Інші завдання дивись тут... 

Завдання 569 Одиниці вимірювання

1 м : 4 = 25 см 

 1 см : 2 = 5 мм

 1 год : 3 = 20 хв

1 год : 4 = 15 хв 

1 м : 4 = 100 см : 4 = 25 см

1 см : 2 = 10 мм : 2 = 5 мм

1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

1 год : 4 = 60 хв : 4 = 15 хв

2) Знайди 1/4 чисел: 12, 64, 120, 400.

12 : 4 = 3

64 : 4 = 16

120 : 4 = 30

400 : 4 = 100

 

Завдання 570 Із 126 м тканини пошили підковдри та про­стирадла. На одну підковдру використали 6 м тканини, а на простирадло — 3 м. Скільки по­шили простирадл, якщо підковдр пошили 13?

Коротка схема

Разом  126 м

13 підковдр  по 6 м

простирадл  по 3 м

Розв’язання

6 • 13 = 78 (м)  на підковдри

126  78 = 48 (м)  на простирадла

78 : 3 = 26 (пр.)

Відповідь: пошили 26 простирадл.

 

Завдання 571

1) Накресли 2 відрізки завдовжки по 6 см. Покажи на одному 1/3 його, а на іншому — 1/2.

1/3 < 1/2. 

2) 1/2 > 1/6, 1/4 < 1/2, 1/4 > 1/8.

Більшою є частина, у записі якої знаменник менший.

 

Завдання 572 Знайди частки способом випробовування.

125 : 25 = 5

2 • 25 = 50 (2 не підходить)

3 • 25 = 75 (3 не підходить)

4 • 25 = 100 (4 не підходить)

5 • 25 = 125  (5 підходить)

105 : 15 = 7

2 • 15 = 30 (2 не підходить)

3 • 15 = 45 (3 не підходить)

4 • 15 = 60 (4 не підходить)

5 • 15 = 75 (5 не підходить)

6 • 15 = 90 (6 не підходить)

7 • 15 = 105 (7 підходить)

128 : 16 = 8

2 • 16 = 32 (2 не підходить)

3 • 16 = 48 (3 не підходить)

4 • 16 = 64 (4 не підходить)

5 • 16 = 80 (5 не підходить)

6 • 16 = 96 (6 не підходить)

7 • 16 = 112 (7 не підходить)

8 • 16 = 128 (8 підходить)

144 : 24 = 6

2 • 24 = 48 (2 не підходить)

3 • 24 = 72 (3 не підходить)

4 • 24 = 96 (4 не підходить)

5 • 24 = 120 (5 не підходить)

6 • 24 = 144 (6 підходить)

 

Завдання 573

х • 33 < 100, якщо х = 0, 1, 2, 3

 

Завдання 574* Частка двох чисел а. Якщо ділене збільшити в 2 рази, а дільник зменшити в 3 рази, то чому дорівнюватиме частка одержаних чисел?

Якщо ділене збільшити в 2 рази, відповідно частка збільшиться в 2 рази, а якщо дільник зменшити в 3 рази, відповідно частка збільшиться в 3 рази, отже у цьому випадку частка дорівнюватиме (2 • 3) • а = 6а.

 

Завдання 575 Спиши, заповнюючи пропуски:

березень має 31 день, 4 тижні = 28 днів, 3 доби = 72 год,

1/3 - доби = 8 год, 1/5 год = 12 хв

 

Завдання 576 З 76 м тканини пошили 8 однакових суконь і 13 халатів. На одну сукню йде 3 м ткани­ни. Скільки метрів тканини йде на один халат?

Коротка схема

Разом  76 м

8 суконь  по 3 м

13 халатів  по ? м

Розв’язання

3 • 8 = 24 (м) – на сукні

76 – 24 = 52 (м) – на халати

52 : 13 = 4 (м)

Відповідь: 4 метрів тканини йде на один халат.

 

Завдання 577

72 : 3 + 16 = 24 + 16 = 40

50 : 2 – 25 = 25 – 25 = 0

480 : 2 – 120 = 240 – 120 = 120

80 : 16 + 16 = 5 + 16 = 21

27 • 3 + 3 = 81 + 3 = 84

78 • 10 – 12 = 780 – 12 = 768

 

Завдання 578

1/6 доби = 24 год : 6 = 4 год

1/2 1 т= 10 ц : 2 = 5 ц

1/5 1 м = 10 дм : 5 = 2 дм

1/12 1 хв = 60 с : 12 = 5 с

1/4 2 м = 20 дм : 4 = 5 дм

 

Завдання 579 Відрізок AK становить 1/4 довжини відрізка АВ. AK = 18 мм. Знайди довжину відрізка АВ.

18 мм • 4 =72 мм

 

Завдання 580 Виміряй 1/5 смужки та обчисли довжину всієї смужки. Результат перевір вимірюванням.

20 мм • 5 =100 мм

 

Завдання 581 Відомо, що відрізок KM становить 1/3 довжини деякого відрізка. Яка довжина цього від­різка? Побудуй його в зошиті.

КМ = 45 мм

45 мм • 3 =135 мм = 13 см 5 мм

Побудуємо відрізок КА завдовжки 13 см 5 мм.

Завдання 582 У класі 9 учнів займається в мистецькому гуртку. Це 1/3 всієї кількості учнів. Скільки учнів у класі?

Розв’язання

9 • 3 =27 (уч.)

Відповідь: у класі 27 учнів.

 

Завдання 583 Гуртова ціна рюкзака становить 600 грн. Роздрібна ціна на 1/4 вища. Яка роздрібна ціна рюкзака?

Розв’язання

1) 600 : 4 = 150 (грн)  націнка

2) 600 + 150 = 750 (грн)

Відповідь: роздрібна ціна рюкзака 750 гривень.

 

Завдання 584 У математичному квесті виявили бажання брати участь 30 дітей із чотирьох класів, а взяли участь на 1/5 більше. Скільки учнів узяли участь у цьому квесті?

Розв’язання

1) 30 : 5 = 6 (д.)  на стільки більше дітей взяли участь в квесті

2) 30 + 6 = 36 (д.)

Відповідь: 36 дітей узяли участь у цьому квесті

Склади подібну задачу. У конкурсі виявили бажання брати участь 40 дітей із чотирьох класів, а взяли участь на 1/4 більше. Скільки учнів узяли участь у цьому конкурсі?

Розв’язання

40 : 4 = 10 (д.) – на стільки більше дітей взяли участь в конкурсі

40 + 10 = 50 (д.)

Відповідь: 36 дітей узяли участь у цьому конкурсі

 

Завдання 585* На шкільній олімпіаді було 12 завдань. За кожну правильну відповідь нараховують 10 ба­лів, а за кожну неправильну — знімають 5 балів. Скільки завдань хлопчик виконав правильно, якщо він набрав 45 балів?

Розв'язання

12 • 10 = 120 (б.)  всього балів

10 + 5 = 15 (б.) - бали знімають на неправильно виконане завдання

120  45 = 75 (б.)  не добрав балів

75 : 15 = 5 (з.)  не виконав завдань

12  5 = 7 (з.)

Відповідь: хлопчик виконав правильно 7 завдань.

 

Завдання 586 Добери по два значення а, щоб нерівності були істинні.

20  а > 15, якщо а = 0, 1

а + 12 < 15, якщо а = 1, 2

а • 4 < 36, якщо а = 2, 3

24 : а < 6, якщо а = 6, 8

а : 8 > 4, якщо а = 40, 48

а  20 < 5, якщо а = 20, 21

 

Завдання 587 У конкурсі усної лічби взяло участь 8 третьокласників, що становило 1/3 всіх учасників. 1/3 всіх учасників — хлопці. Скільки було дівчат?

Розв’язання

8 • 3 = 24 (д.) – всіх дітей

24 : 3 = 8 (д.) – серед дітей хлопці

24  – 8 = 16 (д.)

Відповідь: було 16 дівчат.

 

Завдання 588 Порядок дій

250 • 4  600 = (200 + 50) • 4 - 600 = 800 + 200  600 = 400

480 : 4 + 300 = (400 + 80) : 4 + 300 = 100 + 20 + 300 = 420

600  25 • 4 = 600  (20 + 5) • 4 = 600  (80 + 20) = 600  100 = 500

900  200 : 4 = 900  50 = 850

(370  250) • 3 = 120 • 3 = (100 + 20) • 3 = 300 + 60 = 360

(750  150) : 3 = 600 : 3 = 200

Інші завдання дивись тут...