Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Короткі та повні якісні прикметники

Вправа 355. Прочитайте. Порівняйте виділені в реченнях форми прикметни­ків. Які з них уживаються рідко?

Місяцю ясний, зорі пре­красні! (С. Гулак-Артемовський)

Він там великий, де малі вікна. (Народна творчість)

Ой зійди, зійди, ясен місяцю! (Народна творчість).

Кожен кулик у своєму болоті велик. (Народна творчість.)

Рідко (переважно у народній творчості та поезії) уживається коротка форма якісних іменників: ясен, велик.