Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Творення прикметників

Вправа 329. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники, запишіть їх у початковій формі (називний відмінок однини чоловічого роду), виділіть у них суфікси. Підкресліть в словах орфограму «велика літера».

Мама, матуся, Людмила, Семен, Олексій, Наталя, Наталія, Де­нис, Сергій, Олег, Марина, Марися, Ірина, Зоя, Катруся, Олесь, Олеся.

 

Мамин, матусин, Людмилин, Семенів, Олексіїв, Наталин, Наталіїн, Денисів, Сергіїв, Олегів, Маринин, Марисин, Іринин, Зоїн, Катрусин , Олесів, Олесин.

Розкрийте значення фразеологізмів мамин синок; батьків син.

Мамин синок – розпещений хлопець.

Батьків син – спадкоємець заможних батьків.