибулі, тюльпана) мають лише одну сім'ядолю, інших (гороху, квасолі, капусти, яблуні, соняшнику) – дві.

3. Що таке ендосперм? Яке насіння не має ендосперму?

В ендоспермі містяться запасні поживні речовини, необхідні зародку для розвитку та проростання. Коли ще під час дозрівання насінини зародок використовує поживні речовини ендосперму повністю, тоді утворюється насінина без ендосперму, тому запасні речовини в таких рослин відкладаються в м'ясистих сім'ядолях (горох, квасоля, гарбуз) або у зародковому корінці (грицики), чи інших частинах насінини.

Насінна шкірка утворюється з покривів насін­ного зачатка, захищає зародок та ендосперм від висихання, меха­нічних ушкоджень тощо.

4. Яке значення насіння для квіткових рослин?

Насіння відіграє важливу роль у поширенні рослин.

Поміркуйте. Чому рослини, що здатні утворювати насіння, найпоширеніші в природі? Які ще рослини, крім квіткових, утворюють насіння?

Зародок квіткових рослин має значний запас поживних речовин і захищений насінною шкіркою, тому здатний переживати тривалі періоди несприятливих умов: низьких і висо­ких температур, посухи, за настання спри­ятливих умов насінина проростає і дає початок новій рослині. Квіткові рослини можна побачити і високо в горах, і в спекотних пустелях, і в прісних водоймах.

Насіння утворюють також голонасінні.