Інші завдання дивись тут ...

 

ЗАВДАННЯ № 2 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

Завдання 1. Чому дорівнює різниця 738 621 ‒ 239 507?

А) 499 114       Б) 498 104          В) 489 014            Г) 488 124

Розв'язання.

_738621

 239507

 499114

 

Завдання 2. Чому дорівнює сума 2 год 36 хв + 6 год 48 хв?

А) 9 год 34 хв               В) 9 год 24 хв

Б) 8 год 14 хв               Г) 8 год 24 хв

Розв'язання.

+2 год 36 хв

  6 год 48 хв

  8 год 84 хв

  9 год 24 хв

 

Завдання 3. У вигляді якої рівності можна записати, що число m 

на 18 менше від числа n

А) m ‒ n = 19                 В) m + n = 18

Б) n ‒ m = 18               Г) m = n + 18

Розв'язання.

n ‒ m = 18

 

Завдання 4. Чому дорівнює корінь рівняння (х ‒ 63) + 105 = 175?

А) 133        Б) 7               В) 343              Г) 217

Розв'язання.

(х ‒ 63) + 105 = 175

х ‒ 63 = 175 ‒ 105

х ‒ 63 = 70

х = 70 + 63

х = 133

 

Завдання 5. Укажіть правильне твердження.

A) кут, більший за гострий кут, — тупий

Б) кут, менший від тупого кута, — прямий

B) будь‒який гострий кут менший від тупого кута

Г) кут, більший за прямий кут, — розгорнутий

Розв'язання.

A) кут, більший за гострий кут, — тупий або прямий чи розгорнутий

Б) кут, менший від тупого кута, — прямий або гострий

B) будь‒який гострий кут менший від тупого кута

Г) кут, більший за прямий кут, — розгорнутий або тупий.

 

Завдання 6 .3 вершини розгорнутого кута МКР, зображеного на рисунку, проведено промені КА

і КВ так, що <MKB = 115°, <АКР = 94°. Обчисліть градусну міру кута АКВ.

А) 21°               В) 29°

Б) 27°               Г) 32°

Розв'язання.

<МКР = 180° ‒ розгорнутий кут.

<ВКР = <МКР ‒ <МКВ = 180° ‒ 115° = 65°

<АКВ = <АКР  ‒ <ВКР = 94° ‒ 65° = 29°

Відповідь: <АКВ = 29°

 

Завдання 7. Знайдіть периметр того з трикутників, який є рівнобедреним.

А) 24 см      Б) 16 см           В) З0 см            Г) 20 см

Розв'язання.

Трикутник зі сторонами 4 см, 6 см і 6 см ‒ рівнобедрений.

Р = 4 см + 6 см + 6 см = 16 см

 

Завдання 8. Одна сторона прямокутника дорівнює 8 см, а сусідня — на 7 см більша. Чому дорівнює периметр прямокутника?

А) 15 см      Б) З0 см             В) 23 см            Г) 46 см

Розв'язання.

8 см + 7 см = 15 см ‒ довжина сусідньої сторони.

Р = (8 см + 15 см) • 2 = 46 см ‒ периметр прямокутника.

 

Завдання 9. На виконання домашнього завдання учень витратив 2 год 15 хв. При цьому завдання з української мови і математики він виконував по 40 хв, завдання з історії — 25 хв, а решту часу — завдання з англійської мови. Скільки часу зайняло виконання домашнього завдання з англійської мови?

А) 40 хв          Б) 35 хв           В) 25 хв           Г) З0 хв

Розв'язання.

1 спосіб

1) 40 хв + 40 хв + 25 хв = 105 хв = 60 хв + 45 хв = 1 год 45 хв ‒ виконував завдання з української мови, математики, історії.

2) 2 год 15 хв = (1 год + 1 год) + 15 хв = 1 год + (60 хв + 15 хв) = 1 год 75 хв

1 год 75 хв ‒ 1 год 45 хв = (1 год ‒ 1 год) + (75 хв ‒ 45 хв) = 30 хв ‒ час на виконання завдання з англійської мови.

2 спосіб

+ 0 год 40 хв

   0 год 40 хв

   0 год 25 хв

   0 год 105 хв

   1 год 45 хв ‒ виконував завдання

з української мови, математики, історії.

  2 год 15 хв

_1 год 75 хв

  1 год 45 хв

         30 хв ‒ час на виконання

завдання з англійської мови.

Відповідь: виконання домашнього завдання з англійської мови зайняло 30 хв.

 

Завдання 10. Квадрат зі стороною 12 см і прямокутник, одна із сторін якого дорівнює 10 см, мають рівні периметри. Чому дорівнює невідома сторона прямокутника?

А) 8 см     Б) 26 см     В) 2 см      Г) 14 см

Розв'язання.

1) 12 • 4 = 48 (см) ‒ периметр квадрата, або прямокутника.

2) 48 : 2 = 24 (см) ‒ півпериметр (сума сусідніх сторін).

3) 24 ‒ 10 = 14 (см) ‒ невідома сторона прямокутника.

 

Завдання 11. При якому значенні а є правильною рівність а + а = а ‒ а?

А) при будь‒якому значенні а      В) при а = 0

Б) такого значення а не існує      Г) при а = 1

Розв'язання.

В) при а = 0, а + а = 0 + 0 = 0, а ‒ а = 0 ‒ 0 = 0, 0 = 0

 

Завдання 12. Клас, у якому 30 учнів, прийшов на екскурсію до музею. Вхідний квиток для одного учня коштує а грн, а за супровід групи екскурсоводом треба заплатити додатково 50 грн. Укажіть формулу для обчислення загальної вартості b екскурсії.

А) Ь = а + 50           В) b = З0 (а + 50)

Б) b = 30а + 50       Г) b = 50а + З0

Розв'язання.

1) 30а (грн) ‒ вартість квитків для усіх учнів.

2) 30а + 50 (грн) ‒ вартість квитків усіх учнів та супроводу екскурсовода.

Б) b = 30а + 50

Інші завдання дивись тут ...

  • Артем
    круть
    19 жовтня 2017 17:27
  • Настя
    завтра кр по этому а я записала в черновик все это
    10 листопада 2020 19:20