Інші завдання дивись тут...

Сторінка 87

Числа, більші за 8689, але менші від 8712: 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8710, 8711

 

Завдання 2 

238045, 409006, 38320, 345070, 6401, 56002
Підмножини чисел: чотирицифрові (6401, 5555, 1234), п'ятицифрові (8320, 56002, 55555, 12345), шестицифрові (238045, 409006, 345070, 555555, 123456)
Число 6 401 = 6 тис. 4 сот. 1 од. (шість тисяч чотириста один) 
Число 5 555 = 5 тис. 5 сот. 5 дес. 5 од. (п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять) 
Число 1 234 = 1 тис. 2 сот. 3 дес. 4 од. (одна тисяча двісті тридцять чотири) 
Число 38 320 = 3 дес. тис. 8 тис. 3 сот. 2 дес. (тридцять вісім тисяч триста двадцять)
Число 56 002 = 5 дес. тис. 6 тис. 2 од. (п'ятдесят шість тисяч два) 
Число 55 555 = 5 дес. тис. 5 тис. 5 сот. 5 дес. 5 од. (п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять) 
Число 12 345 = 1 дес. тис. 2 тис. 3 сот. 4 дес. 5 од. (дванадцять тисяч триста сорок п'ять) 
Число 238 045 = 2 сот. тис. 3 дес. тис. 8 тис. 4 дес. 5 од. (двісті тридцять вісім тисяч сорок п'ять) 
Число 409 006 = 4 сот. тис. 9 тис. 6 од. (чотириста дев'ять тисяч шість) 
Число 345 070 = 3 сот. тис. 4 дес. тис. 5 тис. 7 дес. (триста сорок п'ять тисяч сімдесят) 
Число 555 555 = 5 сот. тис. 5 дес. тис. 5 тис. 5 сот. 5 дес. 5 од. (п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять) 
Число 123 456 = 1 сот. тис. 2 дес. тис. 3 тис. 4 сот. 5 дес. 6 од. (сто двадцять три тисячі чотириста п'ятдесят шість) 

 

Завдання 3 Розрядна лічба
Розрядні числа І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ розрядів: 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000
Спільне: у старшому розряді цифра 1, у молодших - 0.
Відмінне: різна кількість розрядів.
 
567 = 500 + 60 + 7       302 = 300 + 2
810 = 800 + 10            974 = 900 + 70 + 4
Будь-яке багатоцифрове число можна подати сумою розрядних доданків.
 
Завдання 5 Розрядні числа подали у вигляді добутку числа та розрядної одиниці:
4000 = 4 • 1000       90000 = 9 • 10000      700000 = 7 • 100000
200 = 2 • 100          3000 = 3 • 1000         90 = 9 • 10

 

Завдання 6
84309 = 80000 + 4000 + 300 + 9
84309 = 8 • 10000 + 4 • 1000 + 3 • 100 + 9 • 1
823840 = 800000 + 20000 + 3000 + 800 + 40
823840 = 8 • 100000 + 2 • 10000 + 3 • 1000 + 8 • 100 + 4 • 10
409036 = 400000 + 9000 + 30 + 6
409036 = 4 • 100000 + 9 • 1000 + 3 • 10 + 6 • 1
70432 = 70000 + 400 + 30 + 2
70432 = 7 • 10000 + 4 • 100 + 3 • 10 + 2 • 1

 

Сторінка 88

Завдання 7 Замінили суму розрядних доданків числом:
200 + 40 + 6 = 246         50000 + 4000 + 200 + 40 + 6 = 54 246
4000 + 200 + 40 + 6 = 4246     
700000 + 50000 + 4000 + 200 + 40 + 6 = 754246

+400000

     5000

       200

          7

   405207

+90000

   2000

    400

      30

  92430

+80000

   7000

      60

        1

   87061

+500000

     3000

      700

         4

  503704

Завдання 8 

Числа
435
435 000
704
704 704
279
279 005
340
340 000
Спільне Однакові числа у розрядах деяких класів Однакові числа у розрядах класів Однакові числа у розрядах деяких класів Однакові числа у розрядах деяких класів
Відмінне Різна кількість класів

Завдання 9 Подали числа у вигляді суми чисел І та ІІ класів.

673256 = 673000 + 256   42805 = 42000 + 805    6217 = 6000 + 217    856302 = 856000 + 302

Завдання 10 Заміни суму багатоцифровим числом.

563000 + 244 = 563244
805000 + 28 = 805028
38000 + 403 = 38403
7000 + 400 = 7400
6000 + 432 = 6432
18000 + 6 = 18006
Завдання 11
У парку розваг «Пратер», що у Відні (Австрія), розташовані одна з найвищих у світі ланцюгова карусель «Пратер Тауер» і найстаріше у світі колесо огляду.
На каруселі за 3 сеанси покаталися 72 особи. Колесо огляду за один оберт бере на 66 осіб більше, ніж  карусель за один сеанс. Скільки обертів зробило колесо огляду, якщо на ньому покаталися 180 осіб?
Осіб за 1 сеанс/оберт Кількість сеансів/обертів Загальна кількість осіб
? 3 72
?, на 66 осіб більше ? 180

Розв'язання

1) 72 : 3 = 24 (ос.) – на каруселі за 1 сеанс.
2) 24 + 66 = 90 (ос.) – на колесі огляду за 1 оберт.
3) 180 : 90 = 2 (об.)
Відповідь: колесо огляду зробило 2 оберти.

Висота каруселі "Пратер Тауер" 117 м.

Висота найстарішого у світі колеса огляду 64 м 75 см

64 м 75 см 117 м

 

Сторінка 89
Завдання 1
Числа більші за 20 000, але менші від 20 020: 20001, 20002, 20003, 20004, 20005, 20006, 20007, 20008, 20009, 20010, 20011, 20012, 20013, 20014, 20015, 20016, 20017, 20018, 20019
Числа більші за 32 793, але менші від 32 814: 32794, 32795, 32796, 32797, 32798, 32799, 32800, 32801, 32802, 32803, 32804, 32805, 32806, 32807, 32808, 32809, 32810, 32811, 32812, 32813

 

Завдання 2
Базиліка Святого Петра у Ватикані — 13 660 (тринадцять тисяч шістсот шістдесят) см
Саґрада Фамілія в Барселоні — 17 000 (сімнадцять тисяч) см,
дзвіниця Собору Нотр-Дам у Парижі 6 900 (шість тисяч дев'ятсот) см,
дзвіниця Софійського собору в Києві — 7 600 (сім тисяч шістсот) см,
Міланський собор — 10 850 (десять тисяч вісімсот п'ятдесят) см.
Саґрада Фамілія в Барселоні _________________
Базиліка Святого Петра у Ватикані _____________
Міланський собор __________
дзвіниця Софійського собору в Києві _______
дзвіниця Собору Нотр-Дам у Парижі ______

Підмножини чисел: чотирицифрові (7600, 6900, 9100, 8000), п'ятицифрові числа (17000, 13660, 10850)

Церква святих Ольги і Єлизавети у Львові — 9100 (дев'ять тисяч сто) см. 
Свято-Благовіщенський кафедральний собор у Харкові  8000 (вісім тисяч) см.
Сума розрядних доданків:   9100 = 9000 + 100      8000 = 8000 + 0
 
Завдання 3
1) 325 тисяч і 208 одиниць  це число 325208
    32 тисячі й 16 одиниць  це число 32016
2) 307 одиниць другого класу і 23 одиниці першого класу - це число 307023
3) 9 одиниць ІІ розряду другого класу, 3 одиниці ІІІ розряду першого класу, 5 одиниць І розряду першого класу - це число 90 305
В порядку зростання: 32016, 90305, 307023, 325208

 

Завдання 4

400000 + 5000 + 600 + 40 = 405640
405640 – 400000 = 5640
405640 – 5000 = 400640
405640 – 600 = 405040

20000 + 800 + 3 = 20803
20803 – 20000 = 803
20803 – 800 = 20003
20803 – 3 = 20800

СТОРІНКА 90

Завдання 5

732000 + 219 = 732219
732219 – 219 = 732000
732219 – 732000 = 219

38000 + 506 = 38506
38506 – 506 = 38000
38506 – 38000 = 506

8000 + 42 = 8042
8042 – 42 = 8000
8042 – 8000 = 42

Завдання 6

428000 + 218=428218
45892 – 5000 = 40892
7000 + 800 = 7800
402056 – 50 = 402006

84307 – 84000 = 307
30000 + 8000=38000
56403 – 50000=6403
78000 + 90 = 78090

6403 – 403 = 6000
8000 + 30 + 2 = 8032
740000 + 5 = 740005
80000 + 400 + 8=8040

Міркуємо аналогічно

8400 + 38 = 8438
5234 – 34 = 5200
48834 – 40000 = 8834
18509 – 18000 = 509

1800 + 42 = 1842
23456 – 56 = 23400
1954 – 900 = 1054
27345 – 305 = 27040

4000 + 321 = 4321
9308 – 308 = 9000
8456 – 6 = 8450
1045 – 45 = 1000

Завдання 7

Число

«Сусіди» Спосіб одержання чисел
38 000
234 899
6 999
356 700
37 999 і 38 001
234 898 і 234 900
6 998 і 7 000
356 699 і 356 701

38 000  1 = 37 999    38 000 + 1 = 38 001

234 899  1 = 234 898   234 899 + 1 = 234 900

6 999  1 = 6 998         6 999 + 1 = 7 000

356 700  1 = 356 699    356 700 + 1 = 356 701 

Завдання 8 

8569 + 1 = 8570
9000 – 1 = 8999
90000 – 1 = 89999
784360 + 1 = 784361

48009 + 1 = 48010
84006 – 1 = 84005
8040 – 1 = 8039
3409 + 1 = 3410

Завдання 9
У Чорноморському заповіднику 4 черепахам дають 800 г фруктів на 5 днів. Скільки грамів фруктів дають 1 черепасі на тиждень (7 днів) за однакової денної норми?
Короткий запис
4 ч., 5 дн.  800 г
1 ч., 7 дн.  ?
Розв'язання
1) 800 : 4 = 200 (г) – 1 черепасі на 5 днів.
2) 200 : 5 = 40 (г) – 1 черепасі на 1 день.
3) 40 • 7 = 280 (г)
Відповідь: 1 черепасі на тиждень дають 280 г фруктів.

 

СТОРІНКА 91
Завдання 1
Римська імперія припинила своє існування в 476 (чотириста сімдесят шостому) році,
Австро-Угорська — у 1918 (одна тисяча дев'ятсот вісімнадцятому) році,
Османська — у 1922 (одна тисяча дев'ятсот двадцять другому) році,
Візантійська — у 1453 (одна тисяча чотириста п'ятдесят третьому) році,
імперія Цін — у 1912 (одна тисяча дев'ятсот дванадцятому) році.

Числа у порядку спадання (від більшого до меншого): 1922, 1918, 1912, 1453, 476

Османська _______
Австро-Угорська ______
імперія Цін _____
Візантійська ____
Римська _

Завдання 2

П’ятнадцять тисяч вісімсот  це число 15 800 = 1 дес. тис. 5 тис. 8 сот.
триста шістдесят тисяч п’ять — це чило 360 005 = 3 сот. тис. 6 дес. тис. 5 од.
сім тисяч сім — це число 7 007 = 7 тис. 7 од.
сорок дві тисячі дев’ятсот один — це число 42 901 = 4 дес. тис. 2 тис. 9 сот. 1 од.
вісімсот сім тисяч вісім — це число 807 008 = 8 сот. тис. 7 тис. 8 од.
Числа в порядку зростання (від меншого до більшого): 
7007, 15 800, 42 901, 360 005, 807 008
 
У числі 47 532 всього 4753 десятків, всього 475 сотень
У числі 504 733 всього 50473 десятків, всього 547 сотень
У числі 7 285 всього 728 десятків, всього 72 сотні
У числі 492 376 всього 49237 десятків, всього 4923 сотні

 

Завдання 4
Археолог Іван щотижня описує 23 знахідки, а його напарниця Тетяна — 25. За скільки тижнів спільної роботи будуть описані 288 знахідок, якщо Іван і Тетяна  працюватимуть з тією самою продуктивністю?
Короткий запис
Іван  23 зн., 1 тиждень
Тетяна  25 зн., 1 тиждень
Разом  288 зн., ? тижнів
Розв'язання
1) 23 + 25 = 48 (зн.) – разом щотижня.
2) 288 : 48 = 6 (тижнів)
 

Відповідь: за 6 тижнів спільної роботи будуть описані всі знахідки.

 

Завдання 5 

697 300 + 64 – 7004 = 690360

164 574 – 4074 + 2060 = 162560

+697300

        64

  697364

_697354

     7004

  690360

_164574

     4074

  160500

+160500

     2060

  162560

597 398 – 97 008 – 500 300 = 90

72 006 + 300 580 – 70 086 = 302500

 

_597398

   97008 

  500390

_500390

  500300

        90

+  72006

  300580 

  372586

_372586

   70086 

  302500

88 569 – 80 509 + 460 000 = 468060

560 030 + 4001 + 800 = 564831

_88569

  80509 

   8060

+  8060

 460000 

 468060

+560030

     4001 

  564031

+564031

      800 

  564831