Чергування у-в

Вправа 3. Перепишіть, на місці крапок уставляючи прийменники у або в. Поясніть, чим зумовлено ваш вибір.

Жили в Умані (в пишуть між двома голосними); у рідному місті (у пишуть на початку речення перед приголосним); збудував у Львові (у пишуть між двома приголосними); у поштовій скриньці (у пишуть на початку речення перед приголосним); найсильніший у команді (у пишеться між двома приголосними); увійти в кімнату (в пишуть після голосного перед приголосним).

Від чого залежить уживання прийменників у-в у словосполученнях і реченнях?

Уживання прийменників у-в залежить від голосних та приголосних початкових та кінцевих звуків у словах, між якими вони знаходяться.

Чи впливає чергування у-в на милозвучність мовлення? Як саме?

Чергування у-в впливає на милозвучність мовлення. Чергування (заміна одного звука іншим) використовують, щоб уникнути збігу приголосних звуків.