Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Творення прикметників

Вправа 326. Прочитайте речення. Визначте прикметники, з'ясуйте, до якого розряду за значенням вони належать. Поясніть, як ви їх розрізняєте.

Українська (відносний прикметник, яка?) писанка — як дитяча (відносний прикметник, яка?) пісенька, як бабусина (присвійний прикметник, чия?) каз­ка, як матусина (присвійний прикметник, чия?) ласка. Ти заповіт дідусів (присвійний прикметник, чий?) пам'ятай, куди б не закидала тебе доля, а мову рідну (якісний прикметник, бо рідненьку, яку?) ти не забувай. «Які в тебе квіти гарні (якісний прикметник, бо гарненькі, які?)», — придивляється мати до рука­вів Мар'яниної (присвійний прикметник, чиєї?) сорочки.

Поясніть уживання великої літери у прикметниках.

Присвійні прикметники, утворені від іменників — власних назв, пишуть з великої літери: Мар'яниної сорочки.