Інші завдання дивись тут...

3. Клітина. Оптичні прилади для дослідження клітин.

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. Термін клітина запропонував

 А А.Р.Броун       Б Б.Р.Гук (1665р.)       В В.Я.Пуркінье    Г Г.А.Левенгук

 

2. У світловому мікроскопі можна розглядати об’єкти із максимальним збільшенням

А до 30 разів         Б 300 разів         В 3000 разів             Г 3000000 разів

 

3. Постійні мікропрепарати після виготовлення можна використовувати протягом

А 30 хвилин       Б 1 години         В 1 доби             Г кількох років

 

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне або «ні», якщо - неправильне.

А

Клітинну будову живих організмів відкрили вчені Давнього Риму

ні

Б

Цибуля має клітинну будову

так

В

Ядро клітин рослини можна легко побачити неозброєним оком

ні

 

5. Порівняйте показники А і Б, поставте знак « < »,« > » або « = ».

з/п

Показник А

Знак

(=,<,>)

Показник Б

1

Максимальне збільшення світлового мікроскопа

Максимальне збільшення електронного мікроскопа

2

Максимальне збільшення світлового мікроскопа

Максимальне збільшення лупи

 

6.Порівняйте світловий та електронний мікроскопи. Заповніть таблицю.

№ з/п

Запитання для порівняння

Світловий мікроскоп

Електронний мікроскоп

1

У якому столітті було винайдено?

Кінець XVIст. початок XVIIст.

ХХ ст.

2

Чим освітлюється об'єкт спостереження?

Видимим світлом

Пучком електронів

3

Яке максимальне збільшення має?

3 000 разів

10 000  000 разів

4

Для яких досліджень застосовується?

Мікроорганізми, клітини, клітинні стінки.

Для вивчення будови вірусів і клітин

 

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: світловий мікроскоп, електронний мікроскоп, телескоп, лупа.

Зайвим є термін телескоп.

Його можна вважати зайвим тому, що використовується тільки для спостережень за макроскопічними (наприклад, небесними) тілами.

 

8. Якими приладами можна докладно досліджувати вказані в таблиці об'єкти? Поставте знак «+» або «-» у відповідних стовпчиках таблиці.

№ з/п

Прилад

Клітини тварин

Голова мухи

Ядро клітини шкірки луски цибулі

Бактерія

1

Світловий мікроскоп

+

+

2

Електронний світловий мікроскоп

+

+

+

3

Лупа

+

 

 

Примітки. Кожна клітина вкрита клітинною мембраною, поверх якої може бути клітинна стінка.

Немембранні органели: рибосоми і клітинний центр.

Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі.

Двомембранні органели: пластиди, мітохондрії.

 Інші завдання дивись тут...