Інші завдання дивись тут...

Завдання 160

7 • 8 = 56        56 – 7 = 56 – 6 – 1 = 49          49 : 7 = 7

7 • 9 = 63        63 + 9 = 63 + 7 + 2 = 72        72 : 8 = 9

 

Завдання 161

8 + 4 = 12

10 + 4 = (8 + 2) + 4 = (8 + 4) + 2 = 12 + 2 = 14

40 + 4 = (8 + 32) + 4 = (8 + 4) + 32 = 12 + 32 = 44

40 + 10 = 40 + (4 + 6) = (40 + 4) + 6 = 44 + 6 = 50

40 + 30 = 40 + (4 + 26) = (40 + 4) + 26 = 44 + 26 = 70

 

Завдання 162  Використали результат першого виразу, щоб обчис­лити решту виразів

576 + 298 = 874

575 + 399 = 874 – 1 + 101 = 974

576 + 297 = 874 – 1 = 873

575 + 398 = 874 – 1 + 100 = 973

585 + 288 = 874 + 9 – 10 = 873

575 + 278 = 874 – 1 – 20 = 853

 

Завдання 163  Додавання способом округлення

276 + 495 = 276 + (500 – 5) = 276 + 500 – 5 =  776 – 5 = 771

498 + 264 = (500 – 2) + 264 = 500 + 264 – 2 = 764 – 2 = 762

547 + 206 = 547 + (210 – 4) = 547 + 210 – 4 = 757 – 4 = 753

494 + 306 = (500 – 6) + 306 = 500 + 306 – 6 = 806 – 6 = 800

789 + 127 = (800 – 11) + 127 = 800 + 127 – 11 = 927 – 11 = 916

536 + 209 = (540 – 4) + 209 = 540 + 209 – 4 = 749 – 4 = 745

259 + 496 = 259 + (500 – 4) = 259 + 500 – 4 = 759 – 4 = 755

 

Завдання 164  Після того як у секторі І театру в семи рядах глядачі зайняли по а місць, у ньо­му залишилося ще b віль­них місць. Скільки всього місць у цьому секторі?

а • 7 + b

На скільки в цьому секторі більше зайнятих місць, ніж вільних?

а • 7 – b

 

Завдання 165

У залі театру 980 місць. На денну виставу вже продано 295 квитків у партер, 76 квитків до амфітеатру і 228 квитків на балкон. Скіль­ки ще квитків залишилося продати на цю виставу?

Розв'язання

295 + 76 + 228 = 599 (кв.) ― продали квитків

980 - 599 = 381 (кв.)

Відповідь: 381 квитків залишилося продати на цю виставу

Зміни запитання, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія.

На скільки більше продали квитків, ніж залишилося ще продати?

 

Завдання 166 Рівняння

520 + х = 940 – 130

520 + х = 810

х = 810 – 520

х = 290

520 + 290 = 810

940 – 130 = 810

810 = 810

х : 6 = 32 – 24

х : 6 = 8

х = 8 • 6

х = 48

48 : 6 = 8

32 – 24 = 8

8 = 8

х – 340 = 5 • 8

х – 340 = 40

х = 40 + 340

х = 380

380 – 340 = 40

5 • 8 = 40

40 = 40

56 : х = 4 • 2

56 : х = 8

х = 56 : 8

х = 7

56 : 7 = 8

4 • 2 = 8

8 = 8

Завдання 167

Дано числа 6, 18, 81. Поєднуючи їх у пари, назви ознаку, за якої третє число буде зайвим. Намагайся знайти якнайбільше варі­антів

6, 18 ― парні числа, діляться на 2, 3, 6

18, 81 ― двоцифрові числа, діляться на 9, 3, сума їхніх цифр дорівнює 9

6, 81  діляться на 3

 

Завдання 168  У виставі брало участь а акторів, а акторок — у 2 рази більше. Скільки всього акто­рів та акторок було задіяно у виставі?

а + а • 2

 

Завдання 169 Використали результат першого виразу для обчислення решти

395 + 526 = 921

495 + 426 = (395 + 100) + (526 – 100)=(395 + 526) + 100 – 100=921

394 + 426 = (395 – 1) + (526 – 100)=(395 + 526) – 1 – 100=921 – 101=820

295 + 526 = (395 – 100) + 526=(395 + 526) – 100=921 – 100=821

297 + 596 = (395 – 100 + 2) + (526 + 70)=(395 + 526) – 100+72=921–172=893

195 + 586 = (395 – 200) + (526 + 60)=(395 + 526)–200 + 60=921 – 200+60=781

 

Завдання 170

Суму чисел 360 і 400 зменш на 90:  

(360 + 400) – 90 = 760 – 90 = 760 – 60 – 30 = 700 – 30 = 670

Різницю чисел 540 і 200 збільш на добуток чисел 5 і 8:

(540 – 200) + (5 • 8) = 340 + 40 = 380

3) На скільки треба збільшити частку чисел 72 і 8, щоб одержати 100? На 91

72 : 8 + х = 100

9 + х = 100

х = 100 – 9

х = 91

4) У скільки разів треба збільшити різницю чисел 506 і 500, щоб одержати 48? У 8 разів

(506 – 500) • х = 48

6 • х = 48

х = 48 : 6

х = 8

 

Завдання 171  Віднімання способом округлення

656 – 398 = 656 – (400 – 2) = 656 – 400 + 2 = 256 + 2 = 258

826 – 397 = 826 – (400 – 3) = 826 – 400 + 3 = 426 + 3 = 429

835 – 289 = 835 – (300 – 11) = 835 – 300 + 11 = 535 + 11 = 546

746 – 304 = 746  300  4 = 442  порозрядне віднімання

523 – 395 = 523 – (400 – 5) = 523 – 400 + 5 = 123 + 5 = 128

 

Завдання 172

534 – 298 = 236

634 – 297 = (534+100) – (298–1) = (534–298) + 100 + 1=236 + 100 + 1=337

534 – 287 = 534 – (298–11) = (534–298) + 11 = 236 + 11=247

434 – 297 = (534–100) – (298–1)=(534–298) – 100 + 1=236 – 100 + 1=137

334 – 197 = (524–200) – (298–101) = (524–298) – 200 + 101=236 – 200 + 101=137

534 – 387 = 534 – (298–11+100) = (534–298) + 11 – 100 = 236 – 100 + 11=147

 

Завдання 173

Хлопчик 4 дні читав по 9 сторінок книжки , і йому залишилося прочитати ще 85 сторінок. Скільки сторінок у книжці?

Розв'язання

• 4 = 36 (с.)  прочитав сторінок

36 + 85 = 121 (с.) 

Відповідь: у книжці 121 сторінка

 

Завдання 174

За 5 днів редакторка видавниц­тва відредагувала 45 сторінок рукопису. За скільки днів вона відредагує весь рукопис, у якому ще залишилася 81 сторінка, як­що працюватиме так само?

Розв'язання 

45 5 = 9 (дн.)  редагує за один день

81 : 9 = 9 (дн.) 

Відповідь: за 9 днів редакторка відредагує весь рукопис

 

Завдання 175

Задача 1)

Розв'язання      

• 2 = 12 (кн.)  віммельбухи

• 3 = 24 (кн.)  книжок-білінгвів

24 - 12 = 12 (кн.)

Відповідь: на 12 книжок-білінгвів більше, ніж віммельбухів

Задача 2)

Розв'язання      

• 5 = 40 (кн.)  віммельбухів

50 - 40 = 10 (кн.)  книжок-білінгвів

Відповідь: на 10 книжок-білінгвів більше, ніж віммельбухів

 

Завдання  176

У брата а грн, це на 15 грн менше, ніж у сестри. Скільки грошей у неї залишиться, якщо вона купить книжку за b грн?

Розв'язання

a + 15 (грн)  грошей у сестри

а + 15 – b (грн)  грошей залишиться

Якщо а = 50, b = 40, тоді а + 15 – b = 50 + 15 – 40 = 25 (грн)

 

Завдання 177

З міста Квіткового (А) до міста Сонячного (В) мож­на доїхати двома шляхами, а із Сонячного (В) до Листяного (С) — чотирма. Підкажи, скількома способами можна дістатися з міста Квіткового (А) до Листяного (С) через Сонячне (В)?  

 

Відповідь: 8 способів

 

Завдання 178  Відновили рівності

+342

  195

  537 

+336

  277

  613 

+570

  375

  945

+269

  442

  711

Завдання 179

За 6 олівців заплатили 18 грн. Скільки по­трібно заплатити за 5 блокнотів, якщо блок­нот у 2 рази дорожчий за олівець?

Розв'язання

18 : 6 = 3 (грн.)  ціна олівця

 2 = 6 (грн)  ціна блокнота

• 5 =30 (грн)

Відповідь: заплатили за блокноти 25 грн 

Обернена задача

За 6 олівців заплатили 18 грн. Скільки можна купити блокнотів за 30 грн, якщо блок­нот у 2 рази дорожчий за олівець?

Розв'язання

1) 18 : 6 = 3 (грн)  коштує 1 олівець

2) 3 • 2 = 6 (грн) ― коштує 1 блокнот

3) 30 : 6 = 5 (бл.)

Відповідь: купили 5 блокнотів

Інші завдання дивись тут...