Інші завдання дивись тут ...

ЗАВДАННЯ № б «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

Завдання 1. Скільки цифр записано справа від коми в добутку чисел 2,64 і 3,72?

А) дві цифри      В) чотири цифри

Б) три цифри      Г) п’ять цифр

 

Завдання 2. Чому дорівнює половина однієї сотої?

А) 0,5      Б) 0,002          В) 0,02            Г) 0,005

 

Завдання 3. Спростіть вираз 0,2а • 1,5b.

А) 3ab        Б) 0,3аb          В) 0,03аb        Г) З0аb 

 

Завдання 4. Чому дорівнює значення виразу 48 : (1,07 + 0,53) – 1,6 ?

А) 28,4         Б) 1,4         В) 27,4         Г) 1,54

 

Завдання 5. Спростіть вираз 2,1с – 0,6с + 3,9с.

А) 5,4с     Б) 6,6с             В) 5,8с            Г) 5,2с

 

Завдання 6. Чому дорівнює значення виразу (36 – 1,8 • 2,7) : 0,9?

А) 14             Б) 1,4        В) 3,46          Г) 34,6

 

Завдання 7. У стаді було 200 тварин, з яких 34% (0,34) становили вівці. Скільки овець було в стаді?

А) 54 вівці        Б) 68 овець           В) 72 вівці            Г) 86 овець

 

Завдання 8. Сплав містить 28% (0,28) міді. Яка маса зливка сплаву, якщо він містить 56 кг міді?

А) 350 кг        Б) 300 кг            В) 250 кг           Г) 200 кг

 

Завдання 9. Велосипедист проїхав 20 км зі швидкістю 10 км/год і 15 км зі швидкістю 5 км/год. Знайдіть середню швидкість руху велосипедиста. 

А) 6 км/год           В) 7,5 км/год      Б) 7 км/год         Г) 9 км/год

 

Завдання 10. Десять автобусних зупинок розміщені на прямій вулиці так, що відстані між будь-якими сусідніми зупинками однакові. Відстань між першою і третьою зупинками дорівнює 1,2 км. Яка відстань між першою і останньою зупинками?

А) 12 км          Б) 10,8 км            В) 5,4 км              Г) 6 км

 

Завдання 11. На яке найменше натуральне число треба помножити число 3,6, щоб добуток був натуральним числом?

А) 2         Б) 5         В) 10        Г) 20

 

Завдання 12. До магазину завезли яблука та груші, причому груші становили 35% (0,35) завезених фруктів. Яблук було на 126 кг більше, ніж груш. Скільки всього кілограмів яблук і груш завезли до магазину?

А) 300 кг         Б) 350 кг         В) 420 кг        Г) 480 кг.

Інші завдання дивись тут ...