Сторінка 85
Завдання 1
Знайди за планом площу кожної ділянки. Яка ділянка має найбільшу площу?
1) 3  3 = 9 (м2– площа газону
2) 5  1 = 5 (м2– площа клумби
3) (3 – 1)   5 = 10 (м2– площа басейну

 

Завдання 2
Якою є площа прямокутника зі сторонами 6 см і 5 см?
Дано: а = 6 см, b = 5 см, S — ?
Розв'язання
S = а • b =  5 = 30 см2
Обернена задача. 
Дано: а = 6 см, S = 30 см2b — ?
b = S : а = 30 : 6 = 5 см
Склади та розв’яжи ще одну обернену задачу до поданої
Дано: b = 5 смS = 30 см2а — ?
а = S : b = 30 : 5 = 6 см
Відповідь:  а = 6 см.

 

Завдання 3
Склади та розв’яжи задачі за даними таблиці.
S = а • b =  2 = 8 см2
b = S : а = 14 : 2 = 7 см2
а = S : b = 18 : 6 = 2 см2
b = S : а = 64 : 8 = 8 см2

 

Сторінка 86
Завдання 4
Накресли два різні прямокутники площею 24 см2 кожний. Запиши довжини сторін прямокутників.
S = 24 cм2, S = 6 • 4, S = 8 • 3
Накресли квадрат площею 25 см2. Запиши довжину сторони квадрата.
S = 25 cм2S = 5 • 5
Завдання 5
1) Оксана виготовила килимок для лялькового будиночка та прикрасила його намистинками. Довжина килимка 12 см, а ширина — 5 см. На кожний квадратний сантиметр килимка дівчинка використала 9 намистинок. Скільки всього намистинок використала Оксана?
Короткий запис №1
Довжина  12 см
Ширина  5 см
 ?
Короткий запис №2
S  ? намистин
1 см2  9 намистин
 
Розв'язання
1) 12  5 = 60 (см2– площа килимка
2) 60  9 = 540 (н.)
Відповідь: Оксана використала 540 намистинок.
2) Світлана виготовила бант для ляльки. Довжина банта дорівнює 30 см, а ширина становить 1/10 довжини. Визнач площу банта.
Короткий запис
Довжина  30 см
Ширина  ?, 1/10 довжини
 ?
Розв'язання
1) 30 : 10 = 3 (см– довжина банту
2) 30  3 = 90 (см2)
Відповідь: площа банта 90 см2.

 

Завдання 6
Майстер-реставратор може закріпити на театральній люстрі 480 підвісок за 6 год роботи, а стажер — за 12 год. За скільки годин вони закріплять 480 підвісок, працюючи разом?
 
Час
(год)
Загальний виробіток 
(п.)
Майстер

6 480
Стажер
12 480
Майстер і стажер 
480
Розв’язання
1) 480 : 6 = 80 (п.) – закріпить майстер за 1 год
2) 480 : 12 = 40 (п.) – закріпить стажер за 1 год
3) 80 + 40 = 120 (п.) – закріплять разом за 1 год
4) 480 : 120  = 4 (год)
Відповідь: вони закріплять 480 підвісок за 4 години, працюючи разом.
Обернена задача. Майстер-реставратор може закріпити на театральній люстрі 480 підвісок за 6 год роботи, а стажер — за 12 год. Скільки підвісок вони закріплять за 4 години, працюючи разом?
 
Час
(год)
Загальний виробіток 
(п.)
Майстер

6 480
Стажер
12 480
Майстер і стажер 
?
Розв’язання
1) 480 : 6 = 80 (п.) – закріпить майстер за 1 год
2) 480 : 12 = 40 (п.) – закріпить стажер за 1 год
3) 80 + 40 = 120 (п.) – закріплять разом за 1 год
4) 120  4  = 480 (п.)
Відповідь: за 4 години спільної роботи вони закріплять 480 підвісок.

 

Завдання 7 Порівняй вирази
444  209 : (10105 – 9957) < 344  627 : (9107 – 8978)
_ 10105
    9957
     148 
× 444
   209
 3996
888   
92796

_92796 | 148  

  888       627

  _399

    296

    _1036

      1036

           0

_ 9107
   8978
     129
×   344
     627
   2408
   688
2064   
215688

_215688 | 129  

  129       1672

  _866

    774

    _928

      903

       _258

         258

            0

(912 : 114 + 6440 : 23) : 16 > (7294 : 14 + 12960 : 27) : 91 

_912 | 114  

  912     8

     0

_6440 | 23  

  46      280

 _184

   184

      0

+   8

  280

  288

_288 | 16  

  16     18

 _128

   128

      0

_7294 | 14  

  70      521

  _29

    28

    _14

      14

        0

_12960 | 27  

  108      480

  _216

    216

       0

+ 521

   480

  1001

_1001 | 91  

   91     11

   _91

     91

       0

_134792 | 56   

  112       2407

  _227

    224

     _392

       392

          0

_11625 | 93  

  93       125

 _232

   186

    _465

      465

         0

х 4089

     74

 16356

28623 

302586

 

х  3211
      83
   9633
25688  
266513

_145092 | 321 

  1284     452

  _1669

    1605

      _642

        642

           0

_280984 | 88  

  264       3193

  _169

     88

    _818

      792

      _264

        264

           0

х   528

    304

   2112

1584   

160512

х   612

    457

   4284

 3080

2448   

279684

Перевірка:

х 2407

     56

 14442

12035 

134792

х 125

    93

   375

1125 

11625

_302586 | 74   

  296       4089

    _658

      502

      _666

        666

           0

_266513 | 83  

  249       3211

  _175

    166

      _91

        83

        _83

          83

            0

х   452

    321

    452

   904

1356 

145092

х 3193

     88

 25544

25544 

280984

_160512 | 304 

  1520      528

    _851

      608

     _2432

       2432

            0

_279684 | 457 

  2742      612

    _548

      457

      _914

        914

           0