Інші завдання дивись тут...

Завдання 501.

470 – 320 = 400 + 70 – 300 – 20 = 100 + 50 = 150

 

 

Сотні віднімають від сотень. Десятки віднімають від десятків. Знайдені результати додають.

Завдання 502. Поясни обчислення виразу 580 - 230 двома способами.

580 – 230 = 500 + 80 – 200 – 30 = 300 + 50 = 350

580 – 230 = (500 – 200) + (80 – 30) = 300 + 50 = 350

 

 

Завдання 503.

280 – 130 = (200 – 100) + (80 – 30) = 100 + 50 = 150

170 – 110 = (100 – 100) + (70 – 10) = 60   

660 – 230 = (600 – 200) + (60 – 30) = 400 + 30 = 430

190 – 150 = (100 – 100) + (90 – 50) = 40

670 – 440 = (600 – 400) + (70 – 40) = 200 + 30 = 230

750 – 250 = (700 – 200) + (50 – 50) = 500

990 – 510 = (900 – 500) + (90 – 10) = 400 + 80 = 480

350 – 240 = (300 – 200) + (50 – 40) = 100 + 10 = 110

 

Завдання 504. (Усно.) 1) Виготовили 590 г крохмального клей­стеру. У ньому 60 г крохмалю, а решта маси — вода. Скільки грамів води містить клейстер?

Розв’язання:

590 – 60 = 530 (г) - води містить клейстер.

Відповідь: 530 грамів.

2) У книжці 240 сторінок. Яся прочитала 110 сторі­нок. Скільки сторінок їй залишилося прочитати?

Розв’язання:

240 – 110 = 130 (ст.) - сторінок залишилося прочитати.

Відповідь: 130 сторінок.

 

Завдання 505. Протягом трьох днів господарство відправило на елеватор 990 кг зерна. Першого і другого дня від­правили 680 кг зерна, а другого і третього — 640 кг.

Про що дізнаємось, якщо обчислимо такі вирази? 1) 990 - 680 2) 990 - 640 3) 680 - (990 - 640) 4) (680 + 640) – 990.

Розв’язання:

1) 990 – 680 = 310 (кг) - відправили зерна третього дня.

2) 990 – 640 = 350 (кг) - відправили зерна першого дня.

3) 680 – (990 – 640) = 680 – 350 = 330 (кг) - відправили зерна другого дня.

4) (680 + 640) – 990  = (680 + 640) – (680 + 310) = (680 - 680) + (640 - 310) = 330 (кг) - відправили зерна другого дня.

 

Завдання 506. Розглянь малюнок і числові дані. Дай відповіді на запитання.

1) Літак пролетів маршрутом Київ — Суми — Хар­ків — Київ. Скільки всього кілометрів пролетів літак?

2) На скільки кілометрів менша відстань від Києва до Сум, ніж від Києва до Харкова?

Розв’язання:

1) 320 + 150 + 430 = (300 + 100 + 400) + (20 + 50 + 30) = 800 + 100 = 900 (км)

2) 430 – 320 = (400 – 300) + (30 – 20) = 100 + 10 = 110 (км)

 

Завдання 507*. Скільки кутів на малюнках? Чи є серед них прямі; тупі?

 

Завдання 508°.

990 – 140 = (900 – 100) + (90 – 40) = 800 + 50 = 850

570 – 220 = (500 – 200) + (70 – 20) = 300 + 50 = 350

350 – 200 = (300 – 200) + 50 = 100 + 50 = 150

350 – 150 = (300 – 100) + (50 – 50) = 200

720 + 140 = (700 + 100) + (20 + 40) = 800 + 60 = 860

330 + 660 = (300 + 600) + (30 +60) = 900 + 90 = 990

340 + 340 = (300 + 300) + (40 + 40)  = 600 + 80 = 680

680 + 210 = (600 + 200) + (80 + 10) = 800 + 90 = 890

 

Завдання 509°. У шести однакових бан­ках вміщується 18 л соку. Міст­кість сулії на 5 л більша від місткості банки. Скільки літрів соку вміститься у восьми таких суліях?

Розв’язання:

18 : 6 = 3 (л) - літрів соку вміщується в одній банці.

3 + 5 = 8 (л) - літрів соку вміститься в одну сулію.

8 • 8 = 64 (л) - літрів соку вміститься у восьми суліях.

Відповідь: 64 літри.

 

Завдання 510.

43 + 50 = 40 + 50 + 3 = 90 + 3 = 93

43 – 5 = 38

76 – 40 = 36

76 – 4 = 72.

 

Завдання 511.

430 + 500 = 400 + 30 + 500 = (400 + 500) + 30 = 900 + 30 = 930

430 + 50 = 400 + 30 + 50 = 400 + (30 + 50) = 400 + 80 = 480

200 + 640 = 200 + 600 + 40 = 800 + 40 = 840

20 + 640 = 20 + 600 + 40 = 600 + (20 + 40) = 600 + 60 = 660

760 - 400 = 700 + 60 – 400 = (700 - 400) + 60 = 300 + 60 = 360

760 – 40 = 700 + 60 – 40 = 700 + (60 - 40) = 700 + 20 = 720

540 – 300 = 500 + 40 – 300 = (500 - 300) + 40 = 200 + 40 = 240

870 – 30 = 800 + 70 – 30 = 800 + (70 - 30) = 800 + 40 = 840

 

Завдання 512.

27 + 2 = 29

27 + 20 = 47

270 + 20 = 200 + (70 + 20) = 290

270 + 200 = (200 + 200) + 70 = 470

400 + 130 = (400 + 100) + 30 = 530

40 + 130 = (40 + 30) + 100 = 170

230 + 610 = (200 + 600) + (30 + 10) = 840

810 + 70 = 800 + (10 + 70) = 880

 

Завдання 513. На книжкову виставку першого дня прийшло 470 відвідувачів. Це на 120 більше, ніж другого дня. Скільки відвідувачів прийшло другого дня? Скільки відвідувачів прийшло на виставку за два дні?

Розв’язання:

470 – 120 = (400 - 100) + (70 - 20) = 350 (в.) - відвідувачів прийшло на виставку другого дня.

470 + 350 = (400 + 300) + (70 + 50) = 700 + 120 = 700 + 100 + 20 = 820  (в.) - відвідувачів прийшло на виставку за два дні.

Відповідь: 820 відвідувачів.

 

Завдання 514. Сума трьох чисел 890. Сума першого і другого чисел 760, а другого і третього 470. Знайди кожне число. Розв'яжи задачу двома способами.

Розв’язання:

1 спосіб.

890 – 760 = (800 - 700) + (90 - 60) = 130 - третє число.

470 – 130 = (400 - 100) + (70 - 30) = 340 - друге число.

760 – 340 = (700 - 300) + (60 - 40) = 420 - перше число.

2 спосіб.

470 + 760 – 890 = (470 + 760) – (760 + 130) = (470 – 130) + (760 - 760) = 340 - друге число.

470 – 340 = (400 - 300) + (70 - 40) = 130 - третє число.

760 – 340 = (700 - 300) + (60 - 40) = 420 - перше число.

Відповідь: 420 перше число, 340 друге число, 130 третє число.

 

Завдання 515. Відстань між двома містами 280 км. Із цих міст назустріч один одному виїхали два автобуси. За 1 год перший автобус проїхав 60 км, а другий — 70 км. На якій відстані один від одного були в ту мить автобуси?

 60 км                         70 км

------->                    <----------

_____________________________

              280 км

Розв’язання:

60 + 70 = 130 (км) - проїхали відстань два автобуси за 1 год.

280 – 130 = (200 - 100) + (80 - 30) = 150 (км) - на відстані один від одного були в ту мить автобуси.

Відповідь: 150 км.

 

Завдання 516*. (Усно.) 1) Маса сушених грибів становить чет­верту частину маси свіжих грибів. Скільки кілограмів сушених грибів вийде з 32 кг свіжих?

2) У скільки разів сума чисел 36 і 9 більша від мен­шого доданка?

1) Розв’язання:

32 : 4 = 8 (кг) - вийде сушених грибів.

Відповідь: 8 кг.

2) Розв’язання:

(36 + 9) : 9 = 5 (разів) - у стільки разів сума чисел більша від меншого доданка.

Відповідь: 5 разів.

 

Завдання 517°.

760 – 400 = (700 - 400) + 60 = 360

760 – 40 = 700 + (80 - 40) = 720

2 м 40 см - 30 см = 2 м 10 см

980 – 600 = (900 - 600) + 80 = 380

980 – 60 = 900 + (80 - 60) = 920

8 дм 5 см - 4 см = 8 дм 1 см

 

Завдання 518°. Відстань від Києва до Житомира залізницею (через Фастів) 150 км, а по шосе — на 20 км менша. Турист з Києва до Житомира їхав залізницею, а назад повертався автобусом. Скільки всього кілометрів про­їхав турист?

Розв’язання:

150 – 20 = 130 (км) - відстань по шосе.

150 + 130 = (100 + 100) + (50 + 30) = 280 (км) - всього кілометрів проїхав турист.

Відповідь: 280 км.

 

Завдання 519. Постав букви в порядку зростання значень ви­разів і прочитай слово. Що ти знаєш про це свято?

І | 230 – 120                             О | 870 - 60 + 100

В | 840 + 50                             Д | 690 + 200 - 70

З | 200 + (360 - 150)                 Р | 970 - (310 + 650)

Розв’язання:

І | 230 – 120 = (200 – 100) + (30 – 20) = 100 + 10 = 110                 

В | 840 + 50 = 800 + (40 + 50) = 890                 

З | 200 + (360 – 150) = 200 + (300 – 100) + (60 – 50) = 200 + 200 + 10 = 410

О | 870 – 60 + 100 = (800 + 100) + (70 - 60) = 900 + 10 = 910

Д | 690 + 200 – 70 = 600 + 90 + 200 – 70 = (600 + 200) + (90 - 70) = 800 + 20 = 820

Р | 970 - (310 + 650) = 970 – (300 + 600 + 10 + 50) = 970 – 960 = 10

10, 110, 410, 820, 890, 910.

РІЗДВО

 

Завдання 520.

560 + 230 = 500 + 60 + 200 + 30 = (500 + 200) + (60 + 30) = 700 + 90 = 790

560 + 230 = 560 + (200 + 30) = (560 + 200) + 30 = 760 + 30 = 790

560 + 230 = 56 дес. + 23 дес. = 79 дес. = 790

620 + 340 = (600 + 300) + (20 + 40) = 900 + 60 = 960

450 + 320 = (400 + 300) + (50 + 20) = 700 + 70 = 770

260 + 520 = (200 + 500) + (60 + 20) = 700 + 80 = 780

130 + 740 = (100 + 700) + (30 + 40) = 800 + 70 = 870

 

Завдання 521. Склади задачу за таблицею з таким запитан­ням: «Скільки деталей виготовив майстер за 7 год?». Розв'яжи задачу.

Робітник

Виготовляє за 1 год

Час роботи

Усього виготовлено

Учень

?

6 год

18 д.

Майстер

На 5 д. більше

7 год

?

За 6 год учень виготовляє 18 деталей. Майстер виготовляє за одну годину на 5 деталей більше, ніж учень. Скільки деталей виготовив майстер за 7 год?

Розв’язання:

18 : 6 = 3 (д.) - деталей виготовляє учень за 1 год.

3 + 5 = 8 (д) - деталей виготовляє майстер за 1 год.

8 • 7 = 56 (д) - деталей виготовляє майстер за 7 год.

Відповідь: 56 деталей.

Склади обернену задачу з відповіддю 5.

Учень за 6 год виготовляє 18 деталей, майстер за 7 год – 56 деталей. На скільки більше деталей виготовив майстер за 1 год, ніж учень?

Розв’язання:

18 : 6 = 3 (д.) - деталей виготовляє учень за 1 год.

56 : 7 = 8 (д.) - деталей виготовляє майстер за 1 год.

8 – 3 = 5 (д.) - на стільки більше деталей виготовив майстер за 1 год, ніж учень.

Відповідь: 5 деталей.

 

Завдання 522°.

(15 + 13) : 4 = 7

(21 + 35) : 7 = 8

(20 + 22) : 7 = 6

(7 + 56) : 7 = 9

(5 + 9) : 7 = 2

(17 + 18) : 7 = 5

(25 + 24) : 7 = 7

 

Завдання 523*. Запиши всі трицифрові числа, сума цифр яких дорівнює 8, а цифри не повторюються.

Розв’язання:

107, 170, 710, 701

206, 260, 620, 602

305, 350, 530, 503

 

Завдання 524°. Уранці в касі було 780 грн. За день видали 540 грн, а прийняли 430 грн. Скільки грошей стало в касі на кінець дня? (Спробуй розв'язати задачу різни­ми способами.)

Розв’язання:

1 спосіб.

540 - 430 = (500 - 400) + (40 - 30) = 110 (грн.) - всього видали грошей за день.

780 – 110 = (700 - 100) + (80 -10) = 670 (грн.) - стало грошей в касі на кінець дня.

2 спосіб.

780 – 540 = (700 - 500) + (80 - 40) = 240 (грн.) - стало грошей після видачі.

240 + 430 = (200 + 400) + (40 + 30) = 670 (грн.) - стало грошей на кінець дня.  

Відповідь: 670 грн.

 

Завдання 525°. Розшифруй слово, розставивши букви за зна­ченнями виразів від найбільшого до найменшого.

Розв’язання:

Р | 420 + 360 = (400 + 300) + (20 + 80) = 700 + 100 = 800

О | 520 + 450 = (500 + 400) + (20 + 50) = 900 + 70 = 970

А | 210 + 150 = (200 + 100) + (10 + 50) = 300 + 60 = 360

П | 350 + 230 = 410 = (300 + 200 + 400) + (50 + 30 + 10) = 900 + 90 = 990

К | 760 + 110 = (700 + 100)  + (60 + 10) = 800 + 70 = 870

О | 260 + 500 = (200 + 500) + 60 = 700 + 60 = 760

В | 610 + 30 = 600 + (10 + 30) = 600 + 40 = 640

990, 970, 870, 800, 760, 640, 360.

ПОКРОВА.

Інші завдання дивись тут...   

  • Чумакова Світлана
    Доможіть вирішити задачу
    959 http://8next.com/gdz3klas_bogdan/671-gdz_mat_3_bogd951_975.html
    7 квітня 2015 15:32