Інші завдання дивись тут...

Завдання 306

60 • 10 = 600

600 – 300 = 300

300 : 3 = 100

100 • 8 = 800

500 : 100 = 5

5 • 9 = 45

45 + 55 = 100

100 • 10 = 1000

100 : 50 = 2

2 • 40 = 80

80 : 20 = 4

4 • 100 = 400

Завдання 307

На змаганнях у першому запливі брало участь 4 човни по 8 спортсменів, а в друго­му — 3 човни, також по 8 спортсменів. Скіль­ки всього спортсменів брало участь у двох запливах?

Розв'язання

1 спосіб

8 • (4 + 3) = 56 (с.)

2 спосіб

8 • 4 + 8 • 3 = 56 (с.)

Відповідь: брало участь 56 спортсменів.

 

Завдання 308 Розподільний закон множення відносно додавання

5 • (3 + 6) = 5 • 9 = 45

5 • (3 + 6) = 5 • 3 + 5 • 6 = 15 + 30 = 45

 

Завдання 309

7 • (20 + 5) = 7 • 20 + 7 • 5 = 140 + 35 = 175

3 • (300 + 20) = 3 • 300 + 3 • 20 = 900 + 60 = 960

4 • (200 + 4) = 4 • 200 + 4 • 4 = 800 + 16 = 816

 

Завдання 310

14 • (3 + 7) = 14 • 10 = 140

8 • (20 + 8) = 8 • 20 + 8 • 8 = 160 + 64 = 224

6 • (30 + 5) = 6 • 30 + 6 • 5 = 180 + 30 = 210

 

Завдання 311*

Периметр квадратної ділянки на 15 м біль­ший за довжину однієї з її сторін. Який периметр ділянки?

Складаємо рівняння і розв'язуємо його.

4х  х = 15

3х = 15

х = 15 : 3

х = 5

Р = 45= 20 (см)  периметр ділянки.

 

Завдання 312

За рівнянням х + 200 = 350 + 400 склади і розв'яжи задачу

У супермаркет привезли 350 кг буряків і 400 кг моркви, а картоплі  на 200 кг більше, ніж привезли буряків і моркви разом. Скільки картоплі привезли в супермаркет?

Розв'язання

х + 200 = 350 + 400

х + 200 = 750

х = 750  200

х = 550

Відповідь: привезли 550 кг картоплі.

 

Завдання 313

Скільки спортсменів готувалося до змагань з греблі, якщо було 5 байдарок-четвірок і 6 байдарок-двійок?

Розв'язання

1) 4 • 5 = 20 (сп.)  в байдарках-четвірках

2) 2 • 6 = 12 (сп.)  в байдарках-двійках

3) 20 + 12 = 32 (сп.)

Відповідь: 32 спортсмени готувалися до змагань.

 

Завдання 314

1) У команді було 5 дівчат, а хлопців  у 3 рази більше. Скільки всього осіб у команді?

Короткий запис

Дівчат  5 д.

Хловців  ?, у 3 р. більше, ніж дівчат

Разом  ?

Розв'язання

1) 5 • 3 = 15 (ос.)  хлопців

2) 5 + 15 = 20 (ос.)

Відповідь: у команді 20 осіб.

 

Завдання 315

Побудуй пряму і відклади на ній відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин відрізків AB і CD.

AB = 45 мм, СD = 50 мм

AD = 45 + 50 = 95 (мм) = 9 см 5 мм – довжина шуканого відрізка

Треба побудувати відрізок довжиною 9 см 5 мм.

 

Завдання 316  Порівняння чисел

13 • 3 < 40           

50 =  25 • 2           

800 : 40 = 20        

33 • 3 > 90         

80 < 27 • 3           

 

Завдання 317

3 • 26 = 3 • (20 + 6) = 60 + 18 = 78

26 • 3 = (20 + 6) • 3 = 60 + 18 = 78

32 • 4 = (30 + 2) • 4 = 120 + 8 = 128

4 • 32 = 4 • (30 + 2) = 120 + 8 = 128

 

Завдання 318 Порядок дій

24 • 4 + 200 = (20 + 4) • 4 + 200 = 80 + 16 + 200 = 296

5 • 12 : 3 = (10 + 2) • 5 : 3 = 60 : 3 = 20

600 – 4 • 25 = 600 – 4 • (20 + 5) = 500

 

Завдання 319

Для покриття паркету на двох поверхах ви­користали 16 банок мастики по 2 кг. На перший поверх використали 6 банок. Скільки кілограмів мастики використали на другий поверх? Розв'яжи задачу двома способами.

Короткий запис

I пов.  6 б.

I, II пов.  ?, 16 б. по 2 кг в кожній

II пов.  ?

Розв'язання

1 спосіб

1) 16 - 6 = 10 (б.) - банок використали на другий поверх

2) 10 • 2 = 20 (кг) - мастики використали на другий поверх

2 спосіб

1) 16 • 2 = 32 (кг) - було мастики

3) 6 • 2 = 12 (кг) - мастики використали на перший поверх

4) 32 - 12 = 20 (кг)

Відповідь: 20 кг мастики використали на другий поверх.

 

Завдання 320

Купили 3 ящики по 20 плиток для підлоги у ванній і 6 ящиків по стільки само пли­ток — для підлоги в кухні. На скільки біль­ше потрібно плиток для підлоги в кухні, ніж у ванній?

Короткий запис

Для ванної  ?, 3 ящ. по 20 пл. у кожному

Для кухні  ?, 6 ящ. по 20 пл. у кожному

На скільки більше пл.  ?

Розв'язання

1) 20 • 3 = 60 (пл.) - для підлоги у ванній

2) 20 • 6 = 120 (пл.) - для підлоги в кухні

3) 120 - 60 = 60 (пл.)

Відповідь: потрібно на 60 плиток більше для підлоги в кухні, ніж у ванній.

 

Завдання 321

Якщо а = 24, тоді 3 • a = 3 • 24 = 3 • (20 + 4) = 72

Якщо а = 24, тоді (60 – a) : 3 = (60 – 24) : 3 = 12

Якщо а = 24, тоді 60 – а : 4 = 60 – 24 : 4 = 54

 

Завдання 322

Учениця побудувала пряму і по­слідовно відклала на ній відрізки, які є сторонами прямокутника ABCD. Виміряй довжину утвореного відрізка та порівняй її з периметром прямокутника. Довжина утвореного відрізка AD і периметр прямокутника  рівні.

 

Завдання 323

Побудуй пряму й послідовно відклади на ній відрізки, які є сторонами прямокутни­ка КМОР. Знайди периметр прямокутника.

Р = 7 + 3 + 7 + 3 = 20 (см) - периметр прямокутника

� Запиши рівності для обчислення периметра Р прямокутника з довжиною а і шириною b

Р = а + b + а + b

Р = 2 • (а + b)

 

Завдання 324*

У кожний із двох конвертів поклали ку­пюру у 100 грн. Чи може в одному конверті виявитися в 2 рази більше грошей, ніж в іншому? Може у випадку, якщо перед тим, як поклали купюри в конверти, в одному з них вже було 100 грн. 

 

Завдання 325

Склади задачу за коротким записом і розв'яжи її.

10 коробок — 500 кг

12 коробок — ?

Маса 10 коробок з апельсинами 500 кг. Яка маса 12 таких самих коробок?

Розв'язання

1) 500 : 10 = 50 (кг) - маса одної коробки з апельсинами

2) 50 • 12 = 600 (кг)

Відповідь: маса 12 таких самих коробок 600 кг.

 

Завдання 326

2 • 25 + 3 = 25 + 25 + 3 = 50 + 3 = 53

3 • 33 – 1 = (30 + 3) • 3 – 1 = 90 + 9 – 1 = 95

2 • 13 • 3 = 2 • 3 • 13 = 6 • (10 + 3) = 60 + 18 = 78

3 • 18 : 9 = 3 • (18 : 9) = 3 • 2 = 6

(70 – 10) : 20 = 60 : 20 = 3

70 – 10 : 2 = 70 – 5 = 65

7 • 13 + 9 = (10 + 3) • 7 + 9 = 70 + 21 + 9 = 100

13 • 7 – 9 = (10 + 3) • 7 – 9 = 70 + 21 – 9 = 82

Інші завдання дивись тут...