Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

Серія "Вчимось разом" до підручника 

 "Математика 4 клас Скворцова С., Онопрієнко О."

Сторінка 87

Числа, більші за 8689, але менші від 8712: 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8710, 8711

 

Завдання 2 

238 045, 409 006, 38 320, 345 070, 6 401, 56 002
Підмножини чисел: чотирицифрові (6 401, 5 555, 1 234), п'ятицифрові (8 320, 56 002, 55 555, 12 345), шестицифрові (238 045, 409 006, 345 070, 555 555, 123 456)
Число 6 401 = 6 тис. 4 сот. 1 од. (шість тисяч чотириста один) 
Число 5 555 = 5 тис. 5 сот. 5 дес. 5 од. (п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять) 
Число 1 234 = 1 тис. 2 сот. 3 дес. 4 од. (одна тисяча двісті тридцять чотири) 
Число 38 320 = 3 дес. тис. 8 тис. 3 сот. 2 дес. (тридцять вісім тисяч триста двадцять)
Число 56 002 = 5 дес. тис. 6 тис. 2 од. (п'ятдесят шість тисяч два) 
Число 55 555 = 5 дес. тис. 5 тис. 5 сот. 5 дес. 5 од. (п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять) 
Число 12 345 = 1 дес. тис. 2 тис. 3 сот. 4 дес. 5 од. (дванадцять тисяч триста сорок п'ять) 
Число 238 045 = 2 сот. тис. 3 дес. тис. 8 тис. 4 дес. 5 од. (двісті тридцять вісім тисяч сорок п'ять) 
Число 409 006 = 4 сот. тис. 9 тис. 6 од. (чотириста дев'ять тисяч шість) 
Число 345 070 = 3 сот. тис. 4 дес. тис. 5 тис. 7 дес. (триста сорок п'ять тисяч сімдесят) 
Число 555 555 = 5 сот. тис. 5 дес. тис. 5 тис. 5 сот. 5 дес. 5 од. (п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять) 
Число 123 456 = 1 сот. тис. 2 дес. тис. 3 тис. 4 сот. 5 дес. 6 од. (сто двадцять три тисячі чотириста п'ятдесят шість) 

 

Завдання 3 Розрядна лічба
Розрядні числа І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ розрядів: 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000
Спільне: у старшому розряді цифра 1, у молодших - 0.
Відмінне: різна кількість розрядів.
 
567 = 500 + 60 + 7       302 = 300 + 2
810 = 800 + 10            974 = 900 + 70 + 4
Будь-яке багатоцифрове число можна подати сумою розрядних доданків.
 
Завдання 5 Розрядні числа подали у вигляді добутку числа та розрядної одиниці:
4 000 = 4 • 1 000       90 000 = 9 • 10 000      700 000 = 7 • 10 0000
200 = 2 • 100          3000 = 3 • 1 000         90 = 9 • 10

 

Завдання 6
84 309 = 80 000 + 4 000 + 300 + 9
84 309 = 8 • 10 000 + 4 • 1 000 + 3 • 100 + 9 • 1
823 840 = 800 000 + 20 000 + 3 000 + 800 + 40
823 840 = 8 • 100 000 + 2 • 10 000 + 3 • 1 000 + 8 • 100 + 4 • 10
409 036 = 400 000 + 9 000 + 30 + 6
409 036 = 4 • 100 000 + 9 • 1 000 + 3 • 10 + 6 • 1
70 432 = 70 000 + 400 + 30 + 2
70 432 = 7 • 10 000 + 4 • 100 + 3 • 10 + 2 • 1

 

Сторінка 88

Завдання 7 Замінили суму розрядних доданків числом:
200 + 40 + 6 = 246         
50 000 + 4 000 + 200 + 40 + 6 = 54 246
4 000 + 200 + 40 + 6 = 4 246     
700 000 + 50 000 + 4 000 + 200 + 40 + 6 = 754 246

+400000

     5000

       200

          7

   405207

+90000

   2000

    400

      30

  92430

+80000

   7000

      60

        1

   87061

+500000

     3000

      700

         4

  503704

Завдання 8 

Числа
435
435 000
704
704 704
279
279 005
340
340 000
Спільне Однакові числа у розрядах деяких класів Однакові числа у розрядах класів Однакові числа у розрядах деяких класів Однакові числа у розрядах деяких класів
Відмінне Різна кількість класів

Завдання 9 Подали числа у вигляді суми чисел І та ІІ класів.

673 256 = 673 000 + 256             42 805 = 42 000 + 805    
6 217 = 6 000 + 217                   856 302 = 856 000 + 302

Завдання 10 Заміни суму багатоцифровим числом.

563 000 + 244 = 563 244
805 000 + 28 = 805 028
38 000 + 403 = 38 403
7 000 + 400 = 7 400
6 000 + 432 = 6 432
18 000 + 6 = 18 006
Завдання 11 Складена задача на ділення на вміщення

На каруселі за 3 сеанси покаталися 72 особи. Колесо огляду за один оберт бере на 66 осіб більше, ніж  карусель за один сеанс. Скільки обертів зробило колесо огляду, якщо на ньому покаталися 180 осіб?

Осіб за 1 сеанс/оберт

Кількість сеансів/обертів

Загальна кількість осіб

?

3

72

?, на 66 осіб більше

?

180

Короткий запис

3 сеанси — 72 осіб,  1 сеанс — ?

? сенсів — 180 осіб,  1 сеанс — ?, на 66 осіб більше 

Вираз            180 : (72 : 3 + 66)

Розв'язання

1) 72 : 3 = 24 (ос.) – на каруселі за 1 сеанс.
2) 24 + 66 = 90 (ос.) – на колесі огляду за 1 оберт.
3) 180 : 90 = 2 (об.)
– обертів зробило колесо огляду.
Відповідь: колесо огляду зробило 2 оберти.

У парку розваг «Пратер», що у Відні (Австрія), розташовані одна з найвищих у світі ланцюгова карусель «Пратер Тауер» і найстаріше у світі колесо огляду. 

Висота каруселі "Пратер Тауер" 117 м. 

Висота найстарішого у світі колеса огляду 64 м 75 см

64 м 75 см 117 м

 

Сторінка 89
Завдання 1
Числа більші за 20 000, але менші від 20 020: 20001, 20002, 20003, 20004, 20005, 20006, 20007, 20008, 20009, 20010, 20011, 20012, 20013, 20014, 20015, 20016, 20017, 20018, 20019
Числа більші за 32 793, але менші від 32 814: 32794, 32795, 32796, 32797, 32798, 32799, 32800, 32801, 32802, 32803, 32804, 32805, 32806, 32807, 32808, 32809, 32810, 32811, 32812, 32813

 

Завдання 2
Базиліка Святого Петра у Ватикані — 13 660 (тринадцять тисяч шістсот шістдесят) см
Саґрада Фамілія в Барселоні — 17 000 (сімнадцять тисяч) см,
дзвіниця Собору Нотр-Дам у Парижі 6 900 (шість тисяч дев'ятсот) см,
дзвіниця Софійського собору в Києві — 7 600 (сім тисяч шістсот) см,
Міланський собор — 10 850 (десять тисяч вісімсот п'ятдесят) см.
Саґрада Фамілія в Барселоні _________________
Базиліка Святого Петра у Ватикані _____________
Міланський собор __________
дзвіниця Софійського собору в Києві _______
дзвіниця Собору Нотр-Дам у Парижі ______

Підмножини чисел: чотирицифрові (7600, 6900, 9100, 8000), п'ятицифрові числа (17000, 13660, 10850)

Церква святих Ольги і Єлизавети у Львові — 9100 (дев'ять тисяч сто) см. 
Свято-Благовіщенський кафедральний собор у Харкові  8000 (вісім тисяч) см.
Сума розрядних доданків:   9100 = 9000 + 100      8000 = 8000 + 0
 
Завдання 3
1) 325 тисяч і 208 одиниць  це число 325 208
    32 тисячі й 16 одиниць  це число 32 016
2) 307 одиниць другого класу і 23 одиниці першого класу - це число 307 023
3) 9 одиниць ІІ розряду другого класу, 3 одиниці ІІІ розряду першого класу, 5 одиниць І розряду першого класу - це число 90 305
В порядку зростання: 32 016, 90 305, 307 023, 325 208

 

Завдання 4

400 000 + 5 000 + 600 + 40 = 405 640
405 640 – 400 000 = 5 640
405 640 – 5 000 = 400 640
405 640 – 600 = 405 040

20 000 + 800 + 3 = 20 803
20 803 – 20 000 = 803
20 803 – 800 = 20 003
20 803 – 3 = 20 800

Сторінка 90

Завдання 5

732 000 + 219 = 732 219
732 219 – 219 = 732 000
732 219 – 732 000 = 219

38 000 + 506 = 38 506
38 506 – 506 = 38 000
38 506 – 38 000 = 506

8 000 + 42 = 8 042
8 042 – 42 = 8 000
8 042 – 8 000 = 42

Завдання 6

428 000 + 218 = 428 218
45 892 – 5 000 = 40 892
7 000 + 800 = 7 800
402 056 – 50 = 402 006

84 307 – 84 000 = 307
30 000 + 8 000 = 38 000
56 403 – 50 000 = 6 403
78 000 + 90 = 78 090

6403 – 403 = 6 000
8 000 + 30 + 2 = 8 032
740 000 + 5 = 740 005
80 000 + 400 + 8 = 8 040

Міркуємо аналогічно

8 400 + 38 = 8 438
5 234 – 34 = 5 200
48 834 – 40 000 = 8 834
18 509 – 18 000 = 509

1 800 + 42 = 1 842
23 456 – 56 = 23 400
1 954 – 900 = 1 054
27 345 – 305 = 27 040

4 000 + 321 = 4 321
9 308 – 308 = 9 000
8 456 – 6 = 8 450
1 045 – 45 = 1 000

Завдання 7 «Сусіди» числа  це попереднє і наступне для нього. 

Число

«Сусіди» Спосіб одержання чисел
38 000
234 899
6 999
356 700
37 999 і 38 001
234 898 і 234 900
6 998 і 7 000
356 699 і 356 701

38 000  1 = 37 999    38 000 + 1 = 38 001

234 899  1 = 234 898   234 899 + 1 = 234 900

6 999  1 = 6 998         6 999 + 1 = 7 000

356 700  1 = 356 699    356 700 + 1 = 356 701 

Завдання 8 

8 569 + 1 = 8 570
9 000 – 1 = 8 999
90 000 – 1 = 89 999
784 360 + 1 = 784 361

48 009 + 1 = 48 010
84 006 – 1 = 84 005
8 040 – 1 = 8 039
3 409 + 1 = 3 410

У Чорноморському заповіднику 4 черепахам дають 800 г фруктів на 5 днів. Скільки грамів фруктів дають 1 черепасі на тиждень (7 днів) за однакової денної норми?

Короткий запис

4 черепахи, 5 днів — 800 г

1 черепаха, 5 днів — ?

1 черепаха, 1 день — ?
1 черепаха, 7 днів — 
?

Вираз             800 : 4 : 5 • 7

Розв'язання
1) 800 : 4 = 200 (г) – фруктів дають 1 черепасі на 5 днів.
2) 200 : 5 = 40 (г) – фруктів дають 1 черепасі на 1 день.
3) 40 • 7 = 280 (г)
– фруктів дають 1 черепасі на тиждень.
Відповідь: 1 черепасі на тиждень дають 280 г фруктів.

 

Сторінка 91
Завдання 1
Римська імперія припинила своє існування в 476 (чотириста сімдесят шостому) році,
Австро-Угорська — у 1918 (одна тисяча дев'ятсот вісімнадцятому) році,
Османська — у 1922 (одна тисяча дев'ятсот двадцять другому) році,
Візантійська — у 1453 (одна тисяча чотириста п'ятдесят третьому) році,
імперія Цін — у 1912 (одна тисяча дев'ятсот дванадцятому) році.

Числа у порядку спадання (від більшого до меншого): 1 922, 1 918, 1 912, 1 453, 476

Османська _______
Австро-Угорська ______
імперія Цін _____
Візантійська ____
Римська _

Завдання 2

П’ятнадцять тисяч вісімсот  це число 15 800 = 1 дес. тис. 5 тис. 8 сот.
триста шістдесят тисяч п’ять — це чило 360 005 = 3 сот. тис. 6 дес. тис. 5 од.
сім тисяч сім — це число 7 007 = 7 тис. 7 од.
сорок дві тисячі дев’ятсот один — це число 42 901 = 4 дес. тис. 2 тис. 9 сот. 1 од.
вісімсот сім тисяч вісім — це число 807 008 = 8 сот. тис. 7 тис. 8 од.
Числа в порядку зростання (від меншого до більшого): 
7007, 15 800, 42 901, 360 005, 807 008
 
У числі 47 532 всього 4753 десятків, всього 475 сотень
У числі 504 733 всього 50473 десятків, всього 547 сотень
У числі 7 285 всього 728 десятків, всього 72 сотні
У числі 492 376 всього 49237 десятків, всього 4923 сотні

 

Завдання 4  Складена задача на ділення на вміщення
Археолог Іван щотижня описує 23 знахідки, а його напарниця Тетяна — 25. За скільки тижнів спільної роботи будуть описані 288 знахідок, якщо Іван і Тетяна  працюватимуть з тією самою продуктивністю?

 

Знахідок за 1 тиждень

(продуктивність праці)

Кількість тижнів

(час)

Загальна кількість знахідок

(виробіток)

Іван

23

 

 

Тетяна

25

 

 

Разом

?

?

288

Короткий запис

Іван — за 1 тиждень 23 знахідки
Тетяна — за 1 тиждень 25 знахідок
Разом — за ? тижнів 288 знахідок

Вираз          288 : (23 + 25)

Розв'язання
1) 23 + 25 = 48 (зн.) – знахідок описують разом щотижня.
2) 288 : 48 = 6 (тижнів) – потрібно часу.

Відповідь: за 6 тижнів спільної роботи будуть описані всі знахідки.

 

Завдання 5 

697 300 + 64 – 7004 = 690360

164 574 – 4074 + 2060 = 162560

+697300

        64

  697364

_697354

     7004

  690360

_164574

     4074

  160500

+160500

     2060

  162560

597 398 – 97 008 – 500 300 = 90

72 006 + 300 580 – 70 086 = 302 500

 

_597398

   97008 

  500390

_500390

  500300

        90

+  72006

  300580 

  372586

_372586

   70086 

  302500

88 569 – 80 509 + 460 000 = 468 060

560 030 + 4 001 + 800 = 564 831

_88569

  80509 

   8060

+  8060

 460000 

 468060

+560030

     4001 

  564031

+564031

      800 

  564831