Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Творення прикметників

Вправа 328. Запишіть словосполучення, утворивши відносні прикметники від поданих у дужках іменників і дієслів. У прикметниках виділіть суфікси. Зразок: (народ) пісня – народна пісня.

     (Україна) мова – українська мова; (студент) хор – студентський хор; (вишня) сад – вишневий сад; (дерево) буди­нок – деревяний будинок; (живити) джерело- живильне джерело; (шовк) сорочка – шовкова сорочка; (солома) бриль – соломяний бриль; (мідь) прикраса – мідна прикраса; (цемент) завод – цементний завод; (танцювати) колектив – танцювальний колектив; (рік) звіт – річний звіт; (навчати) рік – навчальний рік.