Інші завдання дивись тут... 

Завдання 709

1) 16 • 3 • 2 = 16 • 6 = 96

1000 : 500 + 600 : 20 = 2 + 30 = 32

900 : 100 • 80 = 9 • 80 = 720

2) 6 м 2 см – 8 см = 602 см – 8 см = 594 см

2 доби – 48 год = 48 год – 48 год = 0 год

7 ц – 50 кг = 700 кг – 50 кг = 650 кг = 6 ц 50 кг

120 хв : 1 год = 2 год : 1 год = 2

 

Завдання 710 

 

Ціна

Кіль­кість

Вар­тість

цукерки

одна­кова

8 шт.

56 грн

печиво

9 шт.

?

Розв’язання

1) 56 : 8 = 7 (грн) – ціна

2) 7 • 9 = 63 (грн)

Відповідь: печиво коштує 63 гривні.

 

Ціна

Кіль­кість

Вар­тість

цукерки

 

на 1 грн  менша

8 шт.

56 грн

печиво

9 шт.

?

Розв’язання

1) 56 : 8 = 7 (грн)  ціна цукерок

2) 7  1 = 6 (грн)  ціна печива

2) 6 • 9 = 54 (грн)

Відповідь: печиво коштує 54 гривні.

 

Завдання 711 Три бригади обрізали в парку дерева. Пер­ша бригада обрізала 80 дерев, що складає 1/4 того, що обрізала друга бригада, а третя бри­гада обрізала у 2 рази менше дерев, ніж пер­ша і друга бригади разом. Скільки дерев обрізала третя бригада?

Короткий запис

І бригада — 80 дерев

ІІ бригада — ?, у 4 рази більше, ніж І (80 дерев  це 1/4 д., що обрізала ІІ бригада)

ІІІ бригада  — ?, у 2 рази менше, ніж І і ІІ разом

Розв’язання

1) 80 • 4 = 320 (д.) – І бригада

2) 80 + 320 = 400 (д.) – І і ІІ бригади разом

3) 400 : 2 = 200 (д.)

Відповідь: ІІІ бригада обрізала 200 дерев.

 

Завдання 712 Рівняння

х + 300 = 240 • 2

х + 300 = 480

х = 480 – 300

х = 180

180 + 300 = 480

480 = 480

х • 30 – 180 = 420

х • 30 = 420 + 180

х • 30 = 600

х = 600 : 30

х = 20

20 • 30 – 180 = 420

420 = 420

х – 240 = 180 • 3

х – 240 = 540

х = 540 + 240

х = 780

780 – 240 = 540

180 • 3 = 540

540 = 540

х : 30 = 180 • 2

х : 30 = 360

х = 360 • 30

х = 10800

10800 : 30 = 1080 : 3 = 360

180 • 2 = 360

360 = 360

Завдання 713 Склади діаграму: качка за 1 год долає 90 км, лебідь — 80 км, сорока — 60 км, чайка — 50 км (1 см — 10 км).

К □□□□□□□□□

Л □□□□□□□□

С □□□□□□

Ч □□□□□

За діаграмою склади задачу на 2 дії.

Качка за 1 год долає 90 км, сорока — 60 км, а чайка — 50 кмНа скільки більшу відстань долають сорока і чайка разом, ніж качка?

Розв’язання

1) 60 + 50 = 110 (км) – сорока і чайка

2) 110 – 90 = 20 (км)

Відповідь: на 20 км більшу відстань.

 

Завдання 714 Ширина прямокутника дорівнює 2 см, а його периметр у 9 разів більший за ширину. Знайди довжину цього прямокутника.

Короткий запис

Ширина — 2 см

Периметр — ?, у 9 разів більший за ширину

Довжина — ?

Розв’язання

1) 2 • 9 = 18 (см) – периметр прямокутника

2) 2 • 2 = 4 (см) – довжина двох сторін, які є шириною

3) 18 – 4 = 14 (см) – довжина двох довжин

4) 14 : 2 = 7 (см)

Відповідь: довжина прямокутника 7 сантиметрів 

 

Завдання 715* У чотири склянки вміщується стільки само молока, як і в один глечик. У склянку і гле­чик разом вміщується 1 кг 200 г молока. Скіль­ки грамів молока вміщує одна склянка?

Розв’язання

1 кг 200 г = 1200 г

4 склянки = 1 глечик

1 склянка + 1 глечик = 1200 г, тому

5 склянок = 1200 г

1200 : 5 = (1000 + 200) : 5 = 200 + 40 = 240 (г)

Відповідь: склянка вміщує 240 грамів молока.

 

Завдання 716

560 : 8 + 490 : 7 = 70 + 70 = 140

450 : 5 + 90 • 4 = 90 + 360 = 450

784 – 396 + 320 • 8 = 388 + 2560 = 2948

900 : 10 + 960 : 60 = 90 + 16 = 106

 

Завдання 717

Товар коштував 750 грн. Спочатку він поде­шевшав на 30 грн, а потім — подорожчав на 110 грн. Скільки зараз коштує товар?

Розв’язання

750 – 30 + 110 = 720 + 110 = 830 (грн)

Відповідь: товар коштує 830 гривень. 

 

Завдання 718

720 : 8 + 390 = 90 + 390 = 480

9 • 80 – 290 = 720 – 290 = 430

90 : 18 = 90 : 9 : 2 = 10 : 2 = 5      

67 : 8 = 8 (ост. 3)

 

Завдання 719

600 : 5 = (500 + 100) : 5 = 100 + 20 = 120

600 : 50 = 60 : 5 = (50 + 10 ) : 5 = 10 + 2 = 12

600 : 5 • 6 = 120 • 6 = (100 + 20) • 6 = 600 + 120 = 720

600 : 5 : 20 = 600 : 20 : 5 = 30 : 5 = 6

 

Завдання 720 Для приготування салату взяли 300 г огір­ків, помідорів — на 70 г менше, ніж огірків, а соусу — у 2 рази менше, ніж огірків. Скільки грамів салату приготували?

Короткий запис

Огірки — 300 г

Помідори — ?, на 70 г менше, ніж огірків

Соус — ?, у 2 рази менше, ніж огірків

Всього — ?

Розв’язання

1) 300 – 70 = 230 (г) – помідори

2) 300 : 2 = 150 (г) – соус

3) 300 + 230 + 150 = 680 (г)

Відповідь: приготували 680 грамів салату.

 

Завдання 721 Зібране зерно з дослідних ділянок зберіга­ється в мішках, по 60 кг у кожному. Скільки всього мішків, якщо з першої ділянки було зібрано 180 кг, а з другої — на 120 кг більше?

Короткий запис

І ділянка — 180 кг

ІІ ділянка — ?, на 120 кг більше

Всього — ? м по 60 кг

Розв’язання

1) 180 + 120 = 300 (кг) – зібрано з ІІ ділянки

2) 180 + 300 = 480 (кг) – зібрано з І і ІІ ділянок разом

3) 480 : 60 = 48 : 6 = 8 (м.)

Відповідь: всього 8 мішків.

 

Завдання 722

56 кг лимонів розклали порівну у 8 великих ящиків. Один малий ящик вміщує на 2 кг лимонів менше, ніж великий. Скільки потрібно малих ящиків, щоб розкласти 45 кг лимонів?

Ящики

Маса одного ящика

Кількість ящиків

Загальна маса

Великі

Малі

?

?, на 2 кг менше

8

?

56 кг

45 кг

Розв’язання

1) 56 : 8 = 7 (кг) – вміщує великий ящик

2) 7 – 2 = 5 (кг) – вміщує малий ящик

3) 45 : 5 = 9 (ящ.)

Відповідь: потрібно 9 малих ящиків.

 

Завдання 723 Порядок дій

602 – 386 – 59 + 124 = 281

1) 602 – 386 = 216

2) 216 – 59 = 157

3) 157 + 124 = 281

(602 – 386) + (59 + 124) = 399

1) 602 – 386 = 216

2) 59 + 124 = 183

3) 216 + 183 = 399

(602 – 386)  (59 + 124) = 399

1) 602 – 386 = 327

2) 602 – 327 = 275

3) 275 + 124 = 399

602 – (386 – 59 + 124) = 151

1) 386 – 59 = 327

2) 327 + 124 = 451

3) 602 – 451 = 151

Завдання 724 Накресли план саду прямокутної форми, якщо його довжина 86 м, а ширина 48 м (масштаб: 1 см — 10 м).

Треба побудувати прямокутник

Склади різні задачі за цими даними.

1) Довжина прямокутної ділянки 86 м, а ширина – 48 м. Знайди периметр цієї прямокутної ділянки.

Р = (86 + 48) • 2 = 134 • 2 = 268 (м)

Відповідь: периметр дорівнює 268 метрів

2) Довжина прямокутної ділянки 86 м, а ширина – 48 м. На скільки довжина ділянки більша від її ширини?

86 – 48 = 38 (м)

Відповідь: довжина більша на 38 метрів

 

Завдання 725*Лимони з однаковою масою продають по­штучно. Тато купив більше двох, але менше семи лимонів. Маса всієї його покупки 850 г. Скільки лимонів купив тато і яка маса одного лимона?

Розв’язання

Тато міг би купити 3, 4, 5, 6 лимонів, проте 850 без остачі ділиться тільки на 5, тому

850 : 5 = 170 (г) – маса лимона

Відповідь: тато купив 5 лимонів, по 170 грамів кожний.

 

Завдання 726 Перший сніг випав 1 грудня, найбільший мороз був 22 січня, сніг розтав 23 лютого, а льодохід на річці розпочався 9 березня. Роз­рахуй час між цими подіями.

Розв’язання

1) 30 + 21 = 51 (дн.) – між 1 грудня і 22 січня

2) 9 + 22 = 31 (дн.) – між 22 січня і 23 лютого

3) 6 + 8 = 14 (дн.) – між 23 лютим і 9 березнем у високосний рік

4) 5 + 8 = 13 (дн.) – між 23 лютим і 9 березнем у невисокосний рік

 

Завдання 727*Дівчинка живе у квартирі № 200. На її поверсі є ще 3 квартири. Запиши, які номе­ри квартир можуть бути на цьому поверсі. Назви всі варіанти.

Міркуємо так. На поверсі разом 4 квартири (3+1=4), тому можуть бути чотири варіанти номерів:

1 варіант: 200, 201, 202, 203

2 варіант: 199, 200, 201, 202

3 варіант: 198, 199, 200, 201

4 варіант: 197, 198, 199, 200

 

Завжання 728 Якщо з діжки відлити 5 разів по 12 л води, то в ній залишиться ще 25 л. Скільки літрів води залишиться в діжці, якщо від­лити 6 разів по 13 л?

Короткий запис

Відлити ― ?, 5 разів по 12 л

Залишилося ― 25 л

Було ― ?

Відлити ― ?, 6 разів по 13 л

Залишиться  ?

Розв’язання

1) 12 • 5 = 60 (л) – 5 разів по 12 л

2) 60 + 25 = 85 (л) – було води в діжці

3) 13 • 6 = 78 (л) – 6 разів по 13 л

4) 85 – 78 = 7 (л)

Відповідь: у діжці залишиться 7 літрів води.

 

Завдання 729

х • 20 – 240 = 160

х • 20 = 160 + 240

х • 20 = 400

х = 400 : 20

х = 20

20 • 20 – 240 = 160

160 = 160

(520 – х) : 2 = 240

520 – х = 240 • 2

520 – х = 480

х = 520 – 480

х = 40

(520 – 40) : 4 = 240

240 = 240

640 : х = 230 – 150

640 : х = 80

х = 640 : 80

х = 8

640 : 8 = 80

230 – 150 = 80

80 = 80

250 • (х + 1) = 1000

х + 1 = 1000 : 250

х + 1 = 4

х = 4 – 1

х = 3

250 • (3 + 1) = 1000

1000 = 1000

Інші завдання дивись тут...