Інші завдання дивись тут...

2 Методи вивчення організмів

Завдання 1 Найменшим за розміром є

А горобець      Б собака        В вірус        Г мураха

 

Завдання 2 Мікологія вивчає

А мохи             Б гриби       В комах      Г мікроорганізми

 

Завдання 3 Віруси найзручніше вивчати за допомогою

А телескопа      Б бінокля      В мікроскопа     Г фонендоскопа

 

Завдання 4 Розгляньте малюнок та визначте об’єкт спостереження та прилад для спостереження

1 – спостерігач

2 – прилад для спостереження (бінокль)

3 – об’єкт спостереження (пташка)

 

Завдання 5 Установіть відповідність між ілюстраціями методів вивчення організмів та їхніми назвами

      

А вимірювання       В порівняння

Б опис                 Г експеримент      

1

2

3

4

В

Г

Б

А

Завдання 6 Порівняйте живий і неживий об'єкти, напишіть «так» або «ні».

№ з/п

Запитання для порівняння

   

1

Проводиться в контрольованих чи неконтрольованих умовах?

ні

так

2

Чи складається попередній план досліджень?

ні

так

3

Запишіть приклади цього методу досліджень

Сезонні зміни у природі, спостереження тваринами.

Залежність реакції від температури

Завдання 7 Розгляньте живі організми та визначте, до якої групи організмів (біологічних наук) вони належать. Запишіть номери малюнків до відповідних груп.

 

Мікробіологія: 7, 2                      Зоологія: 1,3      

Ботаніка: 4,6                             Мікологія: 5,8

 

Завдання 8  Уявіть, що плоди на сливі отримали багато пошкоджень. Але ніхто не бачив тварин, які їх завдали. Опишіть, якими способами можна дізнатися, хто пошкодив урожай. Плоди сливи пошкоджують шкідники-комахи (пильщик, плодожерка, товстоніжка, бруньковий жук-довгоносик), гриби (плодова гниль). Дерева хворіють, погано розвиваються плоди. За ознаками пошкоджень класифікують хвороби рослин та приймають заходи щодо порятунку врожаю.

 

Висновки: біологія (наука про життя та його прояви) включає в себе ботаніку(вивчає рослини), зоологію (вивчає тварини), у XIX столітті народились мікологія (вивчає гриби) та мікробіологія (досліджує мікроскопічні організми), на початку XX століття виникли вірусологія (вивчає віруси), потім цитологія (досліджує клітини), екологія(зв’язки організмів між собою і навколишнім середовищем), біохімія та біофізика (атомарний та молекулярний рівень живої природи) , гістологія (досліджує тканини) , анатомія (досліджує органи), морфологія (вивчає організм в цілому), фізіологія (досліджує процеси росту), генетика (досліджує процеси розмноження) .

    Знання з біології застосовують у медицині (для лікування хвороб), фармакології (винайдення ліків), сільському господарстві (виводить нові сорти рослин та породи тварин), харчовій промисловості (забезпечує продовольством), екології (охорона навколишнього середовища).

 

Видання 2014 року

Завдання 3 Віруси найзручніше вивчати за допомогою

А телескопа                В мікроскопа

Б бінокля                   Г фонендоскопа

 

Завдання 7 Розгляньте живі організми та визначте, до якої групи організмів (біологічних наук) вони належать. Запишіть номери малюнків до відповідних груп.

 

Мікробіологія: 7                         Зоологія: 1,2,3      

Ботаніка: 4,6                             Мікологія: 5,8 

 Інші завдання дивись тут...