Інші завдання дивись тут ...

ЗАВДАННЯ № 1 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

Завдання 1. Яке число в натуральному ряду передує числу 5100?

А) 5009       Б) 5939           В) 5099            Г) 5199

 

Завдання 2Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами 31 і 82?

А) 48           Б) 49               В) 50                Г) 51

81 - 32 + 1 = 50 

 

Завдання 3. Яка цифра записана в розряді десятків класу тисяч числа 243 786?

А) 2             Б) 4                 В) З                  Г) 8

 

Завдання 4. Як записують цифрами число два мільйони двадцять тисяч двісті?

А) 2 020 200  Б) 2 200200   В) 2 002 200   Г) 2 200 020

 

Завдання 5. Чому дорівнює довжина відрізка AD = (AC – BC) + BD, зображеного на рисунку, якщо АС = 18 см,  BD = 20 см,  ВС = 6 см?  

А) 38 см    Б)  32 см    В) 28 см    Г) 26 см

 

Завдання 6. Яка з позначених точок не належить променю BD, зображеному на рисунку?    

А) В        Б)   Е        В) М        Г) К

 

Завдання 7. Чому дорівнює координата точки М, зображеної на рисунку?

А) 5        Б) 6          В) 7        Г) 8

 

Завдання 8. Чому дорівнює координата точки К, зображеної на рисунку?

А) 70      Б) 75         В) 80      Г) 85

 

Завдання 9. Яку з даних цифр можна підставити замість зірочки в запис 1472 > 14*4, щоб утворилася правильна нерівність?

А) 8       Б) 7           В) 6       Г) 9

 

Завдання 10. Скільки натуральних чисел розташовано на координатному промені лівіше від числа 15?  

А) 13      Б) 14        В) 15      Г) безліч

 

Завдання 11. Будинки на вулиці пронумеровані поспіль числами від 1 до 25. (2, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25) Скільки разів цифра 2 повторюється в нумерації?

А) 5        Б) 7         В) 8       Г) 9

Цифра 2 повторюється один раз у семи числах (2, 12, 20, 21, 23, 24, 25) і два рази в одному числі (22), разом 9 разів.

 

Завдання 12. Укажіть правильну нерівність:

А) 6 ц < 598 кг

Б) 7 ц 32 кг > 723 кг, бо 7 ц 32 кг = 7100 кг + 32 кг = 732 кг, а 732 кг > 723 кг 

В) 2 км 85 м > 2122 м

Г) 1 км 42 м > 1200 м

Інші завдання дивись тут ...