Інші завдання дивись тут...

ЦЕНОЗ (від грец. коінос - спільний) – взаємозв’язки живої та неживої природи, що виникають на певній території.

Живі організми – жива природа.

Нежива природа – середовище існування, що оточує організм і впливає на нього.

Простір – певна територія.

 

Фітоценоз (від грец. фітон - рослина і коінос), або рослинне угруповання, – сукупність рослин на певній однорідній ділянці Землі, що характеризується одноманітними умовами існування, до яких ці рослини пристосувалися (листяний ліс, хвойний ліс).

 

Агроценоз (від грец. агрос - поле і коінос) - штучно створений фітоценоз (дендропарк).

 

Біоценоз – сукупність організмів, що мешкають у межах однорідної за природними умовами ділянки земної поверхні.

У лісі ростуть рослини (граб, вільха, підсніжник тощо) та тварини (лосі, косулі, вовки, ведмеді, лисиці, зайці, різні гризуни, птахи та комахи тощо), у його ґрунті живуть бактерії, гриби, черви тощо. 

 

Біогеоценоз (від грец. біос - життя, ге - земля і коінос), або екосистема, – сукупність живої і неживої природи на певній однорідній території (ліс, степ, луг).

Ліс росте на ґрунті, в якому знаходяться корені рослин.

 

Біом - сукупність біогеоценозів певної території (савана, пустеля, тайга).

 

Біосфера (від грец. біос - життя і сфера - куля) – жива оболонка Землі, в межах якої зустрічаються живі організми та продукти їх життєдіяльності.

 

Схема.

Вступаючи в певні взаємозв'язки між собою, рослини утворюють фітоценози –> Фітоценоз разом із тваринами, які його населяють, становить біоценоз –> Сукупність біоценозу і ґрунту утворює біогеоценоз, або екосистему –> Екосистеми об'єднують у біоми –> Сукупність усіх біомів формує біосферу Землі – простір, в якому існує житія на нашій планеті.

 

ЧЕРВОНА КНИГА.

 

ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ

 

Рівновага в природі і в екосистемах зокрема надзвичайно важлива для нормального життя на Землі всіх живих істот і насамперед людини.

Інші завдання дивись тут...