Загрузка...

14 Особливості будови рослин

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. Покривною тканиною рослин є

А основна тканина                В провідна тканина

Б корок                            Г камбій

 

2. Яка тканина забезпечує ріст рослини у висоту?

А твірна           Б покривна             В основна              Г провідна

 

3. Вегетативним органом рослини є

А квітка              Б корінь                В плід                  Г насінина

 

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А

Корок є твірною тканиною.

ні

Б

Насінина — це вегетативний орган рослини.

ні

В

Камбій є різновидом твірної тканини.

так

 

5. Установіть відповідність між зображеннями різних типів тканин та їхніми назвами.

 

А основна                       В твірна

Б провідна                      Г покривна

1

2

3

4

B

Г

А

Б

   

6. Порівняйте твірні та покриві тканини. Заповніть таблицю.

з/п

Запитання для порівняння

Твірні тканини

Покривні тканини

1

Які різновиди цих тканин існують?

Верхівкові, бічні

Шкірочка, корок

2

Чи можуть входити до складу тканини мертві клітини?

ні

так

3

Яке значення для рослин мають?

Верхівкові тканини забезпечують ріст у довжину та утворення нових частин кореня і пагона, бічні – потовщення коренів та стебел.

Захищають рослину від несприятливих впливів середовища, забезпечують поглинання одних речовин і виділення інших

 

7. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями (один варіант зайвий).

1  тканина

2  орган

3  органела

А частина організму, що має певну будову та виконує певні функції

Б частина клітини, що має певну будову та виконує певну функцію

В твірна тканина, що утворює корок

Г група клітин, які подібні за будовою та виконують спільні функції

1

2

3

Г

А

Б

 

8. Заповніть схему, правильно розмістивши в ній наведені поняття.

Поняття: деревина, камбій, кора, корок, луб, покривні тканини, провідні тканини, твірні тканини, тканини рослин, шкірка.

                                     тканини рослин

 

покривні тканини            твірні тканини            провідні тканини

шкірка    корок                   камбій                   деревина   луб  кора

 

    Коли людина використовує деревину в господарській діяльнос­ті, то вона зчищає зі стовбурів так звану "деревну кору". Відрив тканин «деревної кори» від деревини відбувається за найбільш ніжною тканиною — камбієм. Тому те, що ми називаємо "деревною корою" — це корок разом із лубом. 

На поперечному перерізі кореня в зоні всмоктування під шкірочкою розташована кора, складена багатьма шарами клітин основної тканини. (Біологія 6 клас. Підручник І.Ю. Костіков) 

    Кора - зовнішня частина стебла і кореня. На попе­речному розрізі добре помітно, що стебло зовні вкрите корком. Під корком розташовані клітини основ­ної тканини. Внутрішню частину кори називають луб. Це сукупність різних типів тканин: провід­ної (ситоподібні трубки), механічної (луб'яні волокна) та основної (Біологія 6 клас. Підручник Л.І. Остапченко) 

     За будовою розрізняють первинну та вторинну коруПервинна кора — складається з двох шарів: коленхіми (шар підперидермою) — механічна тканин; паренхіми первинної кори (може виконувати запасаючу функцію). Вторинна кора — (або луб,флоема). Типова будова лубу: ситовидні трубки, клітини-супутники, луб'яна паренхіма і луб'яні волокна. Луб'яні волокна утворюють шар, що зветься твердим лубом; всі останні елементи утворюють м'який луб.) Вікіпедія. 

 

Висновки:

Тканини рослин бувають твірні та постійні.

Твірні тканини – верхівкові (ріст рослини у довжину та утворення нових частин кореня і пагона) і бічні (потовщення коренів та стебел).

Постійні тканини розрізняються за функціями.

Покривна – шкірка, корок (регулюють обмін речовинами із зовнішнім середовищем, виконують захисну функцію)

Провідна – деревина (по судинах деревини рослина транспортує воду з розчиненими в ній мінеральними речовинами у висхідному напрямку – від кореня до листків, деревина виконує також механічно-опорну функцію) і луб (по ситоподібних трубках лубу продукти фотосинтезу транспортуються у низхідному напрямку з органів, де вони накопичуються, переважно з листків, туди , де вони потрібні, переважно у корені.

Основна тканина дуже різноманітна:

Фотосинтезуюча тканина, клітини, якої мають хлоропласти і здатні до фотосинтезу (наявна в усіх частинах пагона, особливо в листках).  

Запасаючу тканину складають безбарвні клітини, у яких відкладається велика кількість органічних речовин (найчастіше зустрічається в коренях, глибоких шарах стебла, в м’ясистих листках).

Механічні тканини виконують опорну функцію, надають органам рослини гнучкості та еластичності (знаходиться в будь-якій частині, яка потребує міцності).

 

Загрузка...

 • Иван
  Дякую, дуже допомогло!
  16 грудня 2014 19:31
 • Настя
  Большое спасибо!!!
  28 грудня 2014 22:28
 • Танюха
  Дякую я за ці відповіді отримала 11
  4 січня 2015 17:13