Інші завдання дивись тут...

2. Про віруси. Методи вивчення організмів.

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. Найменшим за розміром є

 А горобець       Б собака             В вірус               Г мураха

 

2. Мікологія вивчає

А мохи             Б гриби             В комах              Г мікроорганізми.

 

3. Віруси найзручніше вивчати за допомогою

А телескопа                В мікроскопа

Б бінокля                    Г фонендоскопа

 

4. Розгляньте малюнок та визначте об’єкт спостереження та прилад для спостереження. Зробіть підписи до малюнка.

1 – спостерігач

2 – прилад для спостереження (бінокль)

3 – об’єкт спостереження (пташка)

 

5. Установіть відповідність між ілюстраціями методів вивчення організмів та їхніми назвами.

       

А вимірювання               В порівняння

Б опис                        Г експеримент     

   

1

2

3

4

В

Г

Б

А

 

6. Порівняйте живий і неживий об'єкти, напишіть «так» або «ні».

№ з/п

Запитання для порівняння

   

1

Проводиться в контрольованих чи неконтрольованих умовах?

ні

так

2

Чи складається попередній план досліджень?

ні

так

3

Запишіть приклади цього методу досліджень

Сезонні зміни у природі, спостереження тваринами.

Залежність реакції від температури

 

 

7. Розгляньте живі організми та визначте, до якої групи організмів (біологічних наук) вони належать. Запишіть номери малюнків до відповідних груп.

 

Мікробіологія: 7                         Зоологія: 1,2,3      

Ботаніка: 4,6                             Мікологія: 5,8

 

Висновки: біологія (наука про життя та його прояви) включає в себе ботаніку(вивчає рослини), зоологію (вивчає тварини), у XIX столітті народились мікологія (вивчає гриби) та мікробіологія (досліджує мікроскопічні організми), на початку XX століття виникли вірусологія (вивчає віруси), потім цитологія (досліджує клітини), екологія(зв’язки організмів між собою і навколишнім середовищем), біохімія та біофізика (атомарний та молекулярний рівень живої природи) , гістологія (досліджує тканини) , анатомія (досліджує органи), морфологія (вивчає організм в цілому), фізіологія (досліджує процеси росту), генетика (досліджує процеси розмноження) .

    Знання з біології застосовують у медицині (для лікування хвороб), фармакології (винайдення ліків), сільському господарстві (виводить нові сорти рослин та породи тварин), харчовій промисловості (забезпечує продовольством), екології (охорона навколишнього середовища).

 Інші завдання дивись тут...