Інші правила дивись тут...

Речення виражає закінчену думку, яка повідомляється за певних мов, складається з одного слова або сполучення слів, які поєднуються за змістом та граматично (за допомогою закінчень та службових частин мови).

За метою висловлювання речення бувають розповідні (містять повідомлення), питальні (містять запитання), спонукальні (містять заклик, наказ, прохання).

За емоційним забарвленням речення поділяють на окличні (розповідні, питальні, спонукальні речення, що виражають емоційні переживання і вимовляються з окличною інтонацією) та неокличні (розповідні, питальні, спонукальні речення, що не виражають особливих переживань і вимовляються спокійним тоном).

Які бувають речення?

Для чого вони вживаються?

Розділові знаки в кінці речень

Розповідні

Щоб розповісти або повідомити про щось. Івасик приплив до бережка.

Крапка, знак оклику

Питальні

Щоб запитати про щось.

Що зробив Івасик?

Знак питання, знак питання та знак оклику

Спонукальні

Щоб спонукати до чогось. Івасику-Телесику, приплинь, приплинь до бережка!

Крапка, знак оклику

Інші правила дивись тут...