Інші завдання дивись тут...

Завдання 221

10 • 5 = 1 дес. • 5 = 5 дес. = 50     7 • 10 = 10 • 7 = 70

12 • 10 = 120                                10 • 25 = 25 • 10 = 250

2) 90 : 10 = 9      500 : 10 = 50      380 : 10 = 38

3) 10 • 7 : 1 = 70 : 1 = 7          8 • 10 – 1 = 80 – 1 = 79

    60 : 10 • 1 = 6 • 1 = 6         10 • 4 + 54 = 40 + 54 = 94

    90 : 10 • 0 = 9 • 0 = 9         (32 + 49) • 10 = 81 • 10 = 810

 

Завдання 222

100 • 2 = 200

1 сот. • 2 = 2 сот.

100 • 5 = 500

1 сот. • 5 = 5 сот.

100 • 7 + 200 = 700 + 200 = 900

1 сот. • 7 + 2 сот. = 7 сот. + 2 ст. = 9 сот.

100 • 9 – 300 = 900 – 300 = 600

1 сот. • 9 – 3 сот. = 9 сот. – 3 сот. = 6 сот.

Завдання 223  Переставний закон множення

5 • 100 = 100 • 5 = 500        7 • 100 = 100 • 7 = 700

8 • 100 =100 • 8 = 800        9 • 100 = 100 • 9 = 900

 

Завдання 224

6 • 100 = 600       

600 : 100 = 6     

8 • 100 = 800   

800 : 100 = 8

Завдання 225

80 • 10 : 100 = 800 : 100 = 8

900 : 10 : 10 = 90 : 10 = 9 

100 • 5 : 10 = 500 : 10 = 50

100 • 7 : 10 = 700 : 10 = 70

60 – 100 : 100 = 60 – 1 = 59

1 • 1 • 1 + 100 = 1 + 100 = 101

Завдання 226*  

Сокіл за 1 хв 40 с пролетів 1 км. Скільки метрів він пролітав за 1 с?

Короткий запис

100 с  1000 м

1 с  ?

Розв'язання

1 хв 40 с = 60 с + 40 с = 100 с, 1 км = 1000 м

1000 : 100 = 10 (м)

Відповідь: 10 метрів пролітав сокіл за 1 с.

 

Завдання 227

Тривалість життя: ластівка — 9 років, горобець — 11 років, шпак — 12 років, миша — 2 роки, собака — 24 роки

1) На скільки років тривалість життя шпака більша, ніж ластівки?

12  9 = 3 (р.)

Відповідь: тривалість життя шпака на 3 роки більша, ніж ластівки.

2) Скільки років можуть мати миша і собака разом?

2 + 24 = 26 (р.)

Відповідь: миша і собака можуть мати 26 років разом.

 

Завдання 228 

Тривалість життя вовка 20 років, лисиці — 10 років, косулі — 16 років, лося — 25 років. Склади діаграму тривалості життя цих тварин у природі.

Во □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ли □□□□□□□□□□

Ко □□□□□□□□□□□□□□□□

Ло □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 

Завдання 229  Рівняння

х : 100 = 40 : 8

х : 100 = 5

х = 5 • 100

х = 500

500 : 100 = 5

40 : 8 = 5

5 = 5

700 : х = 35 : 5

700 : х = 7

х = 700 : 7

х = 100

700 : 100 = 7

35 : 5 = 7

7 = 7

х • 100 = 340 + 460

х • 100 = 800

х = 800 : 100

х = 8

8 • 100 = 800

340 + 460 = 800

800 = 800

х – 460 = 1000 : 100

х – 460 = 10

х = 10 + 460

х = 470

470 – 460 = 10

1000 : 100 = 10

10 = 10

Завдання 230*

Дика качка важить 2 кг і ще третину своєї маси. Яка маса 6 таких качок?

Розв'язання

Якщо качка важить 2 кг і ще третину, тоді

1) 2 : 2 = 1 (кг)  важить одна частина качки

2) 1 • 3 = 3 (кг)  важить качка (три частини)

3) 3 • 6 = 18 (кг)  маса шести таких качок

Відповідь: маса шести таких качок 18 кг.

 

Завдання 231

Є 9 гусок по 6 кг і 10 качок по 3 кг. За­гальна маса яких птахів більша і на скільки кілограмів?

Короткий запис

Гусок  ?, 9 по 6 кг

Качок  ?, 13 по 3 кг

На скільки кг більше  ?

Розв'язання

1) 6 • 9 = 54 (кг)  маса гусок

2) 3 • 10 = 30 (кг)  маса качок

3) 54  30 = 24 (кг)

Відповідь: загальна маса гусок на 24 кг більша, ніж загальна маса качок.

 

Завдання 232

5 • 2 • 10 = 10 • 10 = 100    

600 : 100 = 6

60 : 10 = 6

500 : 100 = 5

100 • 7 • 1 = 700 • 1 = 700

6 • 100 : 1 = 600 : 1 = 600

63 – 9 • 7 : 1 = 63 – 63 : 1 = 63 – 63 = 0

(63 – 9) : 9 = 54 : 9 = 6

Завдання 233

5 : 5 + 5 = 25 + 5 = 30

100 • 1 + 0 = 100 + 0 = 100

100 : 10 + 10 = 10 + 10 = 20

900 : 10 – 1 = 90 – 1 = 89

0 • 6 + 4 = 0 + 4 = 4

8 : 8 – 1 = 1 – 1 = 0

Завдання 234

90 : 9 = 10

9 дес. : 9 = 1 дес.

40 : 4 = 10

4 дес. : 4 = 1 дес.

600 : 6 = 100

6 сот. : 6 = 1 сот.

500 : 10 = 50

50 дес. : 1 дес. = 50  

Завдання 235

На пошиття 10 театральних костюмів витра­тили 40 м тканини. Скільки таких костюмів можна пошити з 400 м тканини?

Короткий запис

10 к.  40 м

 400 м

Розв'язання

1) 40 : 10 = 4 (м)  на 1 костюм

2) 400 : 4 = 100 (к.)

Відповідь: 100 костюмів можна пошити.

Обернена задача

На пошиття 10 театральних костюмів витра­тили 40 м тканини. Скільки тканини потрібно на пошиття 100 таких костюмів?

Короткий запис

10 к.  40 м

100 к.  ?

Розв'язання

1) 40 : 10 = 4 (м)  на 1 костюм

2) 100 : 4 = 400 (м)

Відповідь: потрібно 400 метрів на пошиття таких 100 костюмів.

 

Завдання 236

У швейній майстерні було 90 м шовку. Коли пошили кіль­ка суконь, витрачаючи на кож­ну по 3 м, то залишилося ще 60 м. Скільки пошили суконь?

Короткий запис

Було  90 м

Пошили  ? с. по 3 м на кожну

Залишилося  80 м

Розв'язання

1) 90  60 = 30 (м)  витратили тканини

2) 30 : 3 = 10 (с.)

Відповідь: пошили 10 суконь.

 

Завдання 237

Довжина прямокутника дорівнює 8 см. Це на 4 см більше за його ширину. Чому дорів­нює периметр прямокутника?

Короткий запис

Довжина  8 см, це на 4 см більше за ширину

Ширина  ?

Периметр  ?

Розв'язання

1) 8  4 = 4 (см)  ширина прямокутника

2) 8 + 8 + 4 + 4 = 24 (см)

Відповідь: периметр прямокутника дорінює 24 см.

Знайди сторону рівностороннього трикутника, периметр якого дорівнює периметру цього прямокутника.

24 см : 3 = 8 (см) — сторона рівностороннього трикутника

 

Завдання 238

х • 8 = 800

х = 800 : 8

х = 100

100 • 8 = 800

800 = 800

900 : х = 100 – 91

900 : х = 9

х = 900 : 9

х = 100

900 : 100 = 9

100 – 91 = 9

8 • х = 345 + 455

8 • х = 800

х = 800 : 8

х = 100

8 • 100 = 800

345 + 455 = 800

800 = 800

35 • х = 70 • 5

35 • х = 350

х = 350 : 35

х = 10

35 • 10 = 350

70 • 5 = 350

350 = 350

Завдання 239

У трьох сувоях була однакова кількість тканини. Коли з кожного сувою відрізали по 20 м, то в них усього стало стільки метрів тканини, скільки було раніше у двох сувоях. Скільки метрів тканини було в кожному сувої спочатку?

Нехай х  тканини було спочатку в кожному сувої, тоді відрізали тканини х-20. Складаємо рівняння і розв'язуємо його:

3 • (х  20) = 2 • х

3х  60 = 2х

3х  2х = 60

х = 60

Відповідь: 60 м тканини було спочатку в кожному сувої.

 

Завдання 240

Щоб пошити дитячі сукні для бальних тан­ців, купили 100 м тканини двох видів. Поши­ли сукні, використовуючи по 2 м тканини на одну сукню, і залишилося 20 м. Скількох дітей можна вдягнути в пошиті сукні?

Короткий запис

Купили  100 м

Пошили  ? с. по 2 м на кожну

Залишилося  20 м

Розв'язання

1) 100  20 = 80 (м)  використали для пошиття

2) 80 : 2 = 40 (с.)

Відповідь: можна вдягнути 40 дітей в пошиті сукні.

 

Завдання 241 Порядок дій

(37 + 33) : 10 = 70 : 10 = 7

(37 + 13) : 5 = 50 : 5 = 10

50 – 20 : 10 = 50 – 2 = 48

50 – 20 : 5 = 50 – 4 = 46

(50 – 20) : 10 = 30 : 10 = 3

500 – 200 : 2 = 500 – 100 = 400

Інші завдання дивись тут...