Інші завдання дивись тут ...

© ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022

Розв’язуємо усно

Завдання 1 Знайдіть значення виразу 53 + х , якщо:

1) х = 29; Якщо х = 29, то 53 + х = 53 + 29 = 82 

2) х = 61. Якщо х = 61, то 53 + х = 53 + 61 = 114

 

Завдання 2 Знайдіть значення виразу 12у, якщо:

1) у = 7; Якщо у = 7, то 12у = 12 • 7 = 84

2) у = 20. Якщо у = 20, тоді 12у = 12 • 20 = 240

 

Завдання 3 Знайдіть за формулою шляху s = 50t відстань (у метрах), яку проходить Петро:

1) за 4 хв; s = 50t = 50 • 4 = 200 (м) ‒ відстань через 4 хв.

2) за 10 хв. s = 50t = 50 • 10 = 500 (м) ‒ відстань через 10 хв.

Що означає числовий множник у цій формулі? 50 м/хв ‒ швидкість Петра.

 

Завдання 4 Число а на 10 більше за число Ь. У вигляді яких з даних рівностей це можна записати:

1) а + Ь = 10;   2) а ‒ b = 10;  3) Ь ‒ а = 10;  4) а ‒ 10 = Ь;  5) b + 10 = а?

 

Завдання 6 На одну шальку терезів поставили кілька гир по 2 кг, а на іншу — по 3 кг, після чого терези врівноважилися. Скільки поставили гир кожного виду, якщо разом їх поставили 10? 3 кг • 4 = 2 кг • 6 

 

Вправи

Вправа 291 Яке з чисел 3, 12, 14 є коренем рівняння:

1) х + 16 = 28

3 + 16 = 19, 19 ≠ 28

12 + 16 = 28, 12 — корінь рівняння

14 + 16 = 30, 30 ≠ 28

2) 4х ‒ 5 = 7

 3 ‒ 5 = 7,  корінь рівняння

 12 ‒ 5 = 43, 43 ≠ 7

• 14 ‒ 5 = 51, 51 ≠ 7

Вправа 292 Яке з чисел 3, 12, 14 є коренем рівняння

1) 234 ‒ у = 220

234 ‒ 3 = 220, 231 ≠ 220

234 ‒ 12 = 222222 ≠ 220

234 ‒ 14 = 22014  корінь рівняння

2) 72 : Ь + 13 = 19

72 : 3 + 13 = 19, 37 ≠ 19

72 : 12 + 13 = 1912  корінь рівняння

72 : 14 + 13 ≠ 19

Вправа 293 Розв'яжіть рівняння

1) 238 + у = 416

у = 416 ‒ 238

у = 178

2) а + 157 = 324

а = 324 ‒ 157

а = 167

7) 895 ‒ а = 513

а = 895 ‒ 513

а = 382

8) m ‒ 2092 = 1067

m = 1067 + 2092

m = 3159

_416

  238

  178

_324

  157

  167

_895

  513

  382

+1067

  2092

  3159

Вправа 294

1) х + 48 = 94

х = 94 ‒ 48

х = 46

2) 234 + у = 452

у = 452 ‒ 234

у = 218

3) х ‒ 174 = 206

х = 206 + 174

х = 380

4) 378 ‒ Ь = 165

Ь = 378 ‒ 165

Ь = 213

_94

  48

  46

_452

  234

  218

+206

  174

  380

_378

  165 

  213

Вправа 295

1) (134 + х ) ‒ 583 = 426

134 + х = 426 + 583

134 + х = 1009

х = 1009 ‒ 134

х = 875

2) (х ‒ 506) + 215 = 429

х ‒ 506 = 429 ‒ 215

х ‒ 506 = 214

х = 214 + 506

х = 720

3) (942 ‒ а) ‒ 126 = 254

942 ‒ а = 254 + 126

942 ‒ а = 380

а = 942 ‒ 380

а = 562

+426

  583

 1009

_1009

   134

   875

_429

  215

  214

+214

  506

  720

+254

  126

  380

_942

  380

  562

4) 475 ‒ (х ‒ 671) = 325

х ‒ 671 = 475 ‒ 325

х ‒ 671 = 150

х = 150 + 671

х = 821

5) 403 ‒ (634 ‒ а) = 366

634 ‒ а = 403 ‒ 366

634 ‒ а = 37

а = 634 ‒ 37

а = 597

6) 987 ‒ (х + 364) = 519

х + 364 = 987 ‒ 519

х + 364 = 468

х = 468 ‒ 364

х = 104

_475

  325

  150

+150

  671

  821

_403

  366

    37

_634

   37

 597

_987

  519

  468

_468

  364

  104

Вправа 296

1) (39 + х) ‒ 84 = 78

39 + х = 78 + 84

39 + х = 162

х = 162 ‒ 39

х = 123

2) (х ‒ 83) + 316 = 425

х ‒ 83 = 425 ‒ 316

х ‒ 83 = 109

х = 109 + 83

х = 192

3) (600 ‒ х) ‒ 92 = 126

600 ‒ х = 126 + 92

600 ‒ х = 218

х = 600 ‒ 218

х = 382

+78

  84

 162

_162

   39

 123

_425

  316

  109

+109

   83

  192

+126

   92

  218

_600

  218

  382

4) 253 ‒ (х ‒ 459) = 138

х ‒ 459 = 253 ‒ 138

х ‒ 459 = 115

х = 115 + 459

х = 574

5) 502 ‒ (217 ‒ х) = 421

217 ‒ х = 502 ‒ 421

217 ‒ х = 81

х = 217 ‒ 81

х = 136

6) 871 ‒ (х + 157) = 385

х + 157 = 871 ‒ 385 

х + 157 = 486

х = 486 ‒ 157

х = 329

_253

  138

  115

+115

  459

  574

_502

  421

   81

_217

   81

 136

_871

  385

  486

_486

  157

  329

Вправа 297 Розв’яжіть за допомогою рівняння задачу:

1) Оленка задумала число. Якщо до цього числа додати 43 і отриману суму відняти від числа 96, то одержимо 25. Яке число задумала Оленка?

Розв’язання

Нехай х ‒ число, яке задумала Оленка. Складемо рівняння:

96 ‒ (х + 43) = 25

х + 43 = 96 ‒ 25

х + 43 = 71

х = 71 ‒ 43

х = 28

Відповідь: Оленка задумала число 28.

2) У Буратіно було 74 сольдо. Після того як він купив собі підручники для школи, тато Карло дав йому 25 сольдо. Тоді у Буратіно стало 68 сольдо. Скільки сольдо витратив Буратіно на підручники?

Розв’язання

Нехай Буратіно витратив на підручники х сольдо. Складемо рівняння:

(74 ‒ х) + 25 = 68

74 ‒ х = 68 ‒ 25

74 ‒ х = 43

х = 74 ‒ 43

х = 31

Відповідь: Буратіно витратив на підручники 31 сольдо.

 

Вправа 298 Розв’яжіть за допомогою рівняння задачу.

1) Івасик задумав число. Якщо до цього числа додати 27 і від отриманої суми відняти 14, то одержимо число 36. Яке число задумав Івасик?

Розв’язання

Нехай х ‒ задумане число, тоді складемо рівняння:

(х + 27) ‒ 14 = 36

х + 27 = 36 + 14

х + 27 = 50

х = 50 ‒ 27

х = 23 ‒ задумане число.

Відповідь: Івасик задумав число 23.

2) Бабуся спекла 60 пиріжків. Частину пиріжків вона віддала сусідам, а 20 пиріжками пригостила онуків. Після цього в неї залишилось 28 пиріжків. Скільки пиріжків бабуся віддала сусідам?

Розв’язання

Нехай х (п.) ‒ пиріжків бабуся віддала сусідам, тоді складемо рівняння:

(60 ‒ х) ‒ 20 = 28 

60 ‒ х = 28 + 20

60 ‒ х = 48

х = 60 ‒ 48

х = 12 (п.) ‒ пиріжків віддала сусідам.

Відповідь: бабуся віддала сусідам 12 пиріжків.

 

Вправа 299 Яке число треба підставити замість а, щоб коренем рівняння:

1) (х + а) ‒ 7 = 42 було число 22;

(22 + а) ‒ 7 = 42

22 + а = 42 + 7

22 + а = 49

а = 49 ‒ 22

а = 27

2) (а ‒ х) + 4 = 15 було число З.

(а ‒ 3) + 4 = 15

а ‒ 3 = 15 ‒ 4 

а ‒ 3 = 11

а = 11 + 3

а = 14

Вправа 300 Яке число треба підставити замість а, щоб коренем рівняння.

1) (х ‒ 7) + а = 23 було число 9;

(9 ‒ 7) + а = 23

2 + а = 23

а = 23 ‒ 2

а = 21

2) (11 + х) + 101 = а було число 5.

(11 + 5) + 101 = а

а = 16 + 101

а = 117

 

Вправи для повторення

Вправа 301 Олеся була у школі з 8 год 15 хв до 15 год 20 хв. Увечері вона пішла на тренування, на якому була на 5 год 40 хв менше, ніж у школі. Скільки часу була Олеся на тренуванні?

Розв’язання

15 год 20 хв ‒ 8 год 15 хв = 7 год 5 хв = 6 год 65 хв ‒ час, коли Олеся була в школі.

6 год 65 хв ‒ 5 год 40 хв = (6 год 65 хв ‒ 5 год 40 хв = 1 год 25 хв ‒ час на тренуванні.

Відповідь: на тренуванні Олеся була 1 год 25 хв.

 

Вправа 302 Накресліть у зошиті відрізок завдовжки 12 см. Над одним кінцем відрізка напишіть число 0, а над другим — 480. Поділіть відрізок на шість рівних частин. Позначте на утвореній шкалі числа 40, 280, 100, 360, 420.

Розв’язання

Задача від Мудрої Сови

Вправа 303 У трьох ящичках лежать кульки: у першому ящичку — дві білі, у другому — дві чорні, у третьому — біла і чорна. На ящички наклеєно етикетки ББ, ЧЧ і БЧ так, що вміст кожного з них не відповідає етикетці. Як, вийнявши одну кульку, дізнатися, що в якому ящичку лежить?

Розв’язання

Кульки ББ (дві білі) ‒ ящик (написано) ЧЧ

Кульки БЧ (біла і чорна) ‒ ящик (написано) ББ

Кульки ЧЧ (дві чорні) ‒ ящик (написано) БЧ

або 

Кульки ББ (дві білі) ‒ ящик (написано) БЧ

Кульки БЧ (біла і чорна) ‒ ящик (написано) ЧЧ

Кульки ЧЧ (дві чорні) ‒ ящик (написано) ББ

 

---------------------------- у підручнику за 2013, 2018 роки --------------

Вправа 303 Мати дала Василькові 150 грн і доручила купити банани, мандарини й апельсини. Василько вирішив купити 3 кг бананів по 14 грн за 1 кг, 2 кг мандаринів по 17 грн і 4 кг апельсинів по 15 грн. Чи вистачить йому на це грошей? У разі позитивної відповіді вкажіть, скільки грошей у нього залишиться.

Розв’язання

1) 14 • 3 = 42 (грн) ‒ за банани.

2) 17 • 2 = 34 (грн) ‒за мандарини.

3) 15 • 4 = 60 (грн) ‒ за апельсини.

4) 42 + 34 + 60 = 136 (грн) ‒ за покупку.

5) 150 ‒ 136 = 14 (грн)

Відповідь: так, вистачить грошей на покупку; у Василька залишиться 14 гривень решта.

Інші завдання дивись тут ...