Інші завдання дивись тут...

TEMA4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

21 Водорості

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. Систему подвійних назв видів запропонував

   А Арістотель      Б Теофраст      В К. Лінней      Г А. Левенгук

 

2. Бурою водорістю є

А хлорела           Б порфіра                 В ламінарія             Г хламідомонада

 

3. Водорості НЕ можуть жити

А на корі дерев                          В у прісних водоймах

Б у верхніх шарах води                Г на глибині понад 1 км

 

4. Завдання до лабораторного дослідження.

Напишіть назви елементів будови зеленої нитчастої водорості (улотрикс), що позначені на малюнку цифрами.

 

1 — спорангій зооспор

2 — листкова пластина

З — безбарвна клітина

 

5. Установіть відповідність між зображеннями водоростей та назвами груп, до яких вони належать.

                                                      

А бурі водорості        Б діатомові водорості       В зелені водорості        

 

1

2

3

В

Б

А

 

6. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями (один варіант зайвий).

1 агар

2 ламінарин

3 діатоміт

А гірська порода, яка утворюється з панцирів діатомових водоростей

Б драглиста речовина, яку видобувають із червоних водоростей та використовують для виготовлення мармеладу

В запасна речовина, яка відкладається в клітинах бурих водоростей замість крохмалю

Г речовина, з якої утворені оболонки діатомових водоростей

 

1

2

3

Б

В

А

 

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: ламінарія, порфіра, макроцистис, саргасум.

Зайвим є термін порфіра.

Його можна вважати зайвим тому, що ламінарія, макроцистис, саргасум – це бурі водорості, а порфіра - червона.

 

8. Порівняйте бурі та зелені водорості. Заповніть таблицю.

Бурі водорості

Зелені водорості

Відмінні риси

Тільки багатоклітинні, хлоропласти мають коричневий та жовтий пігмент, мають великі розміри і добре помітні без збільшуваль­них приладів, живуть переважно у морях, особливо — холод­них.

Бувають одноклітинними та багатоклітинними, хлоропласти зеленого кольору, від зелених водоростей походять вищі рослини, зустрічаються майже всю­ди — у прісних водоймах та морях , у ґрунті та на корі дерев, навіть на снігу та льоду.

Спільні риси

Відносяться до водоростей, серед них є їстивні водорості, люди використовують водорості.

Інші завдання дивись тут...

 • Виктор
  клас то что нужно
  8 лютого 2015 17:17
 • CrazY_BoY
  спс,дуже допомогли!!!!!!
  27 лютого 2015 16:51
 • уууу
  спс большое
  10 березня 2015 16:56
 • оля
  я нічого не знаю lol
  27 квітня 2016 10:33