СТОРІНКА 51
Завдання 1
1) Слон за 30 с долає 60 м, а швидкість руху лева на 11 м/с більша. Який шлях подолає лев за 9 с?
 
Швидкість
Час
Відстань
Слон
?
30 с
60 м
Лев
?, на 11 м/с більша 9 с ?

Розв'язання

1) 60 : 30 = 2 (м/с) – швидкість слона
2) 2 + 11 = 13 (м/с) – швидкість лева
3) 13 • 9 =117 (м)
Відповідь: лев подолає 117 метрів. 
2) Літак за 4 год пролетів 3600 км. Який шлях він подолає за 8 год, якщо летітиме з тією самою швидкістю?
Швидкість
Час
Відстань
Однакова

4 год
3600 км
8 год ?

Розв'язання

1) 3600 : 4 = 900 (км/год) – швидкість літака
2) 900 • 8 = 7200 (км)
Відповідь: літак подолає 7200 км за 8 год. 

 

Сторінка 52
Завдання 1 Порядок дій
6000 : 250  800 : 400  10 : 1 + (( 101 – 800)  25) = 480 + 200 = 680

_6000 |250 

 500     24

_1000

  1000

      0

х 24

    800

 19200

_19200 | 400

 1600      48

 _3200

   3200

       0

х 48

    10

  480

х 101

     8

  808

_808

 800

    8

_25

   8

200

Завдання 2 Ділення з остачею

35 : 8 = 4

4 : 8 = 0 (ост. 4)
65 : 9 = 7 (ост. 2)
8 : 12 = 0 (ост. 8)

Завдання 3 Письмове ділення

_12018 |  6   

 12        2003

    _18

      18

        0

_168024 |  4   

 16        42006

   _8

    8

      _24

        24

          0

_32640 |  8   

 32        4080

   _64

     64

       0

_128012 |  4    

 12         32003

   _8

     8

      _12

        12

          0

Завдання 4

_34824 |  6   

 30        5804

 _48

   48

     _2

      0

      24

      24

       0

_34824 |  12   

 24         2902

_108

  108

     _2

       0

     _24

       24

         0

Завдання 5 Письмове ділення

_16912 |  28 

 168       604

  _112

    112

       0

_91440 |  18 

 90       5080

 _144

   144

      0

_158632 |  79  

 158        2008

     _632

       632

          0

_288144 |  36 

 288       8004

    _144

      144

         0

_35264 |  58 

 348       608

  _464

    464

       0

_9216 |  36  

 72        256

_201

  180

  _216

    216

       0

Сторінка 53

Завдання 1
1) Два автомобілі одночасно від’їхали від будинку в протилежних напрямках. Один автомобіль рухався зі швидкістю 90 км/год, а інший — 80 км/год.
Як змінювалася відстань між автомобілями щогодини? На скільки кілометрів вона змінювалася? Із чого складається відстань між автомобілями на момент закінчення руху?
Розв'язання
90 + 80 = 170 (км/год) – швидкість віддалення, або на 170 км збільшується відстань щогодини
170 • t (км) – відстань між автомобілями на момент закінчення руху
Другий короткий запис
2) Два автомобілі розпочали рухатись одночасно назустріч один одному й зустрілися за 3 год. Швидкість руху одного автомобіля — 90 км/год, а іншого — 80 км/год. Скільки годин рухався кожний автомобіль? 3 год. Як змінювалася відстань між автомобілями щогодини? На скільки кілометрів вона змінювалася? Із чого складається відстань, яка була між автомобілями на момент початку руху?
Розв'язання
90 + 80 = 170 (км/год) – швидкість зближення, або на 170 км зменшується відстань щогодини
170 • 3 = 510 (км) – відстань між автомобілями на момент початку руху
Перший короткий запис

 

Завдання 2
Вантажівка та легковий автомобіль рухались однаковий час. Вантажівка рухалась зі швидкістю 80 км/год, а легковий автомобіль — 110 км/год. Який шлях подолала кожна машина, якщо легковий автомобіль проїхав на 90 км більше, ніж вантажівка?
 
Швидкість
Час
Відстань
Вантажівка
80 км/год
однаковий

? км
Автомобіль
110 км/год ?, на 90 км більше

Розв'язання

1) 110 – 80 = 30 (км/год) – різниця у швидкостях
2) 90 : 30 = 3 (год) – час
3) 80 • 3 = 240 (км) – подолала вантажівка
4) 110 • 3 = 330 (км) – подолав легковий автомобіль
Відповідь: вантажівка подолала 240 км, легковий автомобіль подолав 330 км.

 

Сторінка 54
Завдання 1
Два вершники виїхали одночасно з двох селищ назустріч один одному і зустрілися за 3 год. Один вершник їхав зі швидкістю 16 км/год, а інший — зі швидкістю 15 км/год. Визнач відстань між селищами.
 
Швидкість
Час
Загальна відстань
I
16 км/год
3 год
?
?
II
15 км/год 3 год ?

Розв'язання

1) 16  3 = 48 (км) – проїхав I вершник
2) 15  3 = 45 (км) – проїхав II вершник
3) 48 + 45 = 93 (км)
Відповідь: між селищами 93 км. 
Зміна числових даних Олею не вплине на план розв'язування задачі.
План розв'язування задачі:
1) Яку відстань проїде I вершник?
2) Яку відстань проїде II вершник?
3) Якою буде відстань між селищами? 
Зміна напрямку руху не вплине на розв'язання задачі.

Розв'язання

1) 16  3 = 48 (км) – проїхав I вершник
2) 15  3 = 45 (км) – проїхав II вершник
3) 48 + 45 = 93 (км)
Відповідь: між селищами 93 кілометрів. 
Зміна числових даних Юрком не вплине на план розв'язування задач.

 

Завдання 2
Перевір правильність виразів, складених до тексту. 
1) Пішохід рухається зі швидкістю а км/год, а лижник — b км/год. Яка відстань буде між ними за 4 год, якщо вони вирушили одночасно з одного місця в протилежних напрямках?
• 4 + b • 4 (км)
2) Пішохід рухається зі швидкістю а км/год, а лижник — b км/год. Визнач відстань між пішоходом і лижником на момент одночасного початку руху назустріч один одному, якщо вони зустрілися за 4 год.
• 4 + b • 4 (км)

 

Сторінка 55
Завдання 3

х 864

    67

  6048

 5184 

 57888  

 

_114893 |  19  

 114        6047

    _89

      76

      _133

        133

           0

х 26992

       28

 215936

 53984 

 755776 

_5678 |  34  

  34      167

 _227

   204

   _238

     238

        0

Перевірка:

_57888 |  67 

 536       864

 _428

   402

   _268

     268

        0

х 6047

     19

 54423

 6047 

114893

_755776 |  28  

 56         26992

_195

  168

  _277

    252

     _257

       252

         _56

           56

             0

х 167

    34

  668

 501 

 5678

х 7081

     34

 28324

21243 

240754

_34656 |  57  

  342      608

   _456

     456

        0

х 19052

       36

 114312

 57156 

 685872

_6300 |  42  

  42      150

 _210

   210

      0

Перевірка:

_240754 |  34  

  238       7081

  _275

    272

     _34

       34

         0

х 608

    57

 4256

3040 

34656

_685872 |  36   

 36         19052

_325

  324

   _187

     180

       _72

         72

           0

х 150

    42

  300

 600 

 6300

Завдання 4

Із двох міст одночасно виїхали назустріч один одному два скутеристи й зустрілися за 2 год. Визнач відстань між містами, якщо один скутерист рухався зі швидкістю 30 км/год, а інший — 20 км/год.
 
Швидкість
Час
Загальна відстань
I
30 км/год
2 год
?
?
II
20 км/год 2 год ?

Розв'язання

1) 30  2 = 60 (км) – проїхав I скутерист
2) 20  2 = 40 (км) – проїхав II скутерист
3) 60 + 40 = 100 (км)
Відповідь: між містами 100 кілометрів. 

  • Veronika
    Спасибо
    12 березня 2024 14:50