Інші завдання дивись тут...

Розв'язник до підручника "Українська література 5 клас Авраменко О.М."

 

Сторінка 207-208 (2013)/ 197-198 (2018)

1. Установіть відповідність.

Троп

Визначення

1 порівняння

Г зіставлення одного предмета чи явища з іншим, чимось подібним до нього

2 персоніфікація

А перенесення ознак людини на нежи­вий предмет чи явище

3 гіпербола

Б велике перебільшення рис людини, предмета чи явища з метою надання зображуваному виняткової виразності

 

2. Персоніфікацію вжито в рядку (Б) І сонце спатоньки зове у синє море...

 

3. Порівняння вжито в рядку (Г) А туман, неначе ворог, закриває море...

 

4. Ліричні твори відрізняються від епічних і драматичних: ліричні твори пишуть віршованою мовою, у них нема сюжету, не відбуваються події, виражаються відтінки почуттів.

Твори художньої літератури поділяють на три види.

Епічні - твори здебільшого написані про­зовою мовою, у них відбуваються події, літературні герої роз­криваються через вчинки.

Драматичні твори призначені для постановки на сцені, у них розписані репліки для акторів, подані ремарки.

Ліричні твори — написані віршованою мовою твори, у яких не розгортаються події, а виражаються думки, почуття, пережи­вання людини в певних обставинах, під впливом певних подій.

 

5. Тропи - засоби образної мови (слова або вислови), вони надають ліричним творам емоційності й барвистості, вживаються в образному значенні. До тропів належать гіпербола, порівняння, метафора, епітет, персоніфікація.

Гіпербола — художній прийом, який полягає в перебільшенні рис людини, предмета чи явища з метою надання зображува­ному виняткової виразності, наприклад: Щира праця гори верне (Нар. тв.).

Порівняння — художній вислів, у якому один предмет чи явище зіставляється з іншим, чимось подібним до нього, використовуючи слова мов, немов,як, начебто, ніби і т.п.

Метафора — це слово чи словосполучення, яке розкриває оз­наки та властивості одного явища чи предмета через перенесення на них ознак іншого явища чи предмета.

Епітет — це художнє означення, у перекладі з грецької мови означає прикладка, епітет ніби прикладається до слова, надаючи зображуваному більшої емоційності, виразності й поетич­ності.

Персоніфікація (різновид метафори) — образний вислів, у якому ознаки людини переносяться на неживий предмет чи явище (одним словом, олюд­нення),вона оживлює поезію.

 

6. Другий рядок вірша «За сонцем хмаронька пли­ве...» означає, на мою думку, багряний захід сонця. 

 

7. На мою думку вірш «За сон­цем хмаронька пливе...» сповнений сумним настроєм. Над морем червоний захід сонця прогнозує сильний вітер, туман «закриває море і хмароньку рожевую», пітьма поселяється в природі та у душах деяких людей.

 

8. Вірш «Садок вишневий коло хати...» чітко поділений на три части­ни (три строфи). У першій розказується про закінчення роботи, матері чекають робітників. У другому зображена українська родина за вечерею. У третьому після вечері настав час присипляння малечі. Тому, читаючи їх, можна  змінити інтонацію.

 

9. Те , що у вірші «Садок вишневий коло хати...» зобра­жено весну (квітень або травень), видно зі слів: хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть.

 

10. Вірш «Садок вишневий коло хати...» написаний у неволі, коли Т. Шевченко навесні в холодній і сірій камері північного Петер­бурга очікував вирок. На мою думку, такий ніжний і світлий вірш поета спонукати написати могла туга за рідним краєм, спогади.

 

11.Порівняння у вірші «За сонцем хмаронька пливе...» .

     Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину.

     Годиночку, малую годину ніби серце одпочине.

     А туман, неначе ворог.

     І ждеш його, того світу, мов матері діти.

 

12. На мою думку, картина К. Крижицького «Вечір» близька до вірша «За сонцем хмаронька пливе...» тим, що на ній теж зображений захід сонця, причому багряно – червоний, хмари забарвлені, наступає темінь. Відрізняється тим, що вечір завис над полем, море (якщо то море) вдалині, хмара теж дуже далеко.

 

13.1 (2013) / Домашнє завдання 1 (2018) Вивчіть напам'ять вірш Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати».

 

13.2 (2013) / Домашнє завдання 2 (2018) Перепишіть вірш «Садок вишневий коло хати...» у робочий зошит. Визначте рими й підкресліть їх однією та двома рисками. Рима — це співзвучні закінчення рядків у віршованому творі.

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

 

Сім'я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

 

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх;

Сама заснула коло їх.

Затихло все, тільки дівчата

Та соловейко не затих.

  

13.3 (2013) / Домашнє завдання (2018) У мережі Інтернет знайдіть картини й фотографії українських хат із вишневими садками навесні, які якнайкраще проілюструють вірш «Садок вишневий коло хати...». Підготуйте невелику мульти­медійну презентацію за цими матеріалами (за бажанням).

 

 Інші завдання дивись тут...