Інші правила дивись тут...

Додаток (найчастіше виражений іменником, займенником, числівником, неозначеною формою дієслова) – другорядний член речення, що означає предмет, і відповідає на питання непрямих (усіх, крім називного та окличного) відмінків. Підкреслюємо пунктирною лінією. Веселу пісню заспівав соловей у гаю.

Означення (найчастіше виражене прикметником, займенником, числівником, рідше іменником) – це другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета і відповідає на питання який? Котрий? Чий? Підкреслюємо хвилястою лінією. Веселу пісню заспівав соловей у гаю.

Обставина (найчастіше виражена іменниками з прийменниками, прислівниками, неозначеною формою дієслова, словосполученнями) – це другорядний член речення, який називає різні ознаки дії (час, причину, мету, спосіб, місце, ступінь) і відповідає на питання як? Де? Чому? Коли? Куди? Навіщо? Звідки? З якою метою? Підкреслюємо рисками з точками. Веселу пісню заспівав соловей у гаю.

Інші правила дивись тут...