Інші завдання дивись тут... 

Будова клітини.

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. До неорганічних речовин належить

 А білок                       В вуглевод                

 Б вода                       Г нуклеїнова кислота

 

2. Ззовні клітина вкрита

А клітинною мембраною             В шаром мітохондрій

Б цитоплазмою                                Г нуклеїновою кислотою

 

3. Непостійними структурами в цитоплазмі клітини є

А мітохондрії                       В хлоропласти

Б хромопласти                    Г клітинні включення

 

4. Порівняйте показники А і Б, поставте знак « < »,« > » або « = ».

з/п

Показник А

Знак

(=,<,>)

Показник Б

1

Розмір клітинної оболонки

Розмір ядра

2

Розмір вакуолі

Розмір клітинної оболонки

 

5. Установіть відповідність між зображеннями органелл та їхніми назвами.

 

А мітохондрія      В ядро

Б хлоропласт      Г клітинна мембрана

1

2

3

4

В

Г

А

Б

 

6. Заповніть порівняльну таблицю.

№ з/п

Запитання для порівняння

Пластиди

Лізосоми

1

У клітинах яких організмів трапляються?

рослин

тварин

2

Які функції виконують?

фотосинтез

у тваринній клітині відбувається внутрішньоклітинне травлення

 

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: білки, мінеральні солі, вуглеводи,  ліпіди.

Зайвим є термін мінеральні солі.

Його можна вважати зайвим тому, що не є органічною речовиною. Білки, вуглеводи, ліпіди – це органічні речовини.

 

 

8. Заповніть порівняльну таблицю. Поставте знак «+» або «-» у відповідних стовпчиках таблиці.

№ з/п

Ознака для порівняння

вакуоля

мітохондрія

Ядро

хлоропласт

1

Є в клітинах тварин

+

+

2

Є в клітинах рослин

+

+

+

+

3

Зберігає спадкову інформацію

+

4

Здійснює фотосинтез

+

5

Забезпечує клітину енергією

+

 

9. Висновки.

Будова рослинної клітини

Порівняння клітин різних груп організмів

          Будова рослинної клітини (особливості клітини – мають клітинну оболонку, вакуолю, пластиди) :

 

         Будова тваринної клітини (особливості клітини – наявність лізосоми) :

Інші завдання дивись тут...