Інші правила дивись тут...

У пишуть:
1. Між двома приголосними. Збудував у Києві багато храмів.
2. На початку речення перед приголосним. У Сорочинцях відкрився ярмарок.
3. Незалежно від закінчення попереднього слова перед наступним в, ф, а також перед сполученнями літер льв, св, тв, хв, тощо (у творі, у воду).
4. Після паузи, що на письмі позначається комою, двокрапкою, тире, дужкою та крапками, перед приголосним. 

В пишуть:
1. Між двома голосними. Відома співачка виступила в Одесі.
2. На початку речення перед голосним. В Одесі відкрилось свято гумору.
3. Після голосного перед приголосним.

Пишуть тільки у або в.

1. У власних назвах: Уругвай, Влас (але у поезії поряд із звичайною формою Україна іноді вживається Вкраїна).

2. У словах іншомовного походження: ульва, уран.

3. У словах, де заміна звука міняє значення слова: удача-вдача.

Інші правила дивись тут...