Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення

Вправа 343. Прочитайте прислів'я. Визначте прикметники вищого та найви­щого ступенів порівняння (просту і складену форми).

Людина міцніша (проста форма вищого ступеня порівняння) за кремінь і слабша (проста форма вищого ступеня порівняння) за мушку. Найкраще (проста форма найвищого ступеня порівняння)  зерно ховається на дно. Каша смачніша (проста форма вищого ступеня порівняння) від балачок. Свій хліб більш ситний (складна форма вищого ступеня порівняння). Як коротші (проста форма вищого ступеня порівняння) кроки, то довше (проста форма вищого ступеня порівняння) життя. З усієї рід­ні мати найбільш рідна (складна форма найвищого ступеня порівняння). З усіх скарбів найбільш цінним (складна форма найвищого ступеня порівняння)  є моло­дість. Солодший (проста форма вищого ступеня порівняння) за все плід праці.