Інші завдання дивись тут...

Завдання 509

1) 360 : 10 = 36

800 : 100 = 8

900 : 10 = 9

480 : 4 = 120

  2) 420 : (2 • 10) = 420 : 10 : 2 = 42 : 2 = 21

     800 : (4 • 100) = 800 : 400 = 2

     900 : (9 : 3) = 900 : 3 = 300

 

Завдання 510 Досліди, як змінюється частка внаслідок збільшення (зменшення) діленого в кілька разів.

а

8

16

24

b

2

2

2

а : b

4

8

12

 

k

18

9

3

m

3

3

3

k : m

6

3

1

Завдання 511 Порівняй вирази в кожному стовпчику. Зна­йди значення виразів нижнього рядка, вико­ристовуючи значення відповідних виразів верхнього.

36 : 3 = 12

360 : 3 = (36 • 10) : 3 = (36 : 3) • 10 = 12 • 10 = 120

72 : 8 = 9

720 : 8 = (72 • 10) : 8 = (72 : 8) • 10 = 9 • 10 = 90

96 : 16 = 6

960 : 16 = (96 • 10) : 16 = (96 : 16) • 10 = 6 • 10 = 60

75 : 25 = 3

750 : 25 = (75 • 10) : 25 = (75 : 25) • 10 = 3 • 10 = 30

 

Завдання 512 У турнірі з фехтування взяли участь 60 спорт­сменів. На шпагах і рапірах змагалися 46 спорт­сменів, а на рапірах і шаблях — 34. Скільки спортсменів взяло участь окремо в кожному виді змагань?

Короткий запис

Всього — 60 сп.

На шпагах і рапірах  46 сп.

На рапірах і шаблях — 34 сп.

У кожному виді — ? сп.

Розв’язання

60 – 46 = 14 (сп.) – змагалися на шаблях.

60 – 34 = 26 (сп.) – змагалися на шпагах.

46 – 26 = 20 (сп.)

Відповідь: 14 спортсменів змагалися на шаблях, 26 – на шпагах, 20 – на рапірах.

 

Завдання 513 

1) У змаганнях взяли участь 20 спорт­сменів. З бігу і гімнастики змагалися 18 спорт­сменів, а з гімнастики і стрільби — 8. Скільки спортсменів взяло участь окремо в кожному виді змагань?

Короткий запис

Всього — 20 сп.

З бігу і гімнастики  18 сп.

З гімнастики і стрільби — 8 сп.

У кожному виді — ? сп.

Розв’язання

20 – 18 = 2 (сп.)  взяли участь у змаганні зі стрільби.

20 – 8 = 12 (сп.)  взяли участь у змаганні із бігу.

8 – 2 = 6 (сп.)

Відповідь: 2 спортсмени змагалися зі стрільби, 12 спортсменів  з бігу, 6 спортсменів  з гімнастики.

2)  У змаганнях з шахів взяли участь 24 спорт­смени, з шашків  на 6 спортсменів менше, ніж з шахів, а з нардів  на 10 спортсменів менше, ніж з шашків. Скільки всього спортсменів взяло участь в змаганнях?

Короткий запис

З шахів  — 24 сп.

З шашків  ?, на 6 сп. менше, ніж з шахів

З нардів  ?, на 10 сп. менше, ніж з шашків

Всього — ? сп.

Розв'язання

1) 24  6 = 18 (сп.)  взяли участь у змаганнях з шашок.

2) 18  10 = 8 (сп.)  взяли участь у змаганнях з нардів.

3) 24 + 18 + 8 = 50 (сп.)

Відповідь: у змаганнях взяло участь 50 спортсменів.

 

Завдання 514 Рівняння

х • 4 = 34 + 30

х • 4 = 64

х = 64 : 4

х = 16

16 • 4 = 34 + 30

64 = 64

х + 150 = 160 + 320

х + 150 = 480

х = 480 – 150

х = 330

330 + 150 = 160 + 320

480 = 480

Завдання 515 Побудуй прямокутник, одна сторона якого у 2 рази довша за іншу. Знайди периметр цього прямокутника, якщо одна зі сторін дорівнює 4 см.

Розв'язання

4 • 2 = 8 (см) – більша сторона прямокутника.

Р = (8 + 4) • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 24 см.

 

Завдання 516* О котрій годині розпочнеться футбольний матч, якщо від початку доби мине у 5 разів більше годин, ніж залишиться до кінця доби?

Розв'язання

1 спосіб

24 : 6 = 4 (год) – припадає на одну частину.

4 • 5 = 20 (год)

2 спосіб

Нехай до кінця доби залишиться х год, тоді до початку мине 5х год, а всього доба триває 24 год. Складаємо рівняння.

5х + х = 24

6х = 24

х = 24 : 6

х = 4

4 • 5 = 20 (год)

Відповідь: футбольний матч розпочнеться 0 20 годині.

 

Завдання 517

х – 7 • 8 = 46

х – 56 = 46

х = 46 + 56

х = 102

102 – 7 • 8 = 46

46 = 46

 

х • 9 – 28 = 35

х • 9 = 35 + 28

х • 9 = 63

х = 63 : 9

х = 7

7 • 9 – 28 = 35

35 = 35

56 - 39 + х = 90

х = 90 – 56 + 39

х = 73

56 - 39 + х = 90

90 = 90

(54 : 9) • х = 540

6 • х = 540

х = 540 : 6

х = 90

(54 : 9) • 90 = 540

540 = 540 

Завдання 518 Під час зважування трьох важкоатлетів перед змаганнями виявилося, що всі вони разом ва­жать 266 кг. Перший і третій атлети важать 172 кг, другий і третій — 184 кг. Яка маса кожного важкоатлета?

Короткий запис

Разом — 266 кг

І і ІІ  172 кг

ІІ і ІІІ — 184 кг.

Маса кожного — ? кг

Розв’язання

1) 266  172 = 94 (кг)  важить другий атлет.

2) 184  94 = 90 (кг)  важить третій атлет.

3) 172  90 = 82 (кг)  важить перший атлет.

Відповідь: перший атлет важить 82 кг, другий — 94 кг, а третій  90 кг.

 

Завдання 519 Порядок дій

(36 • 10  240) : 3 = 120 : 3 = 40

600 : 100 • 16  37 = 96  37 = 59

12 • 5 • 10  240 = 600  240 = 360

800 : 10 : 16 • 9 = 80 : 16 • 9 = 5 • 9 = 45

 

Завдання 520

а

48

48

48

48

b

2

4

6

8

а : b

24

12

8

6

Завдання 521

140 : 10 = 140 : (5 • 2) = 140 : 5  : 2 = 28 : 3 = 14

140 : 5 = (100 + 40) : 5 = 20 + 8 = 28

360 : 10 = 36

360 : 30 = 360 : (10 • 3) = 360 : 10 : 3 = 36 : 3 = 12

800 : 20 = 40

800 : 100 = 800 : (20 • 5) = 800 : 20 : 5 = 40 : 5 = 8

700 : 7 = 100

700 : 35 = 700 : (7 • 5) = 700 : 7  : 5 = 100 : 5 = 20

 

Завдання 522 У мережі мегамаркетів за 3 дні продали 1 т крупів: рису та гречки — 310 кг, гречки та перловки — 480 кг. Скільки кілограмів крупів кожного виду продали за 3 дні?

Розв’язання

1) 1000  310 = 690 (кг)  перловки. 

Помилкова умова задачі (перловки більше, ніж перловки та гречки разом).

 

Завдання 523 В овочевому відділі крамниці в сітки по 15 кг розфасували 30 кг цибулі, а моркви — у 3 рази більше. Скільки всього сіток із цими овочами?

Розв’язання

1) 30 : 15 = 2 (с.)  з цибулею

2) 2 • 3 = 6 (с.)  з морквою

3) 2 + 6 = 8 (с.)

Відповідь: всього 8 сіток із цими овочами.

За схемою: □ : □ + (□ : □) • □

30 : 15 + (30 : 15) • 3 = 8 (с.)

 

Завдання 524 Рівняння

x • 8 – 16 = 56

x • 8 = 56 + 16

x • 8 = 72

х = 72 : 8

х = 9

9 • 8 – 16 = 56

56 = 56

320 : (x – 28) = 8

х – 28 =  320 : 8

х – 28 =  40

х = 40 + 28

х = 68

320 : (x – 28) = 8

8 = 8

510 : x = 170 : 10

510 : x = 17

х = 510 : 17

х = 30

510 : x = 170 : 10

17 = 17

x + 45 – 37 = 84

х = 84 – 45 + 37

х = 76

76 + 45 – 37 = 84

84 = 84

 

Завдання 525 По периметру прямокутної кімнати, довжина якої 8 м, а ширина 4 м, прибили пластиковий плінтус. Скільки метрів плінтуса витра­тили?

Вираз 1: 8 + 4 + 8 + 4 = 24 (м)

Вираз 2: (8 + 4) • 2 = 24 (м)

Відповідь: витратили 24 м плінтуса.

 

Завдання 526 5 вантажників за 2 год розвантажили 4 т вантажу. За скільки годин один вантажник розвантажить 2 т вантажу?

Коротка схема

5 в., 2 год  4 т (40 ц)

1 в., ? год  2 т (20 ц)

Розв'язання

1) 40 : 5 = 8 (ц)  розвантажить 1 вантажник за 2 год.

2) 8 : 2 = 4 (ц)  розвантажить 1 вантажник за 1 год.

3) 20 : 4 = 5 (год)

Відповідь: за 5 годин один вантажник розвантажить 2 т вантажу.

 

Завдання 527

360 : 10 = 36

360 : 30 = 360 : (10 • 3) = 360 : 10  : 3 = 36 : 3 = 12

280 : 4 = 70

280 : 20 = 280 : (4 • 5) = 280 : 4 : 5 = 70 : 5 = 14

630 : 7 = 90

630 : 14 = 630 : (7 • 2) = 630 : 7 : 2 = 90 : 2 = 45

540 : 9 = 60

540 : 18 = 540 : (9 • 2) = 540 : 9 : 2 = 60 : 2 = 30

Інші завдання дивись тут...