Загрузка...

Будова клітини.

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. До неорганічних речовин належить

 А білок                        В вуглевод                

 Б вода                       Г нуклеїнова кислота

 

2. Ззовні клітина вкрита

А клітинною мембраною             В шаром мітохондрій

Б цитоплазмою                                Г нуклеїновою кислотою

 

3. Непостійними структурами в цитоплазмі клітини є

А мітохондрії                       В хлоропласти

Б хромопласти                    Г клітинні включення

 

4. Порівняйте показники А і Б, поставте знак « < »,« > » або « = ».

з/п

Показник А

Знак

(=,<,>)

Показник Б

1

Розмір клітинної оболонки

Розмір ядра

2

Розмір вакуолі

Розмір клітинної оболонки

 

5. Установіть відповідність між зображеннями органелл та їхніми назвами.

 

А мітохондрія      В ядро

Б хлоропласт      Г клітинна мембрана

1

2

3

4

В

Г

А

Б

 

6. Заповніть порівняльну таблицю.

№ з/п

Запитання для порівняння

Пластиди

Лізосоми

1

У клітинах яких організмів трапляються?

рослин

тварин

2

Які функції виконують?

фотосинтез

у тваринній клітині відбувається внутрішньоклітинне травлення

 

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: білки, мінеральні солі, вуглеводи,  ліпіди.

Зайвим є термін мінеральні солі.

Його можна вважати зайвим тому, що не є органічною речовиною. Білки, вуглеводи, ліпіди – це органічні речовини.

 

 

8. Заповніть порівняльну таблицю. Поставте знак «+» або «-» у відповідних стовпчиках таблиці.

№ з/п

Ознака для порівняння

вакуоля

мітохондрія

Ядро

хлоропласт

1

Є в клітинах тварин

+

+

2

Є в клітинах рослин

+

+

+

+

3

Зберігає спадкову інформацію

+

4

Здійснює фотосинтез

+

5

Забезпечує клітину енергією

+

 

9. Висновки.

Клітинна оболонка захищає від пошкоджень, надає міцності клітині, каркасом її є вуглевод -  целюлоза.

Клітинна мембрана (захищає клітину від проникнення мікроорганізмів, забезпечує зв'язок між окремими клітинами, забезпечення транспорту різних речовин.

Цитоплазма – внутрішній вміст клітини, об’єднує в одне ціле всі клітинні структури, забезпечує їхню взаємодію, постійний рух цитоплазми забезпечує транспортування неорганічних та простих органічних речовин до різних органел, тонкі білкові волокна у цитоплазмі допомагають клітині зберігати форму.

Клітинні включення – вода(надає клітині пружності, визначає форму), гази (кисень та вуглекислий газ) та мінеральні солі (необхідні для обміну речовин) ; непостійні клітинні включення – білки (будівельний матеріал для клітини), вуглеводи (джерело енергії), ліпіди (жири – джерело енергії).

Основні органели клітин.

Мітохондрія – забезпечує клітину енергією.

Пластиди – хлоропласти (зелені) беруть участь у процесі фотосинтезу; хромопласти (жовті, червоні, фіолетові, тощо) надають забарвлення плодам, квітам, осінньому листю, тощо; у лейкопласти (безбарвні) запасаються вуглеводи, білки, олії.

Вакуоля – органела великого розміру, відмежована від рідини цитоплазми мембраною, наповнена клітинним соком. Забезпечує збереження форми клітини, запасає поживні речовини, накопичує непотрібні.

Рибосоми – органели, в яких відбувається синтез білків.

Ендоплазматична сітка – сукупність з’єднаних між собою канальців, на поверхні яких знаходяться дрібні кулясті рибосоми (за їх участю утворюються білки). Речовини, утворені на ендоплазматичній сітці, накопичуються в комплексі Гольджі – сукупність сплощених порожнин (речовини можуть змінюватися, транспортуватися до інших частин клітини або виводитися з неї).

Ядро клітини складається з ядерної оболонки( в ній є пори, через які здійснюється транспорт різних речовин між цитоплазмою і ядром) та ядерного соку(містить розчин різних речовин та структур(приклад структури - ядерце, яке утворює складові рибосоми), які складаються з білків та ДНК, під час поділу ці структури ущільнюються, утворюючи хромосоми) . Ядро зберігає спадкову інформацію (з хромосомами під час поділу спадкова інформація передається з клітини в клітину), керує процесами життєдіяльності клітини.

Лізосома – мають вигляд дрібних пухирців, містять «травний сік. Відбувається травлення у тваринній клітині – складні органічні речовини, які поглинула тваринна, або частина органел, що вийшла з ладу) розкладаються на прості органічні сполуки.  

 

          Будова рослинної клітини (особливості клітини – мають клітинну оболонку, вакуолю, пластиди) :

 

         Будова тваринної клітини (особливості клітини – наявність лізосоми) :

    

Загрузка...