Інші завдання дивись тут...

Завдання 284

1) 30 • 20 = 600 

400 : 20 = 400 : 10 : 2 = 40 : 2 = 20     

50 • 10 = 500

2) Різницю чисел 92 і 87 збільш у 100 разів:

(92 – 87) • 100 = 5 • 100 = 500

3) Частку чисел 800 і 20 зменш у 5 разів:

(800 : 20) : 5 = 40 : 5 = 8

 

Завдання 285

Діти вирізали кілька наборів метеликів для панно. У кожному наборі було 3 білих папе­рових і 2 рожевих метелики. Скільки всього метеликів у 7 таких наборах?

Короткий запис

1 н.  3 м. і 2 м.

7 н.  ?

Розв'язання

1 спосіб

(3 + 2) • 7 = 35 (м.)

2 спосіб

3 • 7 + 2 • 7 = 35 (м.)

Відповідь: 35 метеликів

 

Завдання 286  Множення суми на число

(4 + 3) • 9 = 7 • 9 = 63

(4 + 3) • 9 = 4 • 9 + 3 • 9 = 36 + 27 = 63

 

Завдання 287

(20 + 8) • 3 = 20 • 3 + 8 • 3 = 60 + 24 =  84

(300 + 60) • 2 = 300 • 2 + 60 • 2 = 600 + 120 = 720

(100 + 30 + 4) • 3 = 100 • 3 + 30 • 3 + 4 • 3 = 300 + 90 + 12 = 402

2) 72 : 8 = 9      600 : 20 : 6 = 600 : 6 : 20 = 100 : 20 = 5

72 : 8 : 3 = 3       800 – 80 : 4 = 800 – 20 = 780      8 • 7 = 56

500 : 5 : 10 = 100 : 10 = 10      72 : (8 • 3) = 72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3

300 + 30 • 3 = 300 + 90 = 390

 

Завдання 288

Букет квітів з паперу виготовили з 5 арку­шів жовтого паперу і 3 аркушів зеленого. Скільки всього аркушів паперу потрібно, щоб виготовити 4 таких букети квітів?

Короткий запис

1 б.  5 арк. і 3 арк.

4 б.  ?

Розв'язання

1) 5 + 3 = 8 (арк.)  аркушів разом для букету

2) 8 • 4 = 32 (арк.)

Відповідь: потрібно 32 аркуші паперу.

 

Завдання 289

Якщо дівчинка купить 3 набори кольорового паперу, то в неї залишиться 40 грн. А якщо купить 4 набори, то в неї залишиться 20 грн. Скільки грошей у дівчинки?

Розв'язання

1-й спосіб

Нехай  х  вартість одного набору, тоді 3х  вартість трьох наборів, а 4х  вартість чотирьох таких наборів. Складаємо рівняння і розв'язуємо його.

3х + 40 = 4х + 20

4х  3х = 40 - 20

х = 20

3х + 40 = 3 • 20 + 40 = 100 (грн)

2-й спосіб

1) 4  3 = 1 (н.)  різниця в наборах

2) 40  20 = 20 (грн)  різниця в грошах

3) 20 : 1 = 20 (грн)  ціна набору

4) 20 • 3 + 40 = 100 (грн)

Відповідь: у дівчинки є 100 гривень.

 

Завдання 290

Скільки є прямокутників з периметром 20 см, довжини сторін яких виражено цілими чис­лами?

20 : 2 = 10 (см) – півпериметр прямокутника, або сума ширини і довжини прямокутника.

1) 1 см і 9 см – ширина і довжина прямокутника

2) 2 см і 8 см – ширина і довжина прямокутника

3) 3 см і 7 см – ширина і довжина прямокутника

4) 4 см і 6 см – ширина і довжина прямокутника

5) 5 см і 5 см – ширина і довжина прямокутника

Є п'ять прямокутників з периметром 20 см.

 

Завдання 291

Для виготовлення виробів із солоного тіста взяли а кг муки (борошна), а води — у 9 разів менше. Скільки кілограмів солоного тіста одержали?

Короткий запис

Борошна  а кг

Води  ?, у 9 р. менше, ніж борошна

Всього кг  ?

Розв'язання     

1) а : 9 (кг)  взяли води

2) а + а : 9 (кг)  тіста одержали

Відповідь: одержали а + а : 9 кг солоного тіста.

Вираз: а + а : 9

Зміни запитання задачі, щоб у розв'язанні другою була дія віднімання. На скільки більше кілограмів взяли борошна, ніж води? На скільки менше кілограмів взяли води, ніж борошна?

Короткий запис

Борошна  а кг

Води  ?, у 9 р. менше, ніж борошна

На скільки кг більше  ?

Розв'язання  

1) а : 9 (кг)  взяли води

2) а  а : 9 (кг)

Відповідь: води взяли на а  а : 9 кг менше, ніж борошна.

Вираз: а : 9  а

 

Завдання 292

1) Ділене виражене добутком чисел 9 і 10, а дільник 30:

9 • 10 : 30 = 90 : 30 = 3

2) Зменшуване є добутком чисел 200 і 3, а від'ємник 400:

200 • 3 – 400 = 600 – 400 = 200

3) Ділене 900, а дільник — різниця чисел 17 і 8:

900 : (17 – 8) = 900 : 9 = 100

4) Суму чисел 300 і 500 зменш у 20 разів:

(300 + 500) : 20 = 800 : 20 = 40

 

Завдання 293 Множення суми на число

1) (3 + 7) • 4 = 10 • 4 = 40

    (5 + 2) • 3 = 7 • 3 = 21

    (6 + 4) • 9 = 10 • 9 = 90

(3 + 7) • 4 = 3 • 4 + 7 • 4 = 12 + 28 = 40

(5 + 2) • 3 = 5 • 3 + 2 • 3 = 15 + 6 = 21

(6 + 4) • 9 = 6 • 9 + 4 • 9 = 54 + 36 = 90

2) (20 + 7) • 3 = 20 •  3 + 7 • 3 = 60 + 21 = 81

(4 + 6) • 8 = 10 • 8 = 80

(300 + 6) • 2 = 300 • 2 + 6 • 2 = 600 + 12 = 612

 

Завдання 294

2) 32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 30 • 3 + 2 • 3 = 90 + 6 = 96

12 • 5 = (10 + 2) • 5 = 10 • 5 + 2 • 5 = 50 + 10 = 60

42 • 2 = (40 + 2) • 2 = 40 • 2 + 2 • 2 = 80 + 4 = 84

23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 20 • 4 + 3 • 4 = 80 + 12 = 92

17 • 4 = (10 + 7) • 4 = 10 • 4 + 7 • 4 = 40 + 28 = 68

19 • 3 = (10 + 9) • 3 = 10 • 3 + 9 • 3 = 30 + 27 = 57

25 • 3 = (20 + 5) • 3 = 20 • 3 + 5 • 3 = 60 + 15 = 75

33 • 3 = (30 + 3) • 3 = 30 • 3 + 3 • 3 = 90 + 9 = 99

 

Завдання 295  Одиниці вимірювання

4 м : 20 = 400 см : 20 = 20 см

4 м : 20 см = 400 см : 20 см = 20 

5 м 60 см : 7 = 560 см : 7 = 80 см

3 т 6 ц : 4 ц = 36 ц : 4 ц = 9

2 дм 4 см + 6 см = 24 см + 6 см = 30 см = 3 дм

1 доба 4 год : 7 год = (24 год + 4 год) : 7 год = 28 год : 7 год = 4

 

Завдання 296

Для вирощування розсади в теплицю привезли підсипку: 3 мішки торфу по 36 кг і 2 міш­ки перегною по 35 кг. Скільки всього кілогра­мів підсипки привезли в теплицю?

Короткий запис

Торфу  ?, 3 м. по 36 кг

Перегною  ?, 2 м. по 35 кг

Всього кг  ?

Розв'язання

1) 36 • 3 = 3 • (30 + 6) = 3 • 30 + 3 • 6 = 90 + 18 = 108 (кг)  торфу привези

2) 35 • 2 = 2 • (30 + 5) = 2 • 30 + 2 • 5 = 60 + 10 = 70 (кг)  перегною привезли

3) 108 + 70 = 178 (кг)

Відповідь: всього привезли 178 кг підсипки.

 

Завдання 297

1) Збільшили числа у 6 разів:

8 • 6 = 48 

7 • 6 = 42 

5 • 6 = 30

9 • 6 = 54

2) Зменшили числа у 7 разів:

63 : 7 = 9  

56 : 7 = 8  

49 : 7 = 7 

28 : 7 = 4

Завдання 298

20 • 30 = 600

30 • 30 = 900    

640 : 80 = 80

560 : 70 = 8  

1000 : 20 + 3 = 50 + 3 = 53

630 – 30 • 20 = 630 – 600 = 30

Завдання 300*

На вирощування 100 саджанців перцю гос­подар витратив а гривень. Скільки гривень він витратить на вирощування k таких саджанців?

Короткий запис

100 саджанців  а грн

k саджанців  ?

Розв'язання  

1) а : 100 (грн)  ціна саджанця

2) k • (а : 100) (грн)

Відповідь: господар витратить k • (а : 100) гривень.

Вираз: k • (а : 100)

 

Завдання 301

У ящиках виростили саджанці помідорів. У 2 ящиках — по 14 саджанців рожевих помі­дорів, а решта — саджанці жовтих, яких на 12 більше, ніж усього рожевих. Чи вистачить цієї розсади, щоб засадити ділянку теплиці на 5 рядків, по 12 саджанців у кожному?

Розв'язання

1) 2 • 14 = 28 (с.)  саджанці рожевих помідорів

2) 28 + 12 = 40 (с.)  саджанці жовтих помідорів

3) 28 + 40 = 68 (с.)  всього саджанців

4) 12 • 5 = 60 (с.)  потрібно саджанців

68 > 60 

Відповідь: вистачить цієї розсади, щоб засадити ділянку теплиці.

 

Завдання 302* 

У теплиці зібрали два ящики редису ранніх сортів. У першому ящику — на 5 кг більше редису, ніж у другому. Коли з першого ящика переклали у другий 8 кг, то в другому стало вдвічі більше редису, ніж у першому. Скільки кілограмів редису було в кожному ящику спо­чатку?

Розв'язання
Нехай в другому ящику було х кг редису, тоді в першому ящику було х + 5 кг. Складаємо рівняння і розв'язуємо його.
(х + 5  8)  2 = х + 8
(х  3)  2 = х + 8
2х  6 = х + 8
2х  х = 8 + 6
х = 14

х + 5 = 14 + 5 = 19 (кг)

Відповідь: у першому ящику 19 кг, у другому ящику 14 кг.

 

Завдання 303  

Побудуй прямокутник завдовжки 6 см, а зав­ширшки на 2 см менший. Поділи його на 6 рівних квадратів і знайди периметр одного квадрата.

 2 = 4 (см)  ширина прямокутника

Р = 2 • 4 = 8 (см)  периметр одного квадрата.

 

Завдання 304

У тепличному господарстві одна бригада поставила за день 12 пластикових арок для но­вих теплиць, а інша — 7. Скільки арок дві бригади можуть поставити разом за 3 дні, працюючи так само?

Короткий запис

I бр.  1 дн.  12 ар.

II бр.  1 дн.   7 ар.

Разом  3 дн.  ?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 12 • 3 = 36 (ар.)  I бригада за 3 дні

2) 7 • 3 = 21 (ар.)  II бригада за 3 дні

3) 36 + 21 = 57 (ар.)

2-й спосіб

1) 12 + 7 = 19 (ар.)  арок разом за 1 день

2) 19 • 3 = 57 (ар.)

Відповідь: дві бригади можуть поставити 57 арок.

 

Завдання 305

28 • 3 = (20 + 8) • 3 = 20 • 3 + 8 • 3 = 84    81 : 9 = 9

9 + 19 = 28     84 – 72 = 12     3 • 9 = 27    60 : 20 = 3  

12 • 5 = (10 + 2) • 5 = 50 + 10 =  60

27 • 3 = (20 + 7) • 3 = 60 + 21 = 81

Інші завдання дивись тут...