Інші завдання дивись тут...

§ 43 ПЛАУНИ, ХВОЩІ, ПАПОРОТІ.

Плауни - одні з найдавні­ших вищих рослин, тепер це лише багаторічні вічнозелені трав'янисті рослини.

Сучасні хвощі - це виключно багато­річні трав'янисті рослини.

Папороті - це трав'янисті рослини й деревоподібні види серед мешканців тропіків.

Як і в мохів, у папоротей запліднення можливе лише за наявності води.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть спосіб вегетативного розмноження хвоща польового: а) кореневи­щем; б) вусами; в) цибулинами; г) листками.

2. Зазначте органи, яких не мають особини нестатевого покоління папоротей: а) корені; б) листки; в) кореневища; г) ризоїди.

Знайдіть відповідь на запитання.

1. Які характерні риси будови плаунів?

Нестатеве покоління - багаторічні вічнозелені рослини здатні до фотосинтезу, кріпляться ризоїдами, зі спорангіями – колосками; статеве покоління – заросток вступає у взаємовигідне спів­життя з ґрунтовими грибами.

2. Які особливості будови хвоща польового?

Хвощі мають багаторічне кореневище, від якого щорічно відростають два види пагонів - весняні та літні. На верхівках весняних пагонів розвивають­ся спороносні колоски. Ці пагони не здатні до фотосинтезу. Фотосинтез відбу­вається у стеблах літніх зелених пагонів. Статеве покоління хвоща - заросток.

3. Яка будова особини нестатевого покоління папороті щитника чоловічого? Яка будова заростку папоротеподібних?

Нестатеве покоління щитника чоловічого – багаторічна вічнозелена трав'яниста рослина здатні до фотосинтезу, має кореневище, великі з верхівковим ростом листки, на нижній поверхні зібрані у купки спорангії. Статеве покоління - заросток у вигляді серцеподібної пластинки з ризоїдами.

4. Як утворилося кам'яне вугілля?

З решток вимерлих деревоподібних плаунів, хвощів і папоротей утвори­лися поклади кам'яного вугілля у  кам'яновугільний період. Клімат у ті часи на певних територіях був теплим і вологим, а суходіл вкривали неглибокі заплави та численні болота, сприяли швид­кому росту велетенських рослин. Після відмирання стовбури рослин потрапляли у воду, там їх поступово засипало піском і мулом. За умов неста­чі кисню із часом з відмерлих рослин сформувалися потужні поклади кам'я­ного вугілля.

Завдання (виконуйте в групах). Охарактеризуйте плаун булавоподібний, хвощ польовий, щитник чоловічий за планом: середовище зростання, корінь, стебло, листки, спосіб розмноження, значення у природі та в житті людини.

План

плаун булавоподібний

хвощ польовий

щитник чоловічий

Середовище зростання

зволожені ділянки хвойних лісів

як бур'ян росте на городах, полях, лісах, луках, лісосіках.

 

Переважно суходіл, сальвінія мешкає у прісних водоймах

Корінь

від горизонтального стебла відходять додаткові корені

Додаткові корені

Від підземного пагона відходять додаткові корені

Видозміни пагона

 

бурувато-чорне кореневище, на ньому утворюються маленькі бульбочки, у яких запасається крохмаль.

підземний пагін – кореневище, на ньому містяться бруньки

пагін

 

Два види пагонів (на верхівках весняних пагонів розвивають­ся спороносні колоски, після розсівання спор весняні пагони відмира­ють, а їм на зміну розвиваються зелені фотосинтезуючі – літні)

 

стебло

Стебло довге(довжина може досягати 3 м), повзуче, вилчасто галузиться

Літні пагони кільчасто галузяться, фотосинтез переважно відбувається в їхніх зелених стеблах, стебло весняних пагонів бурого кольору без хлорофілу

прямостояче

листки

дрібні лускоподібні, мають хлорофіл

На весняних пагонах розетки дрібних листків, вони не мають хлорофілу, на бічних гілках літніх пагонів  розташовані маленькі клино­подібні недорозвинуті вузькі жорсткі листки (багато кремнезему)

Молоді листки спочатку равликоподібно скручені і згодом розкручуються,

великі листки, що ростуть верхівкою розташовані над поверхнею ґрунту

Спосіб розмноження

Спорами, зі спор розвиваються особини статевого покоління

 

Спорами, зі спор розвиваються особини статевого покоління

 

Спорами, зі спор розвиваються особини статевого покоління

 

Спорангії

на верхівках деяких вертикальних паго­нів розташовані спорангії, зібрані в колоски

на верхівках весняних пагонів розвивають­ся спороносні колоски

розвиваються на нижній поверхні листка, зібрані у купки, укриті спільним покривальцем

Значення у природі та в житті людини

Збагачують повітря киснем, беруть участь у ґрунтоутворенні, утворили поклади кам'яного вугілля, кам'яне вугілля людина використовує як паливо та для виробництва лаків, фарб, асфальту

Збагачують повітря киснем, беруть участь у ґрунтоутворенні, утворили поклади кам'яного вугілля, є злісним бур’яном, використовували для шліфування різноманітних ви­робів, сучасні туристи успішно відмивають пагонами хвощів свої казанки, використовують також і як лікарські рослини

Збагачують повітря киснем, беруть участь у ґрунтоутворенні, утворили поклади кам'яного вугілля, багато видів папоротей декоративні

Нестатеве покоління

багаторічні вічнозелені рослини здатні до фотосинтезу

Багаторічні трав'янисті рослини з двома видами пагонів

багаторічні вічнозелені трав'янисті й деревоподібні рослини здатні до фотосинтезу

Статеве покоління

Заросток з чоловічими та жіночими генеративними орга­нами, у деяких видів розвивається надзвичайно повільно - понад 10 років,  живе під землею і вступає у взаємовигідне спів­життя з ґрунтовими грибами, після запліднення із зиготи розвиваються особини нестате­вого покоління.

Заростки мають вигляд дрібних пластинок, які ростуть на поверхні добре зволожених ґрунтів, одні утворюють сперматозоїди, інші - яйцеклі­тини, після запліднення із зиготи розвиваються особини нестате­вого покоління.

 

Заросток має вигляд невеличкої серцеподібної пластинки (діаметром 1-1,5 см) з ризоїдами на нижній частині, маютьчоловічі та жіночі генеративні органи, після запліднення із зиготи розвивається особина нестатевого покоління

 

Інші представники

 

селагінела; баранець; плаун річковий

хвощ польовий, хвощ лісовий, хвощ великий

листовик; ключ-трава; марсилія; сальвінія плаваюча;  вудсія альпійська; орляк; страусове перо; оленячі роги;

адіантум венерин волос

Поміркуйте. Є народне повір'я, що тому, хто в ніч на Івана Купала знайде квіт­ку папороті, щаститиме в житті, зокрема він зможе знайти скарби, які охороня­ють злі сили. Як ви вважаєте, чи можливо насправді знайти квітку папороті?

Ні, оскільки папороть – спорові рослини і не утворюють квіток.

Підготуйте міні-проект «Як утворився торф і кам'яне вугілля?». Оформіть роботу у вигляді комп'ютерної презентації.

Як утворився торф.

Рештки сфагнумів та інших болотяних рослин зану­рюються у воду. Оскільки в болотяній воді кисню обмаль, а сфагнуми виділяють особливі речовини, що гальмують розвиток мікроорганізмів, то відмерлі їхні частини не перегнивають, вони осідають на дні боліт протягом багатьох років, пресуються й утворюють торф, його шари інколи сягають десятків метрів завтовшки.

Інші завдання дивись тут...

 • ростик
  спасибо вам
  12 березня 2015 16:51
 • Макс
  Дякую, що підказали!!!
  27 березня 2015 21:08
 • Олександр
  Дякую вам за цей класний сайт, більше навіть ніж в вікіпедії зрозумів.
  24 березня 2020 08:08