Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Творення прикметників

Вправа 325. Прочитайте прислів'я, визначте в них прикметники, поставте до кожного питання.

Материн (чий?) гнів — як весняний (який?) сніг: рясно випаде, та скоро роз­тане. Часом б'ють Хому за Яремину (чию?) вину. Зимовий (який?) деньок — як комарів (чий?) носок. Не викидай полотняної (якої?) сорочки, поки шов­кову (якої?) не придбав. Не такий страшний (який?) вовк, як його малюють. Часом між колючою і кропивою росте ніжна (яка?) лілія.

Дайте відповіді на запитання:

Які з прикметників означають належність людині або тварині?

Присвійні: материн, Яремину, комарів.

Які — ознаку предмета стосовно часу або матеріалу?

Відносні: весняний, зимовий, полотняної, шовкову.

Які — ознаку предмета, що може виражатися більшою чи меншою мірою?

Якісні: страшний, ніжна.