Інші завдання дивись тут...

Завдання 99

7 + 8 = 15

70 + 80 = 150

6 + 7 = 13

60 + 70 = 130

12 – 5 = 7

120 – 50 = 70

14 – 8 = 6

140 – 80 = 60

Завдання 100

Колесо котиться вправо, його обід крутиться за годинниковою стрілкою. У який бік перемі­щується повітря всередині гумової шини ко­леса? За напрямком руху.

 

Завдання 101, 102 Письмове додавання

+325

  413

  738

+428

  344

  772

+254

  247

  501

+112

  429

  541

Спочатку автомобіль подолав 325 км, а потім – ще 247. Скільки всього кілометрів подолав автомобіль?

 

Завдання 103

З двох міст вирушили назустріч дві машини. Перша проїхала 284 км, а друга  317 км. Яка відстань між автомобілями, якщо між містами вона складає 688 км?

Розв'язання

1) 284 + 317 = 601 (км) – відстань двох автомобілів разом 

2) 688 – 601 = 87 (км)

Відповідь: відстань між автомобілями 87 кілометрів.

 

Завдання 104

Від села до обласного центру можна проїха­ти навпростець 174 км або через райцентр 58 км і ще 132 км. На скільки кілометрів дорога навпростець коротша, ніж через райцентр?

Розв’язання

1) 58 + 132 = 190 (км) – відстань через райцентр 

2) 190 – 174 = 16 (км)

Відповідь: на 16 кілометрів коротша дорога навпростець, ніж через райцентр.

 

Завдання 105

Перший водій-далекобійник за рейс проїхав 320 км, другий — на 273 км більше, а тре­тій — на 315 км менше, ніж другий. Яку відстань проїхав третій водій?

Короткий запис

— 320 км

II — ?, на 273 км більше, ніж I

III — ?, на 315 км менше, ніж II

Розв’язання

1) 320 + 273 = 593 (км) – відстань II

2) 593 – 315 = 278 (км) 

Відповідь: третій водій проїхав 278 кілометрів.

 

Завдання 106

З двох міст назустріч один одному одночасно рушили два поїзди. Перший поїзд пройшов до зустрічі 246 км, а другий — на 20 км менше. Яка відстань між містами?

Короткий запис

— 246 км

II — ?, на 20 км менше, ніж I

I, II разом — ?

Розв’язання

1) 246 – 20 = 226 (км) – відстань II поїзда

2) 246 + 226 = 472 (км)

Відповідь: між містами 490 кілометрів.

 

Завдання 107 Порядок дій

24 + 36 : 6 = 24 + 6 = 30

6 • 8 + 46 = 48 + 46 = 94

360 – 3 • 3 = 360 – 9 = 351

36 : 6 + 6 • 9 = 6 + 54 = 60

+452

  239

  691

+485

   57

  542

Завдання 108

Ремонтна бригада за три дні має відремонту­вати 875 м дороги. За перший день відремонту­вали 477 м дороги, а за другий і третій дні — 513 м. На скільки більше метрів дороги відре­монтували, ніж передбачалося?

Короткий запис

Передбачалося — 875 м

— 477 м

II, III — 513

Відремонтували — ?, на скільки більше — ?

Розв’язання

1) 477 + 513 = 990 (м) – відремонтували

2) 990 – 875 = 115 (м) 

Відповідь: на 115 метрів дороги більше відремонтували, ніж передбачалося.

 

Завдання 109

6 • 4 = 24

24 – 21 = 3

3 • 8 = 24

6 • 7 = 42

42 + 58 = 100

100 – 36 = 64

6 • 8 = 48

48 – 39 = 9

9 • 6 = 54

6 • 5 = 30

30 – 25 = 5

5 • 9 = 45

Завдання 110  Вирази, у яких сума десятків біль­ша за 10, обчислили

+329

  437

+333

  666

+134

    89

  223

+548

  281

  829

+450

  520

+345

  262

2 дес. +

3 дес.

3 дес. +

6 дес.

3 дес. +

8 дес. =

11 дес.

4 дес. +

8 дес. =

12 дес.

5 дес. +

2 дес.

4 дес. +

6 дес.

Завдання 111, 112 Письмове віднімання

_429

  175

  254

_556

  382

  174

_808

 235

 573

_735

  254

  481

Завдання 113

Супермаркет замовив теп­личному господарству 650 кг овочів та зелені. З них: огір­ків — 365 кг, помідорів — на 120 кг менше, а решта — зелень. На скільки кілогра­мів менше зелені, ніж ово­чів, замовив супермаркет?

Короткий запис

Разом  650 кг

Огірків  365 кг

Помідорів  ?, на 120 кг менше

Зелень  ?, решта. На скільки менше  ?

Розв’язання

1) 365 – 120 = 245 (кг) – помідорів замовив

2) 365 + 245 = 610 (кг) – овочів замовив

3) 650 – 610 = 40 (кг) – зелені замовив

4) 610 – 40 = 570 (кг) 

Відповідь: на 570 кілограмів менше замовив зелені, ніж овочів.

 

Завдання 114 Задача зі зайвими даними

На ятці було 450 кг апельсинів, а бана­нів — на 130 кг менше. За 5 днів продали 640 кг цих фруктів. Скільки кілограмів фрук­тів залишилося продати?

Короткий запис

Апельсинів  450 кг

Бананів  ?, на 130 кг иенше

Продали  640 кг

Залишилося  ?

Розв’язання

1) 450 – 130 = 320 (кг) – бананів

2) 450 + 320 = 770 (кг) – апельсинів і бананів разом

3) 770 – 640 = 130 (кг) 

Відповідь: залишилося продати 130 кілограмів фруктів.

 

Завдання 115

Сума зменшуваного, від'ємника й різниці дорівнює 18. Чому дорівнює зменшуване?

Розв’язання

Зменшуване – від'ємник = різниця

Оскільки зменшуване дорівнює сумі різниці і від'ємника, то сума зменшуваного, від'ємника й різниці дорівнює двом зменшуваним, тобто два зменшуваних дорівнюють 18, тому 18 : 2 = 9  шукане зменшуване.

Відповідь: зменшуване дорівнює 9.

 

Завдання 116 Побудуй коло радіусом 2 см. Проведи в ньому діаметр і всього 5 радіусів

Завдання 117  Рівняння

8 • х = 48

х =  48 : 8

х = 6

8 • 6 = 48

48 = 48

230 + х = 680

х = 680 – 230

х = 450

230 + 450 = 680

680 = 680

Завдання 118

На вагах, що перебувають у рівновазі, ле­жить на одній чаші морквина і 2 однакові редиски. На іншій чаші — 2 такі морквини і така ре­диска. Що легше — редиска чи морквина?

Розв’язання

Позначимо через М  моркву, а Р  редиску, тоді на двох чашах маємо:

М + 2Р = 2М + Р

2Р  Р = 2М  М

Р = М

Відповідь: маса морквини і редиски однакова.

 

Завдання 119

_728

  535

  193

_805

  322

  483

+257

  238

  495

_628

  308

  320

60 – 8 • 7 = 60 – 56 = 4

60 + 9 : 3 = 60 + 3 = 63

Завдання 120

У теплицях на цитрусових деревах у січні залишилося 256 плодів мандаринового та апе­льсинового дерев. А грейпфрутів і лимонів — 370 плодів. Перед цвітінням у лютому із цих дерев зірвали 165 мандаринів і апельсинів та 215 грейпфрутів і лимонів. На яких деревах залишилося більше плодів і на скільки?

Розв’язання

1) 256 – 165 = 91 (пл.) – мандаринів і апельсинів 

2) 370 – 215 = 155 (пл.) – грейпфрутів і лимонів 

3) 155 – 91 = 64 (пл.)

Відповідь: на мандаринових і апельсинових деревах залишилося на 64 плоди більше.

Інші завдання дивись тут...