Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Короткі та повні якісні прикметники

Вправа 356. Прочитайте. Визначте короткі форми прикметників. Назвіть повні форми якісних прикметників, від яких вони утворені.

1. Гетьман він на всю губу, пишен і красен (П. Куліш). 2. Малий, затям, наш край не вбог. Ще зглянеться на нього Бог (Д. Чередни­ченко). 3. Батько рад би до дітей небо прихилити та зорями вкрити! (Народна творчість). 4. А на землі блажен навіки той, хто не тліє, а горить (В. Сосюра).

 

Гетьман він на всю губу, пишен (коротка форма) і красен (коротка форма). Малий, затям, наш край не вбог (коротка форма). Ще зглянеться на нього Бог. Батько рад (коротка форма) би до дітей небо прихилити та зорями вкрити! А на землі блажен (коротка форма) навіки той, хто не тліє, а горить.

Випишіть короткі форми прикметників, у яких з'явився голосний [е]. Чи можна появу звука [е] пояснити милозвучністю української мови?

Пишен, красен, блажен. Появу звука [е] можна пояснити милозвучністю української мови.

Визначте фразеологізми, поясніть їхні значення.

На всю губу – великий, значний.

Небо прихилити – зробити для когось неможливе.

Які слова в реченнях ужиті в переносному значенні? Розкрийте ці значення.

Зорями вкрити – зробити щось світле.

Не тліє, а горить – живе з рухом уперед.