Інші правила дивись тут...

Порядок слів у реченні — це взаємне розміщення членів речення стосов­но одне одного.

В українській мові порядок слів у реченні відносно вільний, тобто за кож­ним членом речення не закріплено постійного місця. Проте це не означає, що правил порядку слів не існує.

Розрізняють два типи порядку слів: прямий і непрямий (інверсія).

 

ПРЯМИЙ ПОРЯДОК СЛІВ:

Підмет — перед присудком

На уроці Олесь (хто?) прочитав (що зробив?) цікаву книгу. 

Олесь (хто?) прочитав (що зробив?) цікаву книгу на уроці.

Квіти (що?) цвітуть (що роблять?) у саду.

У саду квіти (що?) цвітуть (що роблять?).

 

Додаток — після слова, яке ним керує (додаток керується присудком)

Олесь прочитав (що зробив?) цікаву книгу (що?).

Сонце кинуло (що зробило?) лагідний  промінь (що?).

 

Узгоджене означення — перед означуваним словом (узгоджуване означення стосується іменника або займенника як означуваного слова)

Олесь прочитав цікаву (яку?) книгу (що?).

Сонце кинуло лагідний (який?) промінь (що?).

 

Неузгоджене означення — після означуваного слова (неузгоджуване означення стосується іменника або займенника як означуваного слова)

 

Обставини займають у реченні будь-яке місце.

На уроці (коли?) Олесь прочитав цікаву книгу.

Олесь прочитав цікаву книгу на уроці (коли?)

 

 

НЕПРЯМИЙ ПОРЯДОК СЛІВ:

Вибір порядку слів залежить від мети мовця та змісту ви­словлення, щоб наголосити те, що важливе для уваги співрозмовника, оскільки зміна порядку слів спричиняє перенесення логіч­ного наголосу з одного слова на інше.

Інверсія (від латинського переставлення) – зворотний порядок слів у реченні, а також відповідний художній засіб у літературних творах. 

При інверсії найпомітнішим є той член речення, який стоїть або на початку, або в кінці речення.

Приклад інверсії:

За селом струни перебирає ліс сосновий.

Цікаву книгу прочитав Олесь на уроці.

 

Інші правила дивись тут...