Словосполучення.

Головні члени речення

Вправа 19. Прочитайте речення. Виділіть у кожному словосполучення. У словосполученнях визначте головне й залежне слова.

1. Осінь золотиста вже сміється листям (Б. Івасюк). 2. Падає листочок з віт уже сухий. Що тобі шепоче вітер золотий? (Б. Сосюра). 3. Така хороша осінь! Такий веселий ліс! Зелені віти сосон мереживом сплелись (Н. Забіла). 4. За моря в краї далекі відлеті­ли вже лелеки (А. Житкевич). 5. Перо жар-птиці у траві знайди! (Б. Затуливітер).

 

Осінь (яка?) золотиста, сміється (чим?) листям, падає (з чого?) з віт, листочок (який?) сухий, тобі (кому?) шепоче, вітер (який?) золотий, хороша (яка?) осінь, веселий (який?) ліс, зелені (які?) віти, віти (чого?) сосон, мереживом (як?) сплелись, за моря (куди?) відлетіли, в краї (куди?) відлетіли,  краї (які?) далекі, перо (кого?) жар-птиці, у траві (де?) знайди.

Чи утворюють словосполучення підмет і присудок? Чому?

Підмет та присудок виражає закінчену думку, тому утворюють граматичну основу речення, а не словосполучення.

Дайте визначення реченню.

Речення

 

За поданими нижче таблицями схарактеризуйте кожне речення.

Осінь золотиста вже сміється листям. (Розповідне та неокличне). Падає листочок з віт уже сухий. (Розповідне та неокличне). Що тобі шепоче вітер золотий? (Питальне та неокличне). Така хороша осінь! (Окличне). Такий веселий ліс! (Окличне). Зелені віти сосон мереживом сплелись. (Розповідне та неокличне). За моря в краї далекі відлеті­ли вже лелеки. (Розповідне та неокличне). Перо жар-птиці у траві знайди! (Спонукальне та окличне).