Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення

Вправа 333. Прочитайте. Визначте іменники, від яких утворені виділені при­свійні прикметники. Вимовте звуки, які чергуються при творенні.

1. Опустився вечір на крило лелече (П. Король). 2. Мати зраді­ла, коли почула доччину пісню (/. Нечуй-Левицький). 3. Тітчина ласкавість розвіяла недовіру (М. Старицький). 4. До лисиччиного дому завітав у гості вовк (І. Качуровський). 5. Захотіла ворона пере­йняти куріпчину ходу, та й свою забула (Народна творчість).

 

Лелека – лелече. Дочка – доччина. Тітка – тітчина. Лисичка – лисиччина. Куріпка – куріпчина.

Поясніть написання прикметників із подвоєними літерами.

Кінцеві приголосні основи іменників [г], [к], [х] при творенні присвійних прикметників чергуються із [ж], [ч], [ш]. Тому два однакових приголосних звуки збігаються на межі значущих час­тин слова: кореня та суфікса. Дочка – доччина. Лисичка – лисиччина. [ч:]