Завдання 534 Відношення чисел
1) кількості фломастерів до кількості олівців; 8 : 4
2) кількості олівців до кількості фломастерів. 4 : 8

 

Завдання 535 

15 : 5 = 3

10 : 30 = 1/3

7 : 2 = 3,5

Завдання 536

Числа, відношення яких дорівнює 2 

Числа, відношення яких дорівнює 1/4

2 і 1
4 і 2
8 і 4
2 і 8
3 і 12
4 і 16
Завдання 537
1) До відношення 5 : 12 обернене 12 : 5
2) До відношення 4,8 : 2,5 обернене 2,5 : 4,8
3) До відношення 14/27 обернене 27/14
4) До відношення 8,3/5 обернене 5/8,3

 

Завдання 538

1) 8 : 12 або 8/12

2) 4,5 : 2,7 або 4,5/2,7

Завдання 539
У класі 16 дівчат і 12 хлопців.
1) відношення кількості дівчат до кількості хлопців: 16 : 12
2) Чи правильно, що кількість дівчат відноситься до кількості хлопців як 4 : 3? 
Так, бо 16/12 = 4/3

 

Завдання 540
У вазі 6 яблук і 9 слив. Запишіть відношення кількості яблук до кількості слив і спростіть його.
6/9 = 2/3

 

Завдання 541, 542 Спростили відношення
1) 50 : 150 = 1 : 5 
2) 150 : 225 = 2 : 3 
3) 18 : 72 = 1 : 4 
4) 300/450 = 2/3
1) 125 : 50 = 5 : 2 
2) 48 : 112 = 3 : 7 
3) 24/40 = 3/5
Завдання 543 
1) До відношення 5,2 : 7 обернене 7 : 5,2
2) До відношення 4/2,5 обернене 2,5/4

 

Завдання 544, 545

1) 75 : 15 = 5
2) 1,5 : 2,5 = 0,6
3) 1/6 : 2/3 = 1/6  3/2 = 1/4
4) 0,5 : 1/4 = 5/10 : 1/4 = 1/2 • 4/1 = 2
1) 3 : 12 = 0,25
2) 4,5 : 1,8 = 2,5
3)  3/4 : 1/8 = 3/4  8/1 = 6
Завдання 546
Для офісу придбали системний блок за ціною 25 000 грн і монітор за ціною 5000 грн.
1) У скільки разів системний блок дорожчий за монітор?
25000 : 5000 = 5 (разів)
2) Яку частину становить ціна монітора від ціни системного блоку?
5000/25000 = 1/5 (частину)

 

Завдання 547

Дрохва — найважчий птах України, а корольок — найлегший. За даними на рисунку знайдіть відношення:
1) маси дрохви до маси королька; 20 : 5 = 4
2) маси королька до маси дрохви. 5/20 = 1/4

 

Завдання 548 
За даними на рисунку знайдіть відношення:
1) зросту жирафи до зросту хлопця; 5,6 : 1,4 = 4
2) зросту хлопця до зросту жирафи. 1,4 : 5,6 = 14/56 = 1/4

 

Завдання 549, 550 Одиниці вимірювання

1) 3 дм : 2 дм = 1,5
2) 4 дм : 80 см = 4 дм : 8 дм = 0,5
3) 1 м : 5 см = 100 см : 5 см = 20
4) 100 кг : 5 ц = 1 ц : 5 ц = 0,2
5) 2 т : 40 кг = 2000 кг : 40 кг = 50
6) 2 год : 150 хв = 120 хв : 150 хв = 0,8
1) 240 г : 60 г = 4
2) 120 см : 4 м = 120 см : 400 см = 0,3
3) 2 ц : 80 кг = 200 кг : 80 кг = 2,5
Завдання 551, 552 Замініть відношенням натуральних чисел:
1) 0,3 : 0,27 = 30 : 27
2) 0,03 : 1,2 = 3 : 120 
3) 3/8 : 6/12 = 0,375 : 0,5 = 375 : 500
4) 1,5 : 3 1/3 =  15/10 : 9/3 = 15/10  3/9 = 15/30 = 1/2 = 1 : 2
1) 1,5 : 0,6 = 15 : 6 
2) 0,02 : 2,2 = 2 : 220 
3) 5/9 : 2/3 = 5/9  3/2 = 5/6 = 5 : 6 
4) 1 1/3 : 2 2/5 = 4/3 : 12/5 = 4/3  5/12 = 5/9 = 5 : 9
Завдання 553
Латунь є сплавом міді та цинку. Шматок латуні містить 640 г міді та 360 г цинку. Заповніть пропуски:
1) У сплаві маса міді відноситься до маси цинку як 640 до 360.
2) У сплав мідь і цинк входять у відношенні 640 : 360.
3) У сплав цинк і мідь входять у відношенні 360 : 640.
4) Маса міді становить 640/1000 частину маси сплаву, а маса цинку — 360/1000 частину.

 

Завдання 554

Для приготування 500 г розчину використали 450 г води і сіль. У якому відношенні взяли сіль і воду для приготування розчину? 5 : 450

Розв'язання

1) 500 – 450 = 50 (г) – взяли солі;

2) 50 : 450 = 1 : 9

Відповідь: 1 : 9.

 

Завдання 555

На рисунку 23 AN = 6 см, NB = 3 см. Оскільки AN : NB = 6 : 3 = 2 : 1, то кажуть, що точка N ділить відрізок АВ у відношенні 2 : 1. У якому відношенні ділить цей відрізок точка М, якщо AМ = 3 см 6 мм?

Розв'язання

1) 6 + 3 = 9 (см) – відрізок АВ;

2) 9 – 3,6 = 5,4 (см) – відрізок МВ;

3) 3,6 : 5,4 = 36 : 54 = 2 : 3

Відповідь: 2 : 3.

 

Завдання 556

Точка С належить відрізку АВ завдовжки 15 см. У якому відношенні ця точка ділить відрізок АВ, якщо відрізок АС на 3 см довший за відрізок СВ?

Розв'язання

1) 15  3 = 12 (см) – порівно;

2) 12 : 2 = 6 (см) – відрізок СВ;

3) 6 + 3 = 9 (см) – відрізок АС;

4) 9 : 6 = 3 : 2

Відповідь: 3 : 2.

 

Завдання 557
Доріжка розділяє парк на дві ділянки, одна з яких має втричі більшу площу, ніж друга. Знайдіть відношення площі більшої ділянки до площі парку. 3 : 1

Розв'язання

3 + 1 = 4 (ч.) – площа парку.

Відповідь: 3 : 4.

 

Завдання 558 
Шматок сплаву міді зі сріблом містить 80 % міді. У якому відношенні взяли мідь і срібло, щоб отримати цей сплав?

Розв'язання

1) 100  80 = 20 (%) – срібло.

2) 80 : 20 = 4 : 1

Відповідь: 4 : 1.

 

Завдання 559

Сума чотирьох чисел дорівнює 21. Чи можна ці числа розставити у вершинах квадрата так, щоб сума двох чисел у кінцях кожної сторони була меншою від 10? Ні.

 

Вправи для повторення
1) (376 002 – 83 304) : 207 = 292698 : 207 = 1414 
2) (16 – 18,72 : 1,8) ∙ 1,03 = (16 – 10,4)  1,03 = 5,6  1,03 = 5,768

 

Завдання 561 Рівняння

4 : (у + 5) = 0,8
у + 5 = 4 : 0,8
у + 5 = 5
у = 5  5
у = 0
9,24 – 15х = 1,5.
15х = 9,24 – 1,5
15х = 7,74
х = 7,74 : 15
х = 0,516
Добуток коренів рівнянь:  9,516 = 0
Завдання 562
Перший станок може виготовити партію деталей за 15 год, а другий — за 12 год. Яку частину всіх деталей виготовлять станки за 4 год спільної роботи?

Розв'язання

1) 1/15 + 1/12 = 4/60 + 5/60 = 9/60 (ч.) – виготовлять за 1 год спільної роботи.

2) 9/60 • 4 = 9/15 = 0,6 (ч.)

Відповідь: 0,6.

 

Завдання 563

Рахунок на банківській картці поповнили на 1500 грн, що становить 30 % суми, яка була на картці спочатку. Скільки гривень стало на картці після поповнення?

Розв'язання

1) 1500 : 30  100 = 5000 (грн) – було спочатку на рахунку.

2) 5000 + 1500 = 6500 (грн– стало на рахунку.

Відповідь: 6500 грн.

  • шундель
    Помилка в номері 544(4), там 0,5 до 1/4, а не 0,5 до 1 --------> Виправили. Дякуємо.
    18 листопада 2023 18:15