Інші завдання дивись тут...

1Різноманітність та видозміни пагонів і листків

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. Голки кактусів є видозміненими

А листками                              В пагонами

Б коренями                              Г квітками

 

2. Бульби картоплі є видозміненими

А листками              Б пагонами            В коренями        Г квітками

 

3. Видозміною пагона є

А кореневі бульби жоржини               В колючки троянди  

Б корені-присоски омели                   Г кореневище конвалії

4. Завдання до лабораторного дослідження. Напишіть назви елементів будови бруньки, що позначені на малюнку цифрами.

1 – покривні луски

2 – зачаткові листки

3 – зачаткове стебло

4 – зачаткові бруньки 

Брунька - зачатковий пагін. 

5. Завдання до лабораторного дослідження.

Установіть відповідність між зображеннями видозмін пагона та їхніми назвами.

А цибулина                       В бульба

Б кореневище                   Г вуса

1

2

3

4

В

Б

Г

А

 

 б. Заповніть порівняльну таблицю.

№ з/п

Запитання для порівняння

Кореневище – підземний пагін

Коренеплід – видозмінений потовщений головний корінь

1

Які частини рослини беруть участь в утворенні цієї видозміни?

Стеблолистки (пагін)

корінь

2

Які основні функції цієї видозміни?

Стебло виконує запасаючу функцію, луски - захисну, вегетативне розмноження

 Накопичення поживних речовин дозволяє вижити у несприятливих умовах

3

Які рослини мають таку видозміну? Запишіть назви двох видів рослин для кожної видозміни

Півники, пирій, конвалія, папороть

Буряк, морква, редька, петрушка, ріпа, редиска

 

7 Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: корінь, кореневище, цибулина, бульба.

Зайвим є термін корінь.

Його можна вважати зайвим тому, що кореневище, цибулина, бульба – це видозміни підземного пагона.

 

8 Розгляньте видозміни листків двох видів рослин та вкажіть риси й властивості, що притаманні кожній з них.

Кактус опунція

Росичка

Стебло потовщене, там запасається вода з поживними речовинами, листки видозмінені у голки для зменшення випаровування, захисту від поїдання тваринами.

Листки видозмінені у пастки для ловлі комах, виділяють травні соки.

 

Висновки.

Будова листка

 

Інші завдання дивись тут... 

  • Неллі
    мучилась з біологією по всіх сайтах доки не натрапила на цей , великий респект
    13 грудня 2014 09:56
  • Роман
    Фігня повна.
    18 лютого 2016 19:08