Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення

Вправа 342. Прочитайте. Визначте в тексті прикметники, поставте до них пи­тання. Що означають прикметники (виражають ознаку предмета або його належність комусь та відповідають на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?)?

Троянди, як відомо, запашні (які?, якісний прикметник).

На смак приємні (які?, якісний прикметник) груші соковиті (які?, якісний прикметник).

Важливіший (який?, якісний прикметник) за них людині хліб.

А в творі найціннішим (яким?, якісний прикметник) буде — глиб.   (М. Доленго)

Який із прикметників показує, що в якомусь предметі більше певної озна­ки, ніж в інших?

Вищий ступінь порівняння якісного прикметника : важливіший.

Який прикметник виражає ознаку, що її в певному предметі найбільше?

Найвищий ступінь порівняння якіснрго прикметника: найціннішим.