Інші правила дивись тут...

У пишуть:

• На початку речення перед приголосним звуком. У Сорочинцях відкрився ярмарок. Унаслідок зливи звалилось дерево. Учора було свято. У лісі волого. 

• Між двома приголосними звукамизбудував у Києві, десь у лісі, наш учитель, він украв, прийшов удень, знайшов у внука, він у домі, брат умивається.

• Перед буквами, що познача­ють звуки [йа], [йе],[йу], [йі]: у яблуці, у Єревані, у Юри, у їжака.

• Незалежно від закінчення попереднього слова перед наступним губним приголосним в, ф, а також перед сполученнями літер льв-, зв-, св-, дв-, тв-, гв-, хв- тощо: були у Василька, побував у фотографа, живе у Львові, їда у звірів, знайшов у своїх, грався у дворі, написав у творі, секунд у хвилині, вона у вагоні.
• Після паузи, що на письмі позначається комою, двокрапкою, тире, дужкою та крапками, перед приголосним. Стоїть на видноколі сонях у ньому сонце. Мабуть, у нас гості. 

 

В пишуть:

• На початку речення перед голосним звуком. В Одесі відкрилось свято гумору. В Ужгороді тепло. 

• Між двома голосними звуками: виступила в Одесі, приїхала в аул, знайшла в онуки, риба в акваріумі.
• Після голосного перед більшістю приголосних звуків (крім губних в, ф, буквосполучень льв-, зв-, св-, дв-, тв-, гв-, хв- тощо): Галинка в магазині, злива в полі, приїхала в гості, вірю в людей, утекла вдень (і утекла удень), приїхали вчора (і приїхали учора), побачила внука (і побачила онука), тепло в травні.

 

Пишуть тільки у або в.

• У власних назвахУругвай, Влас.

   У поезії поряд із звичайною формою Україна іноді вживається Вкраїна.

• У словах, що інакше не вживаються, переважно в словах іншомовного походженняульва, уран, увага, ударник, влада, власний, вплив, властивість, вплив, указ, ураган.

• У словах, де заміна звука міняє значення слова (для паронімів): удача-вдача, уклад-вклад, вправа-управа, вступ-уступ.

 

Примітка. Після приголосного звуку перед голосним можна писати, як букву у, так і букву в, але уникати збігу  приголосних: збудував у Одесі, десь у Африці (і десь в Африці).   

 

Правила чергування стосуються не лише прий­менників у-в, а й початкових букв: телефон у кише­ні, він узяв.

Інші правила дивись тут...