Речення

Вправа 20. Прочитайте. Укажіть речення розповідні, питальні й спонукальні. Яким є кожне з речень за емоційним забарвленням? У кожному реченні визначте головні члени речення.

Вересень золото сипле під ноги. (Розповідне та неокличне). Кленову гі­лочку торкни! (Спонукальне та окличне). А зараз буде дощ! (Розповідне та окличне). Примружилося небо (Розповідне та неокличне). Як дощ січе! (Розповідне та окличне) Як вітер свище! (Розповідне та окличне) Чи знаєте ви українську ніч? (Запитальне та неокличне) У душу зорі дивляться мені! (Розповідне та окличне).

Що означають підмет і присудок? На які питання відповідають? Дайте визначення головним членам речення.

Головні члени речення

Які є другорядні члени речення? Дайте кожному з них визначення.

Запишіть останнє речення, підкресліть у ньому всі члени речення.

Другорядні члени речення

Додаток: золото, гі­лочку, ніч, мені.

Обставина: під ноги, зараз, у душу.

Означення: кленову, українську.

У душу (обставина, куди?) зорі (підмет, що?) дивляться (присудок, що роблять?) мені (додаток, кому?)!