Інші завдання дивись тут ...

© ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022

Питання

1. Який знак у записі десяткового дробу відокремлює цілу частину від дробової? У записі десяткового дробу кома відокремлює цілу частину від дробової.

2. Чому дорівнює ціла частина правильного звичайного дробуЦіла частина правильного звичайного дробу дорівнює 0.

5. Назвіть за порядком чотири розряди, які йдуть у записі десяткового дробу після коми. Десяті, соті, тисячні, десятитисячні.

 

Розв’язуємо усно

Завдання 1 Яку частину:

1) метра становить: 1 см; 3 дм; 4 мм;  

1 см = 1/100 м

3 дм = 3/10 м

4 мм = 4/1000 м

2) тонни становить: 1 кг; 5 ц; 346 кг;

1 кг = 1/1000 т

5 ц = 5/10 т

346 кг = 346/1000 т

3) квадратного метра становить: 1 дм2; 8 см2?

1 дм2 = 1/100 м2

8 см2 = 8/10000 м2

Завдання 2 У скільки разів:

1) 1 см менше від м;  100 см : 1 см = 100

2) 9 м більше за 9 дм; 90 дм : 9 дм = 10

3) 10 г менше від 1 кг; 1000 г : 10 г = 100

4) 4 ц більше за 20 кг? 400 кг : 20 кг = 20 

 

Завдання 3 До суми чисел 28 і 6 додайте суму чисел 12 і 14.

(28 + 6) + (12 + 14) = (28 + 12) + (6 + 14) = 40 + 20 = 60

 

Завдання 4 Від різниці чисел 30 і 16 відніміть різницю чисел 42 і 29.

(30 – 16) – (42 – 29) = 14 – 13 = 1

 

Завдання 5 Добуток чисел 12 і 5 помножте на добуток чисел 15 і 4.

(12 • 5) • (15 • 4) = 60 • 60 = 3600

 

Завдання 6 Частку чисел 90 і 15 поділіть на частку чисел 84 і 14.

(90 : 15) : (84 : 14) = (90 : 3 : 5) : (84 : 2 : 7) = 6 : 6 = 1

 

Вправи

Вправа 867° Прочитайте десятковий дріб:

1) 1,6 (одна ціла шість десятих)

2) 12,8 (дванадцять цілих вісім десятих)

3) 5,24 (п’ять цілих двадцять чотири сотих)

4) 6,325 (шість цілих, триста двадцять п’ять тисячних)

5) 17,4192 (сімнадцять цілих чотири тисячі сто дев’яносто два десятитисячних)

6) 0,5 (нуль цілих п’ять десятих)

7) 0,05 (нуль цілих п’ять сотих)

8) 0,005 (нуль цілих п’ять тисячних)

9) 3,04 (три цілих чотири сотих)

10) 0,0304 (нуль цілих триста чотири десятитисячних)

11) 12,098 (дванадцять цілих дев’яносто вісім тисячних)

12) 0,01012 (нуль цілих одна тисяча дванадцять стотисячних 

 

Вправа 868° Запишіть у вигляді десяткового дробу:

1) 8/10 = 0,8

2) 34/100 = 0,34

3) 683/1000 = 0,683

4) 14 5/10 = 14,5

5) 42 174/1000 = 42,174

6) 9 3/100 = 9,03 

7) 63 9/100000 = 63,00009

8) 32/10000 = 0,0032

9) 4/1000 = 0,004

10) 3 15/100 = 3,15

11) 3 15/1000 = 3,015

12) 3 15/10000 = 3,0015

Вправа 869°

1) 7/10 = 0,7

2) 27/100 = 0,27

3) 9 83/100 = 9,83

4) 18 45/1000 = 18,045

5) 42 174/1000 = 42,174

6) 9 3/100 = 9,03 

7) 63 9/100000 = 63,00009

8) 32/10000 = 0,0032

Вправа 870° Виділіть цілу та дробову частини числа й запишіть дане число у вигляді десяткового дробу:

1) 23/10 = 2 3/102,3

2) 851/100 =  8 51/1008,51

3) 5273/1000 = 5 273/1000 = 5,273

4) 3636/100 = 36 36/100 = 36,36

5) 654321/10000 = 65 4321/1000065,4321 

 

Вправа 871°

1) 34/10 = 3 4/10 = 3,4

2) 3978/1000 = 3 978/1000 = 3,978

3) 9266/100 = 92 66/100 = 92,66

4) 8448/1000 = 8 448/1000 = 8,448

5) 2948697/100000 =29 48697/100000 = 29,48697

 

Вправа 872° Запишіть у вигляді десяткового дробу частку:

1) 28 : 10 = 2,8

2) 7 : 10 = 0,7

3) 456 : 100 = 4,56

4) 8351 : 1000 = 8,351 

5) 674 : 1000 = 0,674 

6) 4 : 1000 = 0,004

Вправа 873°

1) 42 : 10 = 4,2

2) 35 : 100 = 0,35

3) 2484 : 100 = 24,84

4) 5876 : 10 000 = 0,5876

5) 26 435 : 10 000 = 2,6435

6) 58 : 1000 = 0,58

Вправа 874° Запишіть число у вигляді звичайного дробу або мішаного числа:

1) 2,4 = 2 4/10

2) 3,18 = 3 18/100

3) 1,06 = 1 6/100

4) 9,074 = 9 74/1000

5) 0,9 = 9/10

6) 0,04 = 4/100 

7) 0,30 = 30/100

8) 0,072 = 72/1000

9) 0,234 = 234/1000

Вправа 875°

1) 4,9 = 4 9/10

2) 8,95 = 8 95/100

3) 1,567 = 1 567/1000

4) 0,2 = 2/10

5) 0,043 = 43/1000

6) 0,008 = 8/1000

7) 5,06 = 5 6/100

8) 12,018 = 12 18/1000

Вправа 876° Запишіть у вигляді десяткового дробу число, у якому:

1) три одиниці, чотири десятих, п’ять сотих; 3,45

2) два десятки, вісім одиниць, одна сота, дев’ять тисячних; 28,019

3) вісім сотень, дев’ять одиниць, сім десятих, шість тисячних; 809, 076

4) одна тисяча, одна десятитисячна. 1000,0001

 

Вправа 877° Запишіть у вигляді десяткового дробу число, у якому:

1) дві одиниці, сім десятих; 2,7

2) три десятки, дві десятих, вісім сотих; 30,28

3) одна сота, три тисячних. 0,013 

 

Вправа 878 Виразіть у гривнях і запишіть у вигляді десяткового дробу:

1) 64 к. = 64/100 грн = 0,64 грн

2) 5 к. = 5/100 грн = 0,05 грн

3) 208 к. = 208/100 грн = 2,08 грн

4) 4 грн 25 к. = 4 грн + 25/100 грн = 4,25 грн

 

Вправа 879 Виразіть у дециметрах і запишіть у вигляді десяткового дробу:

1) 48 см = 48/10 дм = 4,8 дм

2) 424 см = 424/10 дм = 42,4 дм

3) 64 см 5 мм = 645 мм = 645/100 дм = 6,45 дм

4) 6 мм = 6/100 дм = 0,06 дм

5) 3 см = 3/10 дм = 0,3 дм

 

Вправа 880 Виразіть у кілограмах і запишіть у вигляді десяткового дробу:

1) 1347 г = 1347/1000 кг = 1,347 кг

2) 382 г = 382/1000 кг = 0,382 кг

3) 9 г = 9/1000 кг = 0,009 кг

4) 5 кг 24 г = 5 кг + 24/1000 кг = 5,024 кг

5) 2 ц 358 г = 200 кг + 358/1000 кг 200,358 кг

 

Вправа 881 Виразіть у метрах і запишіть у вигляді десяткового дробу:

1) 125 см = 125/100 м = 1,25 м

2) 18 см = 18/100 м = 0,18 м

3) 4 дм 4 см = 44 см = 44/100 м = 0,44 м

4) 58 дм 6 см = 586 см = 586/100 м = 5,86 м

5) 2 см = 2/100 м = 0,02 м

6) 4 м 6 дм 5 см = 4 м + 65 см = 4 м + 65/100 м = 4,65 м

 

Вправа 882 Які числа на координатному промені відповідають точкам. 

1) точкам А (0,4), В (0,8), С(1,1), D(1,7), F(1,9), Е(2,2);

2) точкам М (5,9), N (6,3), К(6,6), Р(7,2), R(7,7), S(8,4).

 

Вправа 883 Запишіть показання термометра, зображеного на рисунку 215. 36,6°

Яку температуру він показуватиме, якщо його стовпчик:

1) зміститься ліворуч на одну велику поділку; на 8 маленьких поділок; на 1,6°С; 

36,1°35,8°35,0°

2) зміститься праворуч на 2 великих поділки; на 5 маленьких поділок; на 0,9°С?

37,1°, 37,1°, 37,5°

 

Вправа 884 Запишіть показання термометра, зображеного на рисунку 216. 36,8°

Яку температуру він показуватиме, якщо його стовпчик:

1) зміститься ліворуч на 12 маленьких поділок; на 0,8°С; 35,6°; 36,0°

2) зміститься праворуч на 10 маленьких поділок; на 1,4°С?. 37,8°, 38,2°

 

Вправа 885 Накресліть координатний промінь, узявши за одиничний відрізок, довжина якого в 10 разів більша за сторону клітинки зошита. Позначте на промені точки, що відповідають числам 0,3; 0,7; 0,9; 1,1; 1,5; 2,1.

Вправа 886 Накресліть координатний промінь, узявши за одиничний відрізок, довжина якого в 10 разів більша за сторону клітинки зошита. Позначте на промені точки, що відповідають числам 0,1; 0,6; 0,8; 1,4; 1,9; 2,2.

Вправи для повторення.

Вправа 887 Мати доручила синові купити продукти. На хліб він витратив З/50 усіх грошей, на молоко — 13/50 , на овочі — 11/50 , а  19/50 усіх грошей — на фрукти. На  яку покупку було витрачено найбільше грошей? Найменше грошей? Чи залишилися гроші у хлопчика після покупок?

Розв’язання

Найбільше грошей витратив на фрукти (19/50).

Найменше грошей витратив на хліб (3/50).

3/50 + 13/50 + 11/50 + 19/50 = 46/50 – грошей витратив на усі покупки.

50/50 – 46/50 = 4/50 – грошей залишилося після покупки.

 

Вправа 888 У скільки разів 5/6 хв менше, ніж 4 хв 10 с? 

Розв’язання

5/6 хв = 1 хв : 6 • 5 = 60 с : 6 5 = 50 с.

4 хв 10 с = 250 с.

250 с : 50 с = 5 (разів) – у стільки разів 5/6 хв менше, ніж 4 хв 10 с.

Відповідь: у 5 разів.

 

Вправа 889 У скільки разів 5 год 50 хв більше, ніж 7/12 год?

Розв’язання

5 год 50 хв = 5 • 60 хв + 50 хв = 350 хв

7/12 год = 60 хв : 12 • 7 = 35 хв

350 хв : 35 хв = 10 (раз) – у стільки разів 5 год 50 хв більше, ніж 7/12 год.

 

Вправа 890 Які цифри можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність: 

1) 346* < 3463; 0,1,2

2) 4*40 > 4735? 7, 8, 9

Вправа 891 У числах стерли кілька цифр і замість них поставили зірочки. Порівняйте:

1) 35 *** > 32 *** (у першому числі в розряді тисяч більше число) 

2) 98* < **52 (у першому числі менша кількість розрядів)

 

Задача від Мудрої Сови

Задача 892 Як розділити порівну 7 яблук між 12 друзями, якщо кожне яблуко можна розрізати не більше ніж на 4 частини? Чотири яблука ділимо на три частини, отримуємо  4 = 12 частин, а три яблука ділимо на чотири частини, отримуємо  3 = 12 частин, разом 12 + 12 = 24 частини, тому кожен з друзів отримає порівно по 24 : 12 = 2 частини яблука кожен.

 

--------------------------------- У підручниках 2013, 2018 років ----------------------------------- 

Завдання 7 У саду ростуть 10 яблунь. З першої яблуні Одарка зірвала 1 яблуко, з другої — 2 яблука, з третьої — З яблука й т. д., а з десятої — 10 яблук. Скільки всього яблук зірвала Одарка?

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5 + 10 =

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 10 = 55 (шт.) – яблук зірвала Одарка.

 

Вправа 802° Запишіть у вигляді десяткового дробу:

5) 6 27/100 = 6,27

8) 17 24/1000 = 17, 024

9) 5 1/1000 = 5,001 

13) 3/1000000 = 0,000003

 

Вправа 804 Запишіть у вигляді десяткового дробу.

3) 574/1000 = 0,574

4) 21 8/10 = 21,8

6) 56 144/1000 = 56, 144

7) 1 5/100 = 1,05

9) 2 3/1000 = 2,003

10) 74 13/100000 = 74, 00013

11) 6/1000 = 0,006

13) 5/100000 = 0,00005 

 

Вправа 805° Виділіть цілу та дробову частини числа й запишіть дане число у вигляді десяткового дробу.

5) 9132/1000 = 9 132/100 = 9,132

 

Вправа 806° Виділіть цілу та дробову частини числа й запишіть дане число у вигляді десяткового дробу.

2) 255/10 = 25 5/10 = 25,5

5) 8448/1000 = 8 448/100 = 8,448

 

Вправа 807° Запишіть число у вигляді звичайного дробу або мішаного числа:

3) 46,52 = 46 52/100

9) 0,68 = 68/100

10) 0,001 = 1/1000

 

Вправа 812* Виразіть у дециметрах і запишіть у вигляді десяткового дробу:

3) 8 см 6 мм = 0,86 дм

 

Вправа 813* Виразіть у кілограмах і запишіть у вигляді десяткового дробу:

2) 4256 г = 4,256 кг

4) 48 г = 0,048 кг

7) 10 кг 6 г = 10,006 кг

Інші завдання дивись тут ...