Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Короткі та повні якісні прикметники

Написання не з прикметниками

Написання складних слів

літери е,и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів

Вправа 357. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте короткі форми прикметників. Позначте у словах вивчені орфограми.

1. Гей, січ іде, крас..н мак цвіте! Кому прикре наше діло, нам воно святе (І. Франко). 2. Чом, Дунаю, став тимут..н, став ти мут..н, каламут..н? (П. Куліш). 3. Аж на мене біл л..бедик з н..бесонька пада (І. Драч). 4. І шумить, і гуде, дріб..н дощик іде. 5. Сріб..н до­щик йти не перестане (Л. Костенко). 6. Білий світ йому не люб, і т..хенько плаче дуб (В. Сосюра). 7. У ріднім краю зел..н гай шу­мить. Я знати рад, про що він мріє-снить (М. Петрів).

 

Гей, січ іде, красен (коротка форма) мак цвіте! Кому прикре наше діло, нам воно святе. Чом, Дунаю, став ти мутен (коротка форма), став ти мутен (коротка форма), каламутен (коротка форма)? Аж на мене біл (коротка форма) лебедик (літери е,и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів, бо лебідь) з небесонька (літери е,и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів, бо небо; не з іменниками) пада. І шумить, і гуде, дрібен (коротка форма) дощик іде. Срібен (коротка форма) до­щик йти не перестане. Білий світ йому не (написання не з прикметниками) люб (коротка форма), і тихенько (літери е,и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів, бо тиша) плаче дуб. У ріднім краю зелен (коротка форма) гай шу­мить. Я знати рад, про що він мріє-снить (написання складних слів через дефіс або разом).