Словосполучення.

Речення

Головні члени речення

Вправа 18. Прочитайте. Визначте словосполучення. Які слова словосполу­чень не утворюють?

Осінній день; сонячний і теплий; дерева та кущі; золоте листя; впали зненацька; дощові краплі; грім загримів; шарпає рвучко; злива налетіла; перехожі поховалися; напоїти землю; листя ше­лестить.

Словосполучення не утворюють: сонячний і теплий (незалежні слова) ; дерева та кущі (незалежні слова); грім загримів (граматична основа); злива налетіла (граматична основа); перехожі поховалися (граматична основа); листя ше­лестить (граматична основа).

У кожному зі словосполучень визначте головне і залежне слова. Із двома словосполученнями складіть і запишіть речення.

Осінній (який?) день; золоте (яке?) листя; впали (як?) зненацька; дощові (які?) краплі; шарпає (як?) рвучко; напоїти (що?) землю.

Дощові краплі зненацька впали на стежку. В осінній день верба одягла золоте листя.

Дощові краплі прагнуть напоїти землю. Старі дерева шарпає рвучко вітер.

Складіть вірш із такими римами: налетіла — затремтіла; злива — щасли­ва. Поясніть, із чого складаються віршовані рядки: зі словосполучень чи речень?

Гроза хутко налетіла,

Земля аж затремтіла.

Як скінчилась злива,

Стала вона щаслива.

 

Гроза чорна налетіла,

Калина дивно затремтіла.

Напувала її злива,

Тому була вона щаслива.

Віршовані рядки складаються із речень.